วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร วัดจันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร

วัดจันเสน
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร วัดจันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร วัดจันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

พระครูนิสัยจริยคุณ วิสุทธิ์ ปัญญาธโร (หลวงพ่อโอด) วัดจันเสน พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองสี่แคว จ.นครสวรรค์

◉ ชาติภูมิ
หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร วัดจันเสน นามเดิมชื่อ “วิสุทธิ์ แป้นโต” เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๐ ที่บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๗ บ้านหัวเขา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ บิดาชื่อ “นายชิต” และมารดาชื่อ “นางต่วน แป้นโต” มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม ๗ คน

◉ อุปสมบท
อายุครบ ๒๐ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ที่อุโบสถวัดหัวเขา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (ยอด) วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูนิปุณธรรมธร วัดตาคลี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูพิพัทธศีลคุณ วัดหัวเขา อ.ตาคลี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ปญฺญาธโร

◉ ลำดับงานปกครอง
ในปี พ.ศ.๒๔๘๙ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองสีนวล อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ในปี พ.ศ.๒๔๙๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจันเสน
ในปี พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นพระอุปัชฌาย์
ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นเจ้าคณะอำเภอตาคลี

◉ ลำดับสมณศักดิ์
ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี
ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท
ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก
ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินนาม พระครูนิสัยจริยคุณ

ด้านการศึกษา เป็นครูสอนนักธรรมของวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ (ในสมัยที่พระอาจารย์กึ๋น เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนฯ) เป็นครูสอนนักธรรม วัดหัวเขา และวัดหนองสีนวล อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดจันเสน เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง เป็นต้น

ศึกษาพุทธาคมจากพระเกจิชื่อดังหลายท่าน นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล และหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ สองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของอำเภอตาคลี ในฐานะที่เป็นหลานที่ใกล้ชิดพ่อของหลวงพ่อโอด คือ นายชิต แป้นโต เป็นน้องชายแท้ๆ ของหลวงพ่อรุ่ง และแม่ของนายชิต เป็นพี่สาวโยมแม่ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ดังนั้น จึงเรียกหลวงพ่อรุ่งและหลวงพ่อเดิมว่า “หลวงลุง

ด้านการศึกษาด้านพุทธาคม เมื่อท่านกลับจากการเป็นครูสอนนักธรรมที่วัดดอนยานนาวาแล้ว ท่านมาอยู่กับหลวงพ่อรุ่ง ที่วัดหนองสีนวล ซึ่งในระยะนี้เองที่ท่านได้ศึกษาวิทยาคมต่างๆ จากหลวงพ่อรุ่ง

ส่วนหลวงพ่อเดิม มาที่วัดหนองสีนวลอยู่เป็นประจำ ซึ่งหลวงพ่อโอดได้ศึกษาวิชาต่างๆ จากหลวงพ่อเดิม

ทั้งนี้ จากคำบอกของท่านเองว่ายังมีอาจารย์อยู่อีก ๒ รูป คือ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นมา และมักเดินทางไปเยี่ยมเป็นประจำ

พระอาจารย์อีกรูป คือ หลวงพ่อเชน วัดสิงห์ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ที่ไปเรียนวิชาทำตะกรุด

ด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านการปฏิบัติมาก ศึกษามาจากหลวงพ่อรุ่ง ต่อมาไปศึกษาต่อที่สำนักวิปัสสนากัมมฏฐาน วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ

หลวงพ่อโอด เป็นพระที่มีเมตตาสูงยิ่ง วันหนึ่งๆ ท่านจะนั่งคอยรับแขกอยู่ทั้งวัน ใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใจไปหา ก็จะให้คำแนะนำที่ดีโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ

หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร วัดจันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร วัดจันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

◉ มรณภาพ
หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร วัดจันเสน มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๒ สิริอายุ ๗๒ ปี พรรษา ๕๐

ปัจจุบัน สรีรสังขาร เก็บรักษาไว้ที่ตึกนิสิตสามัคคี วัดจันเสน และเปิดให้เข้าไปกราบสักการะได้ทุกวัน

◉ ด้านวัตถุมงคล
วัตถุมงคลของ หลวงพ่อโอด ที่ได้รับความนิยมมีมากมายหลากหลายประเภททั้งรูปหล่อ รูปเหมือน พระกริ่ง พระปิดตา จนถึงเหรียญต่างๆ ซึ่งล้วนมีพุทธคุณเป็นที่ปรากฏประจักษ์ เป็นที่แสวงหาของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและพุทธศาสนิกชนทั่วไป สนนราคาก็เอาการอยู่ตามรุ่นและความนิยม โดยเฉพาะ “รูปปั๊มเหมือนหลวงพ่อโอด ปี 2531 รุ่นสร้างมณฑป” อันเป็นความปรารถนาสุดท้ายของท่านที่จะสร้างมณฑปเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และนับเป็นวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายของท่าน ซึ่งท่านทำการปลุกเสกอย่างเต็มที่ทุกคืน และในที่สุดหลังจากท่านได้เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ไม่นาน ท่านก็มรณภาพ

รูปเหมือนปั้ม หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป ปี ๒๕๓๑
รูปเหมือนปั้ม หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป ปี ๒๕๓๑
เหรียญกนกข้าง หลวงพ่อโอด วัดจันเสน ปี ๒๕๑๙
เหรียญกนกข้าง หลวงพ่อโอด วัดจันเสน ปี ๒๕๑๙
เหรียญเสมาเล็ก หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑปพระธาตุ ปี ๒๕๓๑
เหรียญเสมาเล็ก หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑปพระธาตุ ปี ๒๕๓๑
สมเด็จเจ็ดชั้น รุ่นแรก หลวงพ่อโอด วัดจันเสน ปี ๒๕๑๕
สมเด็จเจ็ดชั้น รุ่นแรก หลวงพ่อโอด วัดจันเสน ปี ๒๕๑๕
เหรียญทวิภาคี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน เนื้อทองแดง ปี๒๕๒๕
เหรียญทวิภาคี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน เนื้อทองแดง ปี๒๕๒๕

นอกจากนี้ หลวงพ่อโอด ปัญญาธโร วัดจันเสน ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ จัดสร้างเป็นจำนวนน้อย ที่เป็นสุดยอดปรารถนาของนักสะสมนิยมพระเครื่อง คือเหรียญทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

เหรียญทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกจิกใหญ่) หลวงพ่อโอด วัดจันเสน นิยม ปี ๒๕๑๓
เหรียญทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกจิกใหญ่) หลวงพ่อโอด วัดจันเสน นิยม ปี ๒๕๑๓

ย้อนกลับไปปี พ.ศ.๒๕๑๓ เป็นปีที่มีวันเสาร์ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕ อันเป็นปีอุดมมงคลฤกษ์ เหมาะสำหรับการสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อโอดจัดสร้างเหรียญทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ โดยใช้ฤกษ์มหามงคลดังกล่าว ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ที่อุโบสถวัดจันเสน มีพระเกจิอาจารย์เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก อาทิ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์, หลวงพ่อพริ้ง วัดโก่งธนู จ.ลพบุรี, หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี เป็นต้น