วันพุธ, 24 เมษายน 2567

หลวงพ่อไสว สุธีโร วัดผาพยอม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อไสว สุธีโร

วัดผาพยอม
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

พระครูทิพยธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อไสว สุธีโร)
วัดผาพยอม ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

พระครูทิพยธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อไสว สุธีโร) ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ท่านได้เข้ารับการอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ โดยมี พระราชธรรมานุวัตร (เลื่อน สุกวโร ป.ธ.๕) วัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของท่าน พระเทพวิสุทธิมงคล หรือ หลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นพระอุปัชฌาย์

พระราชธรรมานุวัตร (เลื่อน สุกวโร ป.ธ.๕) วัดเหนือ จ.ร้อยเอ็ด

◎ การปกครองคณะสงฆ์
ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการ เป็นเจ้าคณะอำเภอหนองพอกฝ่ายธรรมยุติกนิยาย จังหวัดร้อยเอ็ด

◎ สมณศักดิ์
ได้รับพระบัญชาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นพิเศษ เจ้าคณะอำเภอ ในพระราชทินนาม ที่พระครูทิพยธรรมมาภรณ์ ปกครองคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ทางฝั่งอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

พระครูทิพยธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อไสว สุธีโร)
วัดผาพยอม ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

หลวงพ่อไสว ท่านเป็นศิษย์ในองค์พระเทพวิสุทธิมงคล หรือ หลวงปู่ศรี มหาวีโร พระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ ศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม

◎ ท่านเป็นศิษย์ในพระเถรานุเถระ
๑.หลวงปู่ศรี มหาวีโร
๒.หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
๓. หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
๔.หลวงปู่สอ พันธุโร
๕.หลวงตามหาบัว ญานสันปันโน
๖.หลวงตาล้วน จันทสาโร
๗.หลวงปู่ลือ สุขปัญโญ

หลวงพ่อไสวท่านเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติ ตามรอยครูบาอาจารย์พระสายป่าของท่าน สืบทอดวิชาพระกัมมัฎฐาน สายวิปัสสนาธุระ และวัตรปฏิบัติของท่านงดงามยิ่งนัก ฉันมื้อเดียว ไม่จับต้องเงินทอง ออกโปรดเมตตาญาติโยมโดยไม่ขัดศรัทธา เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างมาก ไม่อวดวิชาให้ใครต่อใครรู้ว่าท่านมีดีอะไร น่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก

ตำแหน่งที่ตั้งของวัดผาพยอม ตั้งอยู่บนเทือกเขาเขียว อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร แต่ขึ้นวัดอยู่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพราะท่านจะมีกิจวัตรปกครองคณะสงฆ์ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นส่วนมาก แต่ลูกศิษย์ท่านมีทั่วประเทศ

พระครูทิพยธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อไสว สุธีโร)
วัดผาพยอม ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

ปัจจุบัน พระครูทิพยธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อไสว สุธีโร) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดผาพยอม ตําบลหนองสูงใต้ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ท่านมีอายุ ๖๑ ปี พรรษา ๔๑ (๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒)