วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

หลวงพ่อโด่ อินทโชโต วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อโด่ อินทโชโต

วัดนามะตูม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

หลวงพ่อโด่ อินทโชโต วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
หลวงพ่อโด่ อินทโชโต วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

หลวงพ่อโด่ อินทโชโต วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ชาวพนัสฯและชลบุรีนับถือท่านมากรูปหนึ่ง วัตถุมงคลของท่านผู้ใช้มีประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ทั้งด้านอยู่คงแคล้วคลาด และเมตตามหานิยม

◉ ชาติภูมิ
พระครูพินิจสมาจาร หรือ หลวงพ่อโด่ อินทโชโต วัดนามะตูม เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๑ ที่บ้านเนินมะกอก ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โยมบิดาชื่อแพ โยมมารดาชื่อจีน เมื่อครั้ง เยาว์วัยท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาดีฉลาดปราดเปรื่อง เรียนอะไรก็สามารถจำได้รวดเร็ว จึงเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่

◉ อุปสมบท
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๑ คหบดีชื่อ “ฮวด” ได้เป็นผู้จัดการอุปสมบทให้ที่วัดนามะตูม โดยมี พระอาจารย์เพ็ง วัดหน้าพระธาตุ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ปั้น วัดนามะตูม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์คง วัดประชาระบือธรรม (วัดบางกระบือ) กรุงเทพฯ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “อินทโชโต

เมื่อบวชแล้วท่านก็ได้อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดนามะตูม ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและสรรพวิชาต่างๆ จากพระอาจารย์ปั้น ประกอบกับท่านเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี จึงสามารถศึกษาได้แตกฉานอย่างรวดเร็ว หลวงพ่อโด่ ยังได้ออกธุดงค์ไปยังภาคเหนือ และได้ศึกษาวิทยาคมต่างๆ กับพระเกจิอาจารย์ที่ท่านพบในป่าอีกด้วย

ต่อมาท่านทราบว่าพระอาจารย์ปั้นอาพาธ ท่านจึงกลับมาดูแลปรนนิบัติ พระอาจารย์ปั้น จนมรณภาพในปี พ.ศ.๒๔๔๖ ชาวบ้านและคณะสงฆ์ที่นิมนต์ท่านขึ้นเป็น เจ้าอาวาสสืบแทน และท่านก็ได้พัฒนาวัดนามะตูมให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมา การเป็นพระที่ปฏิบัติเคร่งครัด ช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยาก และรักษาโรคภัยให้กับ ชาวบ้านเสมอมา จึงเป็นที่รักเคารพของชาวบ้านแถบนั้นมาก

◉ ลำดับสมณศักดิ์
ในปี พ.ศ.๒๔๗๖ ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลนามะตูม
ในปี พ.ศ.๒๔๘๑ หลวงพ่อโด่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูพินิจสมาจาร
ในปี พ.ศ.๒๕๐๓ และได้รับแต่งตั้งให้เป็น เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม และได้รับพระราชทานพัดยศพิเศษ จ.ป.ร.
ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานเป็นพระครูชั้นเอก

หลวงพ่อโด่ อินทโชโต ได้ศึกษาวิทยาคมอีกหลายแขนง โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อเอี่ยม วัดนอก จ.ชลบุรี ส่วนด้านการแพทย์แผนโบราณนั้นท่านก็ได้ศึกษาจากหลวงพ่อปั้นและโยมจอกอย่างรอบรู้

หลวงพ่อโด่ อินทโชโต เป็นผู้สร้างคุณงามความดีฝากไว้ในบวรพระ พุทธศาสนาเป็นเวลานาน เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด 3 วัด คือ วัดเนินหลังเต่า ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม, วัดทุ่งเหียง และวัดหนองยาง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

นอกจากนี้ ยังได้ซื้อที่ดินถวายวัดเกาะโพธิ์ ต.ท่าบุญมี เพื่อขยายให้กว้าง ๑ ไร่ และสมทบสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ที่ชลบุรี อุปการะเลี้ยงพระภิกษุ-สามเณรที่สำนักสงฆ์จิตภาวัน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สำหรับการบูรณะวัดวาอารามให้อยู่ในสภาพดี ทั้งวัดในปกครองและวัดที่อยู่ในความดูแลของท่าน สร้างตั้งแต่กุฏิ หอฉัน มณฑป อุโบสถ ศาลาการเปรียญ เมรุเผาศพ ศาลาหน้าเมรุ

ท่านมีลูกศิษย์มากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก คือ หลวงปู่โทน กันตสีโล วัดเขาน้อยคีรีวัน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

หลวงพ่อโด่ อินทโชโต วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
หลวงพ่อโด่ อินทโชโต วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็นหนึ่งในพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังแห่งอำเภอพนัสนิคม ด้วยท่านเป็นคนพื้นเพในแถบนี้

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๐ ลุถึงปี พ.ศ.๒๕๑๕ ท่านนับว่าเป็นพระเกจิที่ดังที่สุดของอำเภอพนัสนิคม และมีชื่อเสียงในแถบตะวันออกอย่างมาก พิธีปลุกเสกของวัดต่างๆ ในสมัยนั้น จะต้องมีชื่อของหลวงพ่อโด่ เช่น พิธีปลุกเสกพระหลวงพ่อโสธร รุ่นเก่าๆ หลายรุ่น พิธีจักรพรรดิ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ พิษณุโลก และพิธีปลุกเสกพระพุทธ ๒๕ ศตวรรษ เป็นต้น

หลวงพ่อโด่ ในฐานะเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรเป็นจำนวนมาก โดยมิได้เลือกว่าจะเป็นใครมาจากไหน ที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติทางพระธรรมวินัย ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์จนวาระสุดท้าย

ช่วงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ เมื่อเสร็จพิธีอุปสมบท ท่านได้ล้มป่วยอาพาธลง คณะศิษย์ได้นำท่านส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยวัยที่ชราภาพ ทำให้อาการมีแต่ทรุดหนักลง

◉ มรณภาพ
หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕ ท่ามกลางความเศร้าสลดของบรรดาคณะศิษยานุศิษย์ สิริอายุรวมได้ ๙๕ ปี พรรษา ๗๔

ในการนี้ ได้รับพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ณ เมรุวัดนามะตูม การจากไปของท่านได้สร้างความเศร้าสลดแก่คณะศิษย์และผู้ที่ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง แม้ท่านจะมรณภาพไปแล้ว แต่นาม “หลวงพ่อโด่ อินทโชโต” ยังอยู่ในศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนชาวเมืองชลบุรีตราบจนปัจจุบัน

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

◉ ด้านวัตถุมงคล
หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม ได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่าง เช่น เหรียญรุ่นแรก ในปี พ.ศ.๒๔๙๖ และท่านยังสร้างเหรียญไว้หลายรุ่น เช่น เหรียญสร้างโบสถ์วัดบ้านใหม่ปี พ.ศ.๒๕๐๓ เหรียญฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ ในปี พ.ศ.๒๕๐๓ เหรียญกลม และเหรียญจักร ในปี พ.ศ.๒๕๑๓ พระปิดตาท่านก็ได้สร้างไว้หลายรุ่นเช่นกันครับ หลวงพ่อโด่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ทั้งในจังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง จนถึงในกรุงเทพฯ เองก็มีเยอะ เวลาใครจะไปขอของขลังจากท่าน ท่านก็จะสั่งสอนให้เป็นคนดี ถือศีลถือสัตย์แล้วประพฤติดีเสมอ