วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

หลวงพ่อแช่ม ฐานุสสโก วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อแช่ม ฐานุสสโก

วัดดอนยายหอม
อ.เมือง จ.นครปฐม

หลวงพ่อแช่ม ฐานุสสโก วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
หลวงพ่อแช่ม ฐานุสสโก วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

พระครูเกษมธรรมนันท์ (หลวงพ่อแช่ม ฐานุสสโก) วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นพระเกจิผู้เชี่ยวชาญวิปัสสนากัมมัฏฐาน พลังจิตเข้มขลัง เป็นพระนักพัฒนา สืบทอดเจตนาตามรอยธรรม หลวงพ่อเงินทุกประการ

◉ ชาติภูมิ
พระครูเกษมธรรมนันท์ (หลวงพ่อแช่ม ฐานุสสโก) มีนามเดิมชื่อ “แช่ม อินทนชิตจุ้ย” เป็นคนดอนยายหอมโดยกำเนิด เกิดเมื่อ วันพุธที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๙ บิดาชื่อ “นายเนียม” และมารดาชื่อ “นางอ่ำ อินทนชิตจุ้ย

◉ อุปสมบท
อุปสมบทที่วัดดอนยายหอม โดยมีพระครูอุตตรการบดี (สุข) วัดห้วยจระเข้ เป็น พระอุปัชฌาย์, พระอธิการเงิน จันทสุวัณโณ วัดดอนยายหอม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และหลวงพ่อโย กิตติธโร วัดบางช้างใต้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ฐานุสสโก

◉ การศึกษา
จำพรรษาที่วัดดอนยายหอม และศึกษาพระปริยัติธรรมและบาลี จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก ในปี พ.ศ.๒๔๘๖ หลังจากนั้นท่านกลับมาสนใจด้านปฏิบัติ ได้ศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐานและคันถธุระ ตลอดจนพระเวทวิทยาคมต่างๆจากหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม, หลวงพ่อรุ่ง วัดดอนยายหอม, หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม และพระครูอุตตรการบดี (สุข) วัดห้วยจรเข้

หลวงพ่อแช่ม ฐานุสสโก วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
หลวงพ่อแช่ม ฐานุสสโก วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

นับเป็นความโชคดีของวัดดอนยายหอม เมื่อสิ้นบุญหลวงพ่อเงิน จันทสุวัณโณ ก็มีหลวงพ่อแช่มเป็นกำลังสำคัญสืบต่อจากหลวงพ่อเงิน ในการพัฒนาวัดดอนยายหอม และเป็น กำลังสำคัญในการพัฒนาสาธารณประโยชน์สถานต่างๆ เช่น สร้างโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ (ฉิมเกตุ อ่อนอุทิศ) ที่ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม, สร้างตึกคนไข้สี่ชั้น ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จ.นครปฐม จัดหาทุนสร้างหอประชุม อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นต้น

◉ ลำดับสมณศักดิ์
ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ เป็นพระครูฐานานุกรมของพระราชธรรมภรณ์ (เงิน จันทสุวัณโณ) ในตำแหน่งพระครูปลัดแช่ม
ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนากัมมัฏฐานที่พระครูเกษมธรรมานันท์
ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก วิปัสสนา ในราชทินนามเดิม

◉ ลำดับงานปกครอง
ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นพระอุปัชฌาย์
ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม ต่อจากหลวงพ่อเงิน จันทสุวัณโณ

◉ ผลงานด้านการพัฒนา
สมัยที่หลวงพ่อเงิน ยังมีชีวิตอยู่ หลวงพ่อแช่ม เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง สำคัญของหลวงพ่อเงินในการพัฒนาสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์ต่างๆ มากมาย เมื่อหลวงพ่อเงินมรณภาพไปในปี พ.ศ.๒๕๑๙ หลวงพ่อแช่ม ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเงินต่อไป
๑. การบูรณปฎิสังขรณ์เสนาสนะ กุฎิสงฆ์ และถาวรวัตถุต่างๆในวัดดอนยายหอม
๒. เป็นประธานอุปถัมภ์ในการสร้างวัดตะแบกโพรงสามัคคีธรรมที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. สร้างโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ (ฉิมเกตุ อ่อนอุทิศ) ที่ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๔. สร้างตึกคนไข้ ๔ ชั้น ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
๕. จัดหาทุนสร้างหอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

หลวงพ่อแช่ม ฐานุสสโก วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
หลวงพ่อแช่ม ฐานุสสโก วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

หลวงพ่อแช่ม ฐานุสสโก ท่านเป็นพระที่เปี่ยมด้วยความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ท่านจะให้การต้อนรับเสมอภาคทุกคน เมื่อมีเรื่องทุกข์ร้อนมาหาท่าน ท่านจะอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ จนความทุกข์ร้อนนั้นเบาบางลง

จะพูดแต่สิ่งที่ดี ในสิ่งที่เป็นมงคลไม่พูดตำหนิหรือให้ร้ายบุคคลใด แม้ว่าบุคคลนั้นจะมีอาชีพหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายก็ตาม ท่านจะชมบุคคลเหล่านั้นเสมอว่าเป็นคนดี เคยมาทำบุญที่วัดเสมอ แม้แต่พระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อแช่ม ท่านก็แจกให้ฟรีแก่บุคคลที่มากราบนมัสการ

มีกิริยามารยาทเรียบร้อย นอบน้อมถ่อมตนและอ่อนโยนแช่มช้อยสมชื่อ แม้แต่หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม ยังกล่าวชมเชยว่า ท่านเป็นพระที่นอบน้อมถ่อมตน

กล่าวคือ หลวงพ่ออุตตมะเคยถามศิษย์ของท่านว่า รู้จักหลวงพ่อองค์นั้นไหม (หมายถึงหลวงพ่อแช่ม) ศิษย์ตอบว่า “รู้จัก หลวงพ่อองค์นั้นชื่อหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม”

หลวงพ่ออุตตมะ ถามต่อว่า.. “ฉันกับ หลวงพ่อแช่มใครพรรษามากกว่ากัน”

ศิษย์ตอบว่า หลวงพ่อแช่มพรรษามากกว่า.. (หลวงพ่ออุตตมะเกิดปี พ.ศ.๒๔๕๓)

หลวงพ่ออุตตมะ กล่าวชมหลวงพ่อแช่ม ว่า “ท่านเป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนจริงๆ เจอฉันในพิธีพุทธาภิเษกทีไรจะรีบเข้ามา ไหว้ทักทายก่อนทุกครั้ง ต่อไปนี้ถ้าฉันเจอหลวงพ่อแช่มฉันจะต้องรีบไปไหว้ทักทายท่านก่อน”

หลวงพ่อแช่ม ฐานุสสโก วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
หลวงพ่อแช่ม ฐานุสสโก วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

◉ ชื่อเสียงกิตติคุณ
เชื่อกันว่าหลวงพ่อแช่ม สำเร็จเตโชกสิณตั้งแต่พรรษายังน้อย บางคนเชื่อว่าท่านสำเร็จฌานอภิญญามีพลังจิตเข้มขลัง ปรากฏการณ์ที่ทำให้ชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็คือ สามารถอธิษฐานจิตปลุกเสกจนน้ำมนต์เทไม่ออก วัตถุมงคลต่างๆที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสก มีพุทธคุณครบเครื่องทุกๆด้าน แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือ เมตตามหานิยม

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม

วัตถุมงคลต่างๆ ที่อธิษฐานจิตปลุกเสก มีพุทธคุณครบเครื่องทุกๆ ด้าน ที่โดดเด่นที่สุดคือ เมตตามหานิยม เป็นที่นิยมและสะสมกันมากขึ้น นอกจากพระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆแล้ว น้ำพระพุทธมนต์ แป้งเจิม มงคลสวมคอ การผูกหุ่นพยนต์ และสาริกาลิ้นทอง เป็นวิชาเฉพาะตัวที่หลวงพ่อทำได้ขลังยิ่งนัก

◉ มรณภาพ
หลวงพ่อแช่ม ฐานุสสโก วัดดอนยายหอม มรณภาพในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖ สิริอายุรวมได้ ๘๗ ปี พรรษา ๖๗