วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดพระเจดีย์แหลมสอ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อแดง ติสฺโส

วัดพระเจดีย์แหลมสอ
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดพระเจดีย์แหลมสอ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดพระเจดีย์แหลมสอ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดพระเจดีย์แหลมสอ พระเกจิผู้ทรงอภิญญา แกร่งกล้าวิทยาคมแห่งเมืองร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี

◉ ชาติภูมิ
หลวงพ่อแดง ติสฺโส กำเนิด วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๕ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะโรง บิดาชื่อ “นายแก้ว” และมารดาชื่อ “นางอ่อน ทองเรือง” มีพี่น้องร่วมท้อง ๔ คน คือ
๑.นางออด ทองมั่น
๒. นายแดง ทองเรือง (หลวงพ่อแดง ติสฺโส)
๓.นางนวล มีเดช
๔.แม่ชีนาค ทองเรือง

◉ อุปสมบท
ครั้งแรก อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๑ ปี ประมาณ พ.ศ.๒๔๕๖ ณ พัทธสีมา วัดสำเร็จ โดยมี พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (เพชร ติสฺโส) วัดประเดิม เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยรูปแรก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูรักษ์ อินฺทสุวณฺโณ (พระครูทีปาจารคุณารักษ์) วัดประเดิม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทับ วัดแจ้ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อุปสมบทได้ประมาณ ๒ พรรษา แล้วลาสิกขา เนื่องจากเป็นโรคผิวหนัง

ครั้งที่สอง อุปสมบท เมื่ออายุได้ ๒๕ ปี ช่วง พ.ศ.๒๔๕๙ ณ พัทธสีมาวัดสำเร็จ โดยมี เจ้าอธิการเพชร วชิโร (พระครูวิบูลย์ธรรมสาร) วัดอัมพวัน เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยรูปที่ ๒ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูรักษ์ อินฺทสุวณฺโณ (พระครูทีปาจารคุณารักษ์) วัดประเดิม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทับ วัดแจ้ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดพระเจดีย์แหลมสอ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดพระเจดีย์แหลมสอ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

พระแดง ติสฺโส เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้ติดตามพระอุปัชฌาย์ (เจ้าอธิการเพชร วชิโร) ไปที่เกาะพงัน ได้ศึกษา วิปัสสนากรรมฐาน วิชาต่างๆ อุปัฏฐากดูแลพระอุปัชฌาย์ เป็นเวลา ๘ เดือนเศษ จากนั้นเดินทางกลับมายัง เกาะสมุยบ้านเกิด ได้จำพรรษา ณ วัดสำเร็จดินแดนเดิมอยู่ระยะหนึ่ง ตาอมาท่านได้ออกจากวัดสำเร็จมาปลูกกุฏิอยู่ ณ เขาเล่ ซึ่งเป็นที่สงบร่มเย็นเหมาะกับการนังสมาธิวิปัสสนาฝึกตน ต่อจากนั้นทางวัดสันติวราราม (ท้องกรูด) ได้ขาดเจ้าอาวาส ชาวบ้านได้นิมนต์ท่านให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท้องกรูด ซึ่งท่านก็ได้รับนิมนต์ ท่านได้พัฒนาวัดท้องกรูด โดยได้สร้างอุโบสถ ศาลา กุฏิสงฆ์ ตจนวัดเจริญขึ้น จากนั้นท่านได้หวนรำลึกถึงความสงบที่ปราศจากภาระ ท่านจึงลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท้องกรูด แล้วได้จาริกธุดงค์ไปบำเพ็ญฝึกฝนตนในสถานที่ต่างๆ เช่น ถ้ำยายที่ละไม ถ้ำรูเหล็ด ถ้ำคลองตีนเป็ด วัดโพธิ์บ้านใต้ วัดโพธิ์บ้านทะเล หินเม็ด แหลมเสร็จ แหลมตะโหนด พระคอหัก เกาะมัดสุม เกาะราบ เกาะท่าไร่ เกาะแตน และ เขาเจดีย์บ้านแหลมสอ เป็นต้น ท่านมีอุปนิสัยเยือกเย็น สมถะ เมตตาสูง จากนั้นท่านมาจำพรรษา ณ วัดแหลมสอ ได้สร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นที่ริมทะเล และพัฒนาวัดแหลมสอจนเจริญ ในบั้นปลายท่านได้ย้ายมาจำพรรษา ณ สำนักสงฆ์เขาเล่ที่เป็นที่อยู่เดิมของท่าน พัฒนามณฑปพระพุทธบาทที่ประดิษฐานบนเขาเล่ และสร้างศาลาโรงธรรมไว้ให้เป็นสาธารณประโยชน์

หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดพระเจดีย์แหลมสอ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดพระเจดีย์แหลมสอ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

◉ ด้านวัตถุมงคล
วัตถุมงคลของท่าน หลวงพ่อแดง ติสฺโส เป็นที่นิยมอย่างมากของชาวเกาะสมุยและอย่างกว้างขวาง เช่น ลูกอม ตะกรุด ผ้าจีวร รัดประคด ซึ่งจัดทำขึ้นไม่เป็นวาระ ตามที่มีผู้มาขอให้ท่านทำให้ ตลอดจนรูปถ่าย รูปเหมือน และเหรียญที่ระลึก ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ วัตถุมงคลท่านทุกอย่างล้วนมากมายด้วยพุทธคุณ ดังมีให้เห็นเป็นประจักษ์อยู่บ่อยๆ ทั้งด้านแคล้วคลาด เมตตา มหาอุดคงกระพัน เนื่องจากท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงอภิญญา แกร่งกล้าวิทยาคม อีกทั้งยังเป็นพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ศีล มีพลังจิตที่กล้าแกร่ง วัตถุมงคลที่ท่านได้อธิษฐานไว้จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความขลัง

เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดพระเจดีย์แหลมสอ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดพระเจดีย์แหลมสอ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

สุดท้ายแห่งชีวิตได้มีศิษย์จาก อ.เมือง (บ้านดอน) นิมนต์ท่านให้ไปฉันภัตตาหาร ท่านได้เดอนทางไปบ้านดอนในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ และในวันที่ ๖ สิงหาคม ท่านได้เดินทางกลับโดยเรือโดยสารชื่อ พันธนูทอง และได้ประสบเหตุเรือโดยสารล่ม ท่านได้มรณภาพบนเรือพันธนูทอง แต่เหตุการณ์ที่ท่านมรณภาพ กล่าวกันว่า ท่านทราบก่อนแล้ว ท่านได้กล่าวเปรยกับศิษย์ใกล้ชิดว่า ท่านต้องไปไม่กลับแล้ว จากเหตุการณ์เรือล่มในครั้งนั้น เมื่อค้นเจอสรีระร่างของท่าน ปรากฏว่า ในท้องร่างกายท่านไม่มีน้ำอยู่เลย และมีคำกล่าวเล่าขานกันอีกว่า หลวงพ่อเพชร วชิโร พระอาจารย์ของท่านเคยกล่าวไว้ว่า ท่านแดง ถึงเก่งอย่างไร ก็ต้องดับทางน้ำ

รุปเหมือนบูชา หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดพระเจดีย์แหลมสอ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
รุปเหมือนบูชา หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดพระเจดีย์แหลมสอ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

◉ มรณภาพ
หลวงพ่อแดง ติสฺโส
มรณภาพขณะเดินทางโดยเรือพันธนูทองจากบ้านดอนไปเกาะสมุย เมื่อคืนวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ตรงกับ วันศุกร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะโรง สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษาที่ ๖๐

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณจักรกฤษณ์ แขกฮู้ ผู้เรียบเรียง