วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

หลวงปู่สว่าง อจโล วัดศรีหมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่สว่าง อจโล

วัดศรีหมากหญ้า
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่สว่าง อจโล) หรือหลวงปู่สวย วัดศรีหมากหญ้า

พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่สว่าง อจโล) หรือหลวงปู่สวย เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๐

หลวงปู่สว่าง อจโล ท่านเป็นพระอุปัฏฌาย์บวชพระ ให้กับทางวัดถ้ำสหาย วัดป่าผาแดง วัดภูสังโฆ วัดถ้ำเต่า วัดถ้ำเกีย และหลายๆวัด ท่านเป็นพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งของจังหวัดอุดรฯ ตอนนี้ท่านอาพาธ

งานทำบุญฉลองอายุครบ ๕ รอบ หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม
วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๖
๑.หลวงปู่มหาสีทน กาญจโณ
๒.หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม
๓. พระครูศรีภูมานุรักษ์(คำมี สุวณฺณสิริ)
๔. พระจันโทปมาจารย์ (สว่าง อจโล)
๕.ไมทราบชื่อ
หลวงปู่สว่าง อจโล ได้เอ่ยกับหลวงปู่ประไพร สุภโร ว่า..
“..นึกว่าตายไปแล้ว เห็นครั้งสุดท้ายอยู่วัดโนนนิเวศน์ หลายสิบปี..” ภายหลังที่หลวงปู่ประไพรได้ปลีกวิเวก มุ่งบำเพ็ญเพียรภาวนา หลวงปู่บอกว่า พระเณรรุ่นเดียวกันได้เข้าใจว่าหลวงปู่มรณภาพไปแล้ว ถามหาจากใครต่างก็ไม่ทราบ น้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สาธุๆๆ
พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่สว่าง อจโล) หรือหลวงปู่สวย วัดศรีหมากหญ้า

◎ ตำแหน่ง ฝ่ายปกครอง
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีหมากหญ้า

◎ สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ที่ พระครูพิทักษ์คณานุกิจ
พ.ศ.๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.๒๕๔๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระจันโทปมาจารย์

พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่สว่าง อจโล) หรือหลวงปู่สวย วัดศรีหมากหญ้า
พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่สว่าง อจโล) หรือหลวงปู่สวย วัดศรีหมากหญ้า
พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่สว่าง อจโล) หรือหลวงปู่สวย วัดศรีหมากหญ้า
พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่สว่าง อจโล) หรือหลวงปู่สวย วัดศรีหมากหญ้า

ปัจจุบัน พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่สว่าง อจโล) หรือหลวงปู่สวย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) วัดศรีหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี อายุ ๘๓ ปี พรรษา ๖๓

เจดีย์ศรีหมากหญ้า ณ วัดศรีหมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ขอเชิญร่วมงานพิธียกยอดเจดีย์
ณ วัดศรีหมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.

สร้างเจดีย์ถวาย หลวงปู่สวย อจโล (หลวงปู่สว่าง) พระหลายชายหลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม ,หลวงปู่มหาโส กัสสโป เนื่องด้วยอายุการพรรษาขององค์หลวงปู่ก็มากแล้ว ท่านจึงมีดำริที่จะสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุพระอรหันต์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานอาทิเช่น หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม หลวงปู่มหาโส กัสสโป และอีกหลายรูป เพื่อให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาสักการะต่อไป

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคร่วมทำบุญได้ที่
วัดศรีหมากหญ้า หรือ บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.
เลขที่บัญชี 020-179967-148
ชื่อบัญชี พระจันโทปมาจารย์ (สว่าง สุวรรณศรี) เพื่อสร้างยอดเจดีย์วัดศรีหมากหญ้าฯ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง