วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

หลวงปู่ชม โฆสโก วัดป่าสามัคคีธรรม อ.เมือง จ.อุดรธานี

ประวัติและปฏิปทา
พระครูทัศนปรีชาญาณ (หลวงปู่ชม โฆสโก)

วัดป่าสามัคคีธรรม (วัวข้อง)
อ.เมือง จ.อุดรธานี

พระครูทัศนปรีชาญาณ (หลวงปู่ชม โฆสโก) วัดป่าสามัคคีธรรม

พระครูทัศนปรีชาญาณ (หลวงปู่ชม โฆสโก) ท่านเกิดเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ในตระกูล สีดาห้าว เป็นชาวบ้านวัวข้องหนองสวรรค์

หลวงปู่ชม โฆสโก ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรม องค์แรก บ้านวัวข้อง เป็นญาติผู้น้องหลวงพ่อภูมี ฐิตธัมโม จึงเป็นเครือญาติหลวงปู่ประไพร สุภโร ด้วย

พระครูทัศนปรีชาญาณ (หลวงปู่ชม โฆสะโก) วัดป่าสามัคคีธรรม

หลวงปู่ชม โฆสโก ท่านเป็นศิษย์พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตเถระ ช่วงยุคกลางถึงยุคท้าย เช่นเดียวกับหลวงพ่อทองมา มโหสโก วัดหนองบัวกลอง (ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรฯ)

หลวงปู่ชม โฆสโก ท่านเป็นอาจารย์ของ หลวงพ่อสิม ขันธวิโรจโน วัดพระบาทภูเก้า (เลี้ยงช้าง ๑ เชือก) หลวงปู่ประไพร สุภโร ,หลวงพ่อขาน ฐานวโร , อีกรูปหลวงพ่อสามดง จันทโชโต วัดอรัญพรหมาราม และบางรูปก็มรณภาพขณะธุดงค์ในยุคคอมมิวนิสต์

เมื่อกล่าวถึงหลวงปู่ภูมี ฐิตธัมโม ท่านเป็นศิษย์พระธรรมวินยานุยุต (บุญ ปุญสิริ) (ดีเนาะหลวง) ,หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล,หลวงปู่อ่อนตา เขมังกโร ,หลวงปู่สุวรรณ สุจิณโณ โดยหลวงปู่ภูมีจะเน้นภาวนามรณสติทุกขณะลมหายใจ เช่นเดียวกับ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หลวงปู่ชม โฆสโก ท่านกล่าวว่า “ตนเองมีฝีมือด้านงานช่าง เช่น ขึ้นโครงพญานาค ปั้นรูป งานช่าง ซ่อมโบสถ์ ต่างๆ” ท่านไม่เคยกล่าวถึงเรื่อง “คงกระพัน เหนียว” เลย เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่หลายๆคนคึดเอง เออเองทั้งสิ้น”

มีช่วงหนึ่งหลวงปู่ชม โฆสโก ร่วมธุดงค์ไปกับหลวงพ่อจันดี เกสาโว ต่อมา หลวงพ่อจันดี เกสาโว มาอยู่หนองบัวลำภู ได้ทำตะกรุดโทนขึ้น หลวงปู่ขาว อนาลโย เคยกล่าวว่า เป็นตะกรุดที่เหนียวที่สุด

(จากซ้าย) หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร,
หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก),
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน,
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ,
พระครูทัศนปรีชาญาณ (หลวงปู่ชม โฆสโก) วัดป่าสามัคคีธรรม
บ้านวัวข้อง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี,
หลวงปู่กว่า สุมโน, หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
บันทึกภาพร่วมกัน ณ ร้านสุขสมปอง
ร้านสังฆภัณฑ์เก่าแก่ของจังหวัดอุดรธานี

เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๐๐ กล่าวกันว่าหลวงตามหาบัว ก็ให้ความนับถือในตัวหลวงปู่ชม ทั้งสองท่านบางครั้งจะเดินเท้ามาที่วัดของกันและกัน หรือไปที่วัดโพธิสมภรณ์บ้าง

หลวงปู่ภูมี ฐิตธัมโม กล่าวว่า หลวงปู่ชม โฆสโก ท่านมีฝีมือและมีความเชี่ยวชาญในด้านงานช่างต่าง เช่น ขึ้นโครงพญานาค ปั้นรูป งานช่าง และซ่อมโบสถ์ ฯลฯ

พระครูทัศนปรีชาญาณ (หลวงปู่ชม โฆสโก) ท่านได้มรณภาพในปี พ.ศ.๒๕๒๗

พระครูทัศนปรีชาญาณ (หลวงปู่ชม โฆสโก) วัดป่าสามัคคีธรรม

วัดป่าสามัคคีธรรม ตั้งอยู่บ้านวัวข้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา เดิมเป็นสำนักสงฆ์เป็นสถานที่สัปปายะ ต่อมาได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ตั้งวัดเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ มีนายเฉลิม โคตรนันท์ เป็นผู้ขออนุญาตสร้างและตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ (สำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดอุดรธานี)

ที่มา :ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณบูม บ้านเชียง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง