วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาคโม วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาคโม

วัดอรัญญวิเวก
ต.อินทขิล
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาคโม วัดอรัญญวิเวก (วัดบ้านปง) จ.เชียงใหม่

หลวงปู่ประสิทธิ์ ท่านออกธุดงค์ติดตามร่วมไปกับหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ไปยังที่ต่างๆ ทางภาคเหนือ ท่านถือเป็นศิษย์อาวุโสสำคัญรูปหนึ่งของหลวงปู่เปลี่ยน ปัจจุบันหลวงปู่ประสิทธิ์ท่านพำนักอยู่ที่วัดอรัญญวิเวก (วัดป่าบ้านปง) ตําบลอินทขิล อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาคโม ท่านถือกำเนิดตรงกับวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔ เกิดในสกุล “พรหมมาศ” ณ บ้านโคกคอน ตําบลโคกสี อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ท่านเป็นน้องชายของพระอาจารย์ทองสุก อุตตรปัญโญ (หลวงปู่ทองสุก แห่งวัดอนาลโย จ.พะเยา)

ท่านบรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๙ ปี พุทธศักราช ๒๕๐๓ วัดทุ่งสว่าง ที่บ้านเกิด และอุปสมบทเป็นพระภิกษุสังกัดธรรมยุติกนิกาย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ ที่อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระครูอดุลสังฆกิจ (หลวงปู่พระมหาเถื่อน อุชุกโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่ลี ฐิตธมฺโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสุภาพ ธัมมปัญญา เป็นพระอนุศาสนาจารย์

หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาคโม ท่านได้จําพรรษาที่ บ้านเกิด ๒ พรรษา วัดสันติธรรม อําเภอเมือง เชียงใหม่ ๑ พรรษา จําพรรษา ที่วัดป่าเมี่ยงแม่สาย ตําบลโหล่งขอด อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ ๔๐ พรรษา ร่วมกับหลวงปู่คําบ่อ ฐิตปัญโญ หลวงปู่อุดม ญาณรโต หลวงปู่ทองสุข จําพรรษาที่วัดอรัญวิเวกได้ ๑๐ พรรษา เป็น พระร่วมสมัย หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร โดยท่านได้รับฉายาจากหลวงปู่แหวนว่า “พระเจ้าทอง” ท่านเล่าว่าการภาวนาของท่าน ในท่าเดินมากที่สุด

หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาคโม วัดอรัญญวิเวก (วัดบ้านปง)

หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาคโม ท่านสอนว่าจิตที่มีเมตตาสามารถแผ่ไปได้ถึงสัตว์เดรัจฉาน แล้วก็ยกตัวอย่าง ช้างนาฬาคิรีที่ยอมศิโรราบต่ออำนาจเมตตาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นจึงขอความเมตตาให้หลวงพ่อเล่าประสบการณ์ของท่านดังเรื่องที่ พี่ ตุ๋ยเอ็มเค ฝาง เคยโพสต์ไว้ดังนี้ครับ กราบขอบพระคุณเจ้าของเรื่องมา ณ โอกาสนี้ครับ

ถ้าเอ่ยชื่อ หลวงปู่ประสิทธิ์ เชียงใหม่ ใคร ๆ ก็ต้องถามว่า หลวงปู่ประสิทธิ์ องค์ไหน ? เพราะ มีพระชื่อนี้ ๒ รูป
ถ้าตอบว่า หลวงปู่ประสิทธิ์ (ช้างหมอบ) บรรดาลูกศิษย์ ต้องร้อง อ๋อ ๆๆๆ กันไปตาม ๆ กัน

หลายปีที่ผ่านมา ณ ปางช้างแม่แตง ขึ้นชื่อว่ามีช้างที่แสนรู้ ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้ขี่ชมธรรมชาติ แถวลำน้ำปิง วันหนึ่ง มีช้างอยู่ตัวหนึ่งชื่อ “วรชัย ” ตกมัน ได้สบัดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตกจากหลัง กลางแม่น้ำ และกำลังจะกระทืบซ้ำ พอดีน้ำได้พัด นักท่องเทียวไปเสียก่อน และวิ่งไล่ทำร้ายนักท่องเที่ยว แล้ววิ่งเข้าป่าไป

เจ้าของจึงได้มานิมนต์หลวงปู่ไปเมตตาช้างที่กำลังตกมันที่ปางช้างแม่แตง

พอหลวงปู่ไปถึงปางช้าง แม่แตง เจ้าของก็พาไปจุดที่ช้าง “วรชัย” ที่กำลังตกมัน พอช้างเห็นหลวงปู่ ห่มจีวรสีกรัก ก็วิ่งเข้ามาเพื่อจะทำร้าย

หลวงปู่นั่งลงบริกรรมคาถา และจ้องมาที่ช้าง วรชัย

สักพัก ช้าง “วรชัย” ก็ร้องคำราม และหมอบลงตรงหน้าหลวงปู่ทันที

ทุกคนสงสัย ว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมช้างถึงยอมหมอบลงตรงหน้าที่หลวงปู่นั่งลง และอาการตกมันหายทันที

หลังจากนั้น เจ้าของก็ไม่ให้ “วรชัย” รับบริการแขก และไม่มีใครที่ีจะเข้าไปไกล้ หรือขึ้นไปขี่หลังช้างวรชัยอีกเลย

ทุก ๆ ปี ปางช้าง จะนิมนต์หลวงปู่ ไปเมตตาช้าง ที่ปางช้าง พอเจ้า “วรชัย”เห็นหลวงปู่ ก็จะร้อง และหมอบให้หลวงปู่ขึ้นขี่หลังทุกครั้ง โดยไม่มีท่าที หรือแสดงอาการดุร้าย แต่อย่างไร ?
นี่คือที่มา ที่ไป ของศิษย์ ที่เรียกขานชื่อว่า “หลวงปู่ประสิทธิ์ ช้างหมอบ” หรือ หลวงปู่ประสิทธิ์ ปราบช้าง

ลูกศิษย์บางคนมีความเชื่อกันว่า บ้านใหนที่มีลูกหลานดื้อ ไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่ ชอบเที่ยวกลางคืน ไม่ตั้งใจเรียน เกเร มักจะมาขอเมตตาจากหลวงปู่มนต์น้ำมนต์ไปให้ดื่ม เพื่อให้เขาเหล่านั้นกลับตัวกลับใจ ดีขึ้นมาหลายราย

หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาคโม วัดอรัญญวิเวก (วัดบ้านปง)

ปัจจุบัน หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาคโม วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๙ ปี ๖๐ พรรษา (พ.ศ. ๒๕๖๓)