วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

หลวงพ่อเอนก รตนวัณโณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อเอนก รตนวัณโณ
วัดนาหนอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

พระครูสิริคณาภรณ์ (หลวงพ่อเอนก รตนวัณโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
พระครูสิริคณาภรณ์ (หลวงพ่อเอนก รตนวัณโณ) วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

พระครูสิริคณาภรณ์ (ลวงพ่อเอนก รตนวัณโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

๏ ชาติภูมิ
หลวงพ่อเอนก รตนวัณโณ นามเดิมชื่อ “เอนก เจิมวง” เกิดเมื่อวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๖ ที่บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ ๒ ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เรียนจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนในหมู่บ้าน

๏ อุปสมบท
เมื่ออายุครบบวช เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธรรมศาลา พ.ศ.๒๕๐๔ โดยมี พระครูปัจฉิมทิศบริหาร (หลวงพ่อฉอย) วัดโพรงมะเดื่อ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูภาวนากิตติคุณ (หลวงพ่อน้อย) วัดธรรมศาลา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์บุญช่วย วัดธรรมศาลา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “รตนวณฺโณ

อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดนาหนอง มีโอกาสได้เป็นศิษย์ใกล้ชิดพระครูอินทคุณากร พระอุปัชฌาย์ ได้รับการอบรมสั่งสอน เห็นปฏิปทาแนวทางปฏิบัติธรรมของท่าน ทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น พ.ศ.๒๕๑๙ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาหนอง และเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี

ถึงแม้ว่าจะมีตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ แต่หาได้หยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติม

เป็นพระนักปกครอง นักพัฒนา นักการศึกษา ส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน ดังนั้น จึงไม่สร้างวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง หรือสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตโดยไม่จำเป็น แต่เน้นการสร้างคนให้มีอนาคตที่ดี ซึ่งได้ประโยชน์มากกว่า

ด้วยความเป็นพระสงฆ์ที่มีความเมตตา จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา มักจะเทศนาเตือนใจ ใช้โอกาสในการบรรยายธรรมเทศนา ให้ทุกคนมีความเมตตา รักกันให้มากๆ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอยู่เสมอ อาศัยหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ทำให้มีจิตใจสงบร่มเย็นเป็นสุข

ด้วยผลงานที่โดดเด่นทั้งด้านสังคม และทางพุทธศาสนา จนได้รับรางวัลโล่เกียรติประวัติมากมาย

๏ ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดนาหนอง
พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี

ต่อมา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับมอบพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

กระทั่ง พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

สร้างชื่อเสียง ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ไทยวน วัดนาหนอง สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเก็บรักษาวัตถุสิ่งของพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหาย โดยพิพิธภัณฑ์ไทยวน วัดนาหนอง ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายครั้งในงานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งอนุรักษ์การจัดขบวนไทยวน ในพิธีแห่นาคเข้าอุปสมบทภายในวัด พร้อมทั้งเป็นพระผู้นำสวดมนต์ภาษาไทยวน ในทุกประเพณีงานของตำบลและเป็นการสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ได้รับการเคารพนับถือจากอดีตนายกรัฐมนตรีหลายท่านที่เดินทางมากราบสักการะ รวมถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ โดยเฉพาะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่ ๑ จะแวะเวียนมากราบสักการะอยู่บ่อยครั้ง

พิธีถวายน้ำหลวงสรงศพ พระครูสิริคณาภรณ์ (เอนก รตนวณฺโณ)
พิธีถวายน้ำหลวงสรงศพ พระครูสิริคณาภรณ์ (เอนก รตนวณฺโณ)

๏ อาพาธมรณภาพ
หลวงพ่อเอนก รตนวัณโณ วัดนาหนอง ได้เข้ารับการรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลราชบุรี ด้วยอาการหอบเหนื่อยจากโรคปอดอักเสบ และโรคมะเร็งปอด

จนเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีอาการทรุดลง เกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอย่างกะทันหัน ต้องรีบนำส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล แต่ระบบทำงานของอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว ไม่สามารถรักษาประคับประคองได้

กระทั่ง หลวงพ่อเอนก รตนวัณโณ ท่านได้มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๔๒ น.ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว สิริอายุรวมได้ ๘๓ ปี พรรษา ๖๓ โดยได้สร้างความโศกเศร้าให้กับศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมาก