วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

หลวงมหาบุญทัน ปุญญทัตโต วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่มหาบุญทัน ปุญฺญทตฺโต

วัดป่าสามัคคีสันติธรรม
บ้านค้อ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

หลวงมหาบุญทัน ปุญญทัตโต
วัดป่าสามัคคีสันติธรรม บ้านค้อ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

หลวงปู่พระมหาบุญทัน พระอริยเจ้าแห่งวัดป่าสามัคคีสันติธรรม เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำดี ปภาโส พระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศ อาทิ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี รวมทั้งดาราและศิลปินหลายคน เช่น สรพงศ์ ชาตรี, ติ๊ก ชิโร่, นันทิดา แก้วบัวสาย, จินตหรา พูนลาภ, นก พรพนา ตลอดจนนักธุรกิจ พ่อค้าประชาชนในภาคอีสานอีกเป็นจำนวนมาก

หลวงปู่มหาบุญทัน ปุญฺญทตฺโต (พระครูพิศาลคณานุกิจ) เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๑ โยมบิดาชื่อ คุณพ่อถัน ศรีโม และโยมมารดาชื่อ คุณแม่พร รีโม (ต่อมาเปลี่ยนนามสกุลเป็น ศรีรัตนานนท์) เกิด ณ บ้านค้อ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเมือง (ปัจจุบันเป็นอำเภอบ้านฝาง) จังหวัดขอนแก่น

เมื่ออายุ ๑๙ ปี (พ.ศ.๒๕๐๐) หลวงปู่มหาบุญทัน ได้บรรพชาเป็นสามเณรจากนั้นได้เดินทางไปพำนักเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ที่วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จนอายุครบ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๐๑ จึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดมัชฌิมาวาส โดยมีพระเทพวิสุทธาจารย์ หรือ หลวงปู่ดีเน๊าะ เป็นพระอุปัชฌาย์

ช่วงนั้นได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่บ้านค้อ พ่อใหญ่สาย จึงแนะนำว่า อยากจะให้ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่คำดี ปภาโส ที่วัดถ้ำผาปู่ บ้านนาโคก ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย จึงได้ตัดสินใจไปหาหลวงปู่คำดี ที่วัดถ้ำผาปู่ ตามคำแนะนำของพ่อใหญ่สาย ช่วงนั้นเป็นหน้าแล้ง หลวงปู่คำดี ได้พาไปหาหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่วัดถ้ำกลองเพล อำเภอ หนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู) ออกจากหลวงปู่ขาว ได้ไปหาหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ที่วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

หลวงมหาบุญทัน ปุญญทัตโต
วัดป่าสามัคคีสันติธรรม บ้านค้อ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ พิจารณาแล้วบอกว่า ท่านเป็นผู้มีบารมีเคยบำเพ็ญมาแต่ชาติก่อน จะมีบริษัทบริวารเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในช่วงพรรษายังไม่มากนี้ ขอให้รีบเร่งทำความเพียรให้มาก ๆ ท่านจึงได้กลับไปเมืองเลยไปพักอยู่ที่บ้านสามแยก เริ่มทำสมาธิภาวนา

พอถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๙ ก่อนเข้าพรรษา หลวงปู่มหาบุญทัน ท่านได้เข้ารับการญัตติฯ เป็นพระภิกษุในคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ที่วัดศรีสุทธาวาส (เลยหลง) โดยมี พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ) อดีตรองเจ้าคณะภาค ๘ (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส (เลยหลง) เมื่อครั้งยังเป็น พระราชคุณาธาร เป็นพระอุปัชฌาย์

หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ

หลังจากอุปสมบทแล้วได้มาพำนักอยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำผาปู่ เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่คำดี ปภาโส ในพรรษานั้น ได้เร่งทำความเพียร ด้วยการเดินจงกรม นั่งสมาธิ อย่างอุกฤษฎ์ บางวันก็อดอาหาร อดนอน เป็นต้น เมื่อออกพรรษารับกฐินเสร็จแล้ว ได้เดินทางไปศึกษาและปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์แถวนั้น เช่น หลวงปู่ซามา อจุตฺโต วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม , หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร อำเภอวังสะพุง อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย เดือนมกรา-กุมภา อากาศจะหนาวเหน็บมาก

ในปี พ.ศ.๒๕๑๑ หลวงปู่มหาบุญทัน และ หลวงตาคำภา (มีศักดิ์เป็นลุง เป็นพี่ชายโยมมารดาของท่าน) กับพระเณรอีกหลายรูป มาเยี่ยมบ้านที่บ้านค้อ ได้มาพักปักกลดอยู่ที่โคกหนองเม็ก ซึ่งกลาย มาเป็นวัดป่าสามัคคีสันติธรรมในปัจจุบัน แต่ปีนั้นท่านไม่ได้จำพรรษาที่โคกหนองเม็ก ท่านได้ไปจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ศรี มหาวีโร ที่วัดป่ากุง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาและ ปฏิบัติธรรม

หลวงมหาปู่บุญทัน ได้รับการถ่ายทอดบารมีธรรมจากหลวงปู่คำดี ประภาโส เพื่อช่วยสงเคราะห์ผู้คนที่ตกทุกข์ได้ร้อน เสมอมา เพราะหลวงปู่บุญทัน ท่านมีวาสนาบารมีทางด้านเมตตามหานิยมมาก แต่ท่านรู้เสมอว่าไม่ใช่ทางดับทุกข์ ดังนั้นท่านจึงมีลูกศิษย์คนดังมากมาย ที่มาขอความช่วยเหลือจากองค์ท่านเสมอมา และก็ประสบผลสำเร็จตลอดมา จึงเป็นที่กราบไหว้บูชามาโดยตลอด

หลวงพ่อบุญทัน ปุญญทัตโต กราบนมัสการหลวงปู่พวง สุวีโร
ณ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
(จากซ้าย) หลวงปู่สิม พุทธาจาโร, หลวงพ่อพุธ ฐานิโย และหลวงพ่อบุญทัน ปุญญทัตโต
(ซ้าย) หลวงปู่มหาบุญทัน ปุญญทัตโต (ขวา) หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
หลวงพ่อมหาบุญทัน ปุญญทัตโต และหลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม กล่าวว่า.. หลวงปู่บุญทัน ท่านมีวาสนาบารมีทางด้านช่วยเหลือผู้คน ทุกเรื่องในทางที่ชอบธรรม ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย ท่านช่วยได้หมดทุกคน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เลือว่าคนนั้นรวย คนนี้จน ท่านไม่มีเลือก ท่านเมตตาทุกคน เสมอมา ดังนั้นท่านจึงมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเต็มไปหมด ทั้งนักการเมือง พ่อค้า ประชาชน

หลวงมหาปู่บุญทัน เป็นพระกรรมฐานศิษย์สายหลวงปู่มั่น ที่มีพ่อมีแม่ครูจารย์อบรมเข่นเคี่ยวมาดี ทั้งการเดินธุดงค์ การภาวนา ข้อวัตรปฏิบัติ ท่านไม่เคยมีบกพร่อง ในงานวันเกิดหลวงปู่เอง ท่านจะนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาร่วมงานเสมอ มิได้ขาด เช่นหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ , หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ,หลวงปู่ลี กุสลธโล ,หลวงปู่มี ประมุตโต, เป็นต้นเสมอมา

หลวงปู่พระมหาบุญทัน ปุญญทตฺโต (พระครูพิศาลคณานุกิจ) ได้มรณภาพลง เนื่องด้วยระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว เมื่อตอนเช้าวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๐๑.๔๓ น. ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สิริรวมอายุได้ ๖๘ พรรษา ๔๑

ที่มา : ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บ palungjit.com