วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

หลวงพ่อเหนี่ยง อินฺทโชโต วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อเหนี่ยง อินฺทโชโต

วัดสองพี่น้อง
อ.วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

พระครูวินยานุโยค (หลวงพ่อเหนี่ยง อินฺทโชโต) วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
พระครูวินยานุโยค (หลวงพ่อเหนี่ยง อินฺทโชโต) วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

พระครูวินยานุโยค (หลวงพ่อเหนี่ยง อินฺทโชโต) วัดสองพี่น้อง พระเถราจารย์ผู้เข้มขลังของชาวอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

◉ ชาติภูมิ
หลวงพ่อเหนี่ยง อินฺทโชโต วัดสองพี่น้อง นามเดิมชื่อ “เหนี่ยง เนตรสว่าง” เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๘ ที่บ้านต้นตาล หมู่ที่ ๑ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

◉ อุปสมบท
ในปี พ.ศ.๒๔๓๒ อุปสมบทที่วัดทุ่งคอก โดยมี พระอธิการจันทร์ วัดทุ่งคอก เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “อินฺทโชโต

◉ ตำแหน่งและสมณศักดิ์
ในปี พ.ศ.๒๔๔๘ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง
ในปี พ.ศ.๒๔๕๓ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น พระอุปชฌาย์ ด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยป็นอย่างมาก และประกอบกับความที่ท่านมีเมตตาต่อศิษยานุศิษย์ทุกๆ คน
ในปีพ.ศ.๒๔๖๓ ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระครูวินยานุโยค” ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะแขวง

พระครูวินยานุโยค (หลวงพ่อเหนี่ยง อินฺทโชโต) วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
พระครูวินยานุโยค (หลวงพ่อเหนี่ยง อินฺทโชโต) วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

หลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี ตามประวัติกล่าวไว้ว่าเป็นพระอุปชฌาย์ และอาจารย์ของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ และสมเด็จสังฆราช (ปุ่น ปุณณศิริ) พระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ (สมเด็จป๋า)

◉ มรณภาพ
หลวงพ่อเหนี่ยง อินฺทโชโต วัดสองพี่น้อง ท่านได้มรณภาพลง ในปีพ.ศ.๒๔๗๒ สิริรวมอายุได้ ๖๙ ปี พรรษา ๔๐

◉ ด้านวัตถุมงคล
เพื่อความเป็นสิริมงคล คณะศิษย์ได้ขออาราธนาท่าน เพื่อจัดสร้าง เหรียญหลวงพ่อเหนี่ยง รุ่นแรก ปี พ.ศ.๒๔๖๘ เป็นเหรียญที่สร้างได้สวยงาม มีความหมายมาก จารึกหัวใจพระศาสนาไว้ในเหรียญครบถ้วน โดยพระสงฆ์ที่เป็นธุระในการออกแบบและสร้างเหรียญนี้คือ พระสมุห์สด วัดปากน้ำ และพระมหาปุ่น วัดโพธิ์ ซึ่งต่างเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิหลวงพ่อเหนี่ยงทั้งคู่ เพื่อเป็นที่ระลึกในงานทำบุญฉลองอายุครบ ๖๐ ปี โดยมีคณะศิษย์อันประกอบด้วย หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ , หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก เป็นแม่งานสำคัญ

เหรียญรุ่นแรก พระครูวินยานุโยค (หลวงพ่อเหนี่ยง) วัดสองพี่น้อง ปี พ.ศ.๒๔๖๘
เหรียญรุ่นแรก พระครูวินยานุโยค (หลวงพ่อเหนี่ยง) วัดสองพี่น้อง ปี พ.ศ.๒๔๖๘

พระสมุห์สด ต่อมาคือ หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ หรือพระมงคลเทพมุนี พระมหาปุ่นต่อมาได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ลูกศิษย์ หลวงพ่อเหนี่ยง ล้วนแล้วแต่ไม่ธรรมดาทั้งนั้น เช่น หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ผู้นำสร้างพระใหญ่ที่สุดในโลก หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก เป็นต้น