วันพุธ, 24 เมษายน 2567

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

รวมประวัติและความเป็นมาของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ระพุทธรูปสําคัญ พระพุทธรูปที่น่าสักการะบูชา พระพุทธรูปที่แสดงปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อพระสุก วัดศรีธรรมาราม อ.เมือง จ.ยโสธร
หลวงพ่อพระพุทธวิเศษ วัดทุ่งศรีวิไล จ.อุบลราชธานี
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ พระเจ้าใหญ่ วัดหงษ์ แห่งเมืองบุรีรัมย์
หลวงพ่อพระลับ พระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น
พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง (อินแปง) วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดพระโต บ้านปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วัดองค์ตื้อมหาวิหาร นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระพุทธรูปล้านช้าง ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองหนองคาย
หลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ชัยศรี อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    • 1
    • 2