วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

หลวงพ่อแร่ จันทสโร วัดเซิดสำราญ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อแร่ จันทสโร
วัดเซิดสำราญ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

พระครูบรรหาญศีลคุณ (หลวงพ่อแร่ จันทสโร) วัดเซิดสำราญ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
พระครูบรรหาญศีลคุณ (หลวงพ่อแร่ จันทสโร) วัดเซิดสำราญ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

พระครูบรรหาญศีลคุณ (หลวงพ่อแร่ จันทสโร) วัดเซิดสำราญ พระเกจิอาจารย์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

● ชาติภูมิ
พระครูบรรหาญศีลคุณ (หลวงพ่อแร่ จันทสโร) วัดเซิดสำราญ นามเดิมชื่อ “แร่ พิมพ์ธนู” เกิดวันอังคาร ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะเมีย ตรงกบัวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๙ ณ บ้านเลขที่ ๒ ตำบลบ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี บิดาชื่อ “นายลู่ พิมพ์ธนู” และมารดาชื่อ “นางดำ พิมพ์ธนู” มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกันจำนวน ๔ คน เป็นชาย ๓ คน หญิง ๑ คน ท่านเป็นคนสุดท้อง

บิดามารดาเป็นคนนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก มีสภาวะความเป็นอยู่เหมือนชาวนาตามชนบททั่วไป แต่ด้วยความมานะบากบั่นขยันหมั่นเพียรของบิดามารดาในการประกอบอาชีพ จึงทำให้ครอบครัวมีฐานะมั่นคง ยังเอาใจใส่สั่งสอน ลูกๆทุกคนให้เป็นคนดี

● อุปสมบท
เมื่อมีอายุครบเกณฑ์ทหาร หลวงปู่แร่ได้เป็นทหารรับใช้ประเทศชาติครบ ๒ ปี ได้ ตัดสินใจอุปสมบทที่ วัดเซิดสำราญ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเมื่อวันอังคาร แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะมเย ตรงกับวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๓ โดยมี พระครูศรีพนัสนิคม วัดหลับ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ผิน วัดพลับ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “จนฺทสโร

เมื่อท่านเข้าสู่บวรพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาขอม จนเชี่ยวชาญและได้ศึกษาพระธรรมวินัย เรื่องกิจการคณะสงฆ์ บูรณะซ่อมแซมเสนาสนะของวัดจำนวนมาก ต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งให้ไปรักษาการเจ้าอาวาสวัดกุฏโง้ง ๓ ปี จากนั้นเจ้าอาวาสวัดเซิดสรำราญว่างลง เนื่องจากเจ้าอาวาสคนเดิมสาลิกขา ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดเซิดสำราญตามเดิม เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๙

หลวงพ่อแร่ วัดเซิดสำราญ ท่านเป็นพระที่เข้าถึงชาวบ้าน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคยไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านทั้งใกล้และไกลเช่น พระครูศรีพนัสนิคม, หลวงพ่อเหมือน, หลวงพ่อแน้ม, หลวงพ่อโด่, หลวงพ่อผุย, หลวงพ่ออี๋, หลวงพ่อเหลือ, หลวงพ่อเสือ, หลวงพ่อกัง และอีกลายคณาจารย์ที่มิได้กล่าวนาม โดยท่านศึกษาในด้านการลงตะกรุด ด้านคงกระพัน มหาอุตม์ และเรียนการทำน้ำมนต์การแก้คุณไสยตลอดจนเรียนวิปัสนาธุระ และคันถธุระ

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแร่ วัดเซิดดสำราญ (ยันต์จม) ปี ๒๕๒๓
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแร่ วัดเซิดดสำราญ (ยันต์จม) ปี ๒๕๒๓
เหรียญยันต์นูน หลวงพ่อแร่ วัดเชิดสำราญ ปี๒๕๒๔ ฉลองอายุ ๘o ปี
เหรียญยันต์นูน หลวงพ่อแร่ วัดเชิดสำราญ ปี๒๕๒๔ ฉลองอายุ ๘o ปี
พระสมเด็จจันทร์เพ็ญ หลวงปู่แร่ วัดเชิดสำราญ จ.ชลบุรี
พระสมเด็จจันทร์เพ็ญ หลวงปู่แร่ วัดเชิดสำราญ จ.ชลบุรี
พระกริ่งรุ่นแรกหลวงปู่แร่ วัดเชิดสำราญ จ.ชลบุรี
พระกริ่งรุ่นแรกหลวงปู่แร่ วัดเชิดสำราญ จ.ชลบุรี

หลวงปู่แร่ วัดเซิดสำราญ ท่านเป็นชาวพนัสนิคม จังหวัดใกล้เคียงให้ความนับถือหลวงปู่แร่ จึงเป็นเพชรน้ำเอกของชาวพนัสนิคมองค์หนึ่ง ใครที่มาเยี่ยมเยือนสัมผัสพูดคุยมาจะประทับใจในอริยบทและวัตรปฏิบัติของท่าน หลวงปู่แร่เป็นพระที่พูดน้อยแต่ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากทุกๆ วันจะมีคนมาหา หลวงปู่เพื่อขอพรขอบารมีช่วยแก้ทุกข์ประจําทุกวันหลวงปู่เป็นพระที่มีเมตตาสูงท่าน สงเคราะห์ให้กับทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะยากดีมีจน

ตําแหน่งและสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร “พระครูบรรหารศีลคุณ” พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี พ.ศ.๒๔๙๘ ชั้นโท พ.ศ ๒๕๒๔ ชั้นเอก

● งานด้านสาธารณูปโภค
หลังจากท่านได้รับการแต่งตั้งเจ้าอาวาสท่านได้เริ่มปฏิสังขรณ์จากสภาพต่างๆที่ทรุด
โทรมและก่อสร้างสิ่งต่างๆ โดยมิได้หยุดยังอาจกล่าวได้ว่าสรุปดังนี้
๑. ก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่
๒. สร้างฌาปนสถานพร้อมศาลาพักศพ
๓. สร้างวิหาร
๔. สร้างโรงเรียนอาคาร ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. สร้างศาลาการเปรียญ ๒ หลัง
๖. สร้างกุฎิสงฆ์
๗. สร้างซุ้มประตูและสันกําแพง
๘. สร้างวิหารใหม่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

● มรณกาล
พระครูบรรหาญศีลคุณ (หลวงพ่อแร่ จันทสโร) วัดเซิดสำราญ ท่านได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ สิริอายุรวมได้ ๙๒ ปี ๘ เดือน พรรษา ๖๙