วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต วัดเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต

วัดเกาะหลัก
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

พระครูสุเมธีวรคุณ (หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต) วัดเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
พระครูสุเมธีวรคุณ (หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต) วัดเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

พระครูสุเมธีวรคุณ (หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต) วัดเกาะหลัก พระเกจิอาจารย์ทรงวิทยาคม เชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์ สมุนไพรแห่งเมืองสามอ่าว

◉ ชาติภูมิ
พระครูสุเมธีวรคุณ
(หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต) วัดเกาะหลัก นามเดิมชื่อ “เปี่ยม ถาวรนันท์” เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๗ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๒๖ เวลา ๑ ทุ่ม ๑๙ นาที ที่บ้านนาห้วย ต.เมืองเก่า อ.ปราณบุรี บิดาชื่อ “นายแก้ว” และ มารดาชื่อ “นางหนูลัภธ์ ถาวรนันท์” เป็นบุตรคนสุดท้อง มีพี่ชายร่วมบิดาหนึ่งคนชื่อ “นายถนอม” และมีน้องสาวต่างมารดาอีกคนหนึ่งชื่อ “นางละมุน” เป็นภรรยาขุนสอนสุขกิจ หรือนายแพทย์ ส.อันตริกานนท์

◉ ปฐมวัย
ครอบครัว ประกอบอาชีพทำไร่ เมื่ออายุ ๓ ขวบ บิดาได้ออกจากบ้านไปค้าขายต่างจังหวัด แล้วไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่อื่นไม่กลับบ้าน ท่านกับพี่ชายและมารดาได้ช่วยกันทำไร่ด้วยความเหนื่อยยาก อายุ ๕ ขวบ มารดานำไปฝากเรียนหนังสือไทยและขอมกับเจ้าอาวาสวัดนาห้วย เรียนจนอ่านออกเขียนได้เล็กน้อย พออายุ ๙ ขวบ ทางบ้านประสบอุบัติเหตุไฟไหม้บ้าน มารดาจึงกลับไปอยู่บ้านเดิม ที่บ้านสระแจง อ.หนองจอก จ.เพชรบุรี ท่านได้ไปอยู่กับมารดา ส่วนพี่ชายคงอยู่ที่วัดนาห้วย เรียนหนังสือต่อไปตามเดิม

อายุ ๑๑ ขวบ ได้เรียนวิชาหมอน้ำมนต์กับหมอเขียว ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงในทางรดน้ำมนต์ และไล่ผี จนสามารถรดน้ำมนต์คนไข้แทนหมอเขียวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้เรียนวิชาการต่างๆ หลายแขนงจากอาจารย์ต่างๆ ที่มีชื่อเสียง เช่น วิชาปลูกสร้างบ้าน ช่างเขียน ช่างปั้น ช่างหยวก และวิชาอ่านเขียนหนังสือ พยายามฝึกฝนอยู่เสมอจนมีความรู้ ความสามารถดีขึ้นเป็นลำดับ

◉ อุปสมบท
กระทั่ง อายุครบบวช ในปี พ.ศ.๒๔๔๖ จึงได้อุปสมบทที่ วัดลาด อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี พระครูสุวรรณมุนี วัดพระทรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดบุญ วัดชีว์ประเสริฐ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า “จันทโชโต

หลังบวชแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดลาด ๕ ปี ระหว่างจำพรรษาได้ศึกษาภาษาบาลี บำเพ็ญสมณกิจ ด้วยความเคร่งครัด และได้ออกไปจำพรรษาที่วัด นาห้วย ซึ่งขณะนั้นมีพระครูสุทธาจารคุณ (อ่ำ) เป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสร้างโบสถ์วัดนาห้วย จนสำเร็จ

ปี พ.ศ.๒๔๕๘ พระครูสุทธาจารคุณ (อ่ำ) ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะหลักและเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่านได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ ให้ไปเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาห้วย และได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ในปี พ.ศ.๒๔๕๙ ระหว่างที่อยู่วัดนาห้วยได้ไปศึกษาวิชาโหราศาสตร์ จากพระสุวรรณมุนี (ชิต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี และเริ่มมี ชื่อเสียงทางโหราศาสตร์ตั้งแต่นั้นมา

หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดด้วยคุณธรรม บูรณะและปฏิสังขรณ์วัดปรับปรุงแก้ไขวางผังการสร้างเสนาสนะให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยด้วยความสามารถ

หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต วัดเกาะหลัก
หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต วัดเกาะหลัก

◉ ลำดับงานปกครองและสมณศักดิ์
ในปี พ.ศ.๒๔๖๒ ได้รับตราตั้ง เป็นพระครูชั้นประทวน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอปราณบุรี และอำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์
ในปี พ.ศ.๒๔๖๓ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสามัญที่ “พระครูธรรมโสภิต
ในปี พ.ศ.๒๔๖๕ เป็นพระอุปัชฌาย์
ในปี พ.ศ.๒๔๖๗ เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสุเมธีวรคุณ เจ้าคณะรอง (รองเจ้าคณะจังหวัด)
ในปี พ.ศ.๒๔๗๓ เป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
ในปี พ.ศ.๒๔๗๔ ได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูเมธีวรคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ “พระเมธีวรคุณ บุณคีรีเขตต์ ชลประเวศสังฆปาโมกข์” ในตำแหน่งเดิม

การเป็นเจ้าอาวาส วัดเกาะหลัก และเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของหลวงพ่อเปี่ยม ทำให้ท่านมีโอกาสแสดงออก ซึ่งอัจฉริยภาพอย่างเต็มที่ ท่านได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ มากมาย งานสำคัญที่ท่านได้ทำคือการสร้างพระอุโบสถอันวิจิตรงดงามตระการตา การเปิดโรงเรียน นักธรรมและบาลี การสร้างบ่อน้ำ และถังน้ำประปาสำหรับวัด และการปกครองคณะสงฆ์ด้วยคุณธรรม งานทะนุบำรุงและการ ก่อสร้างสังฆาราม หลวงพ่อเปี่ยมทำไว้มาก มิใช่ทำที่วัดเกาะหลักอย่างเดียว แต่ได้ทำในสถานที่อื่นอีกด้วย

พระครูสุเมธีวรคุณ (หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต) วัดเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
พระครูสุเมธีวรคุณ (หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต) วัดเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

◉ มรณภาพ
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก มรณภาพเมื่อปีพ.ศ.๒๔๙๒ สิริรวมอายุได้ ๖๖ ปี ด้วยโรคลำไส้พิการ หลังจากนั้นได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเกาะหลัก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖ โดยทุกๆ ปี ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ จะมีงานปิดทองรูปหล่อของท่านและ อดีต เจ้าอาวาสทุกองค์ของวัด

◉ ด้านวัตถุมงคล
สำหรับวัตถุมงคลที่ท่านสร้างไว้มีหลายชนิด เช่น เหรียญรูปเหมือน, พระรอด ปี ๒๔๘๐, รูปเหมือนปั๊ม, ล็อกเก็ต เป็นต้น ที่ได้รับความนิยมได้แก่

เหรียญ หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่นแรก
เหรียญ หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่นแรก

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ปี พ.ศ.๒๔๘๐ ด้านหน้ารูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์ ระบุสมณศักดิ์ จังหวัด และปี พ.ศ. ด้านหลังเป็นยันต์

เหรียญ หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น ๒
เหรียญ หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น ๒

เหรียญ รุ่น ๒ หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ปี พ.ศ.๒๔๘๔ เป็นเหรียญกลม ด้านหน้ารูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์ ด้านบนเป็นอักขระ ด้านล่างระบุสมณศักดิ์ มีเนื้อเงิน และทองแดง

เหรียญ หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น ๓
เหรียญ หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น ๓

เหรียญ รุ่น ๓ หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ปี พ.ศ.๒๔๘๙ เป็นเหรียญเสมา รูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์ ด้านบนระบุสมณศักดิ์ ด้านล่าง ชื่อจังหวัด และพ.ศ.ด้านหลังอักขระ มีทั้งเนื้อเงิน และทองแดง

เหรียญ หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น๔ ปี พ.ศ.๒๔๙๐
เหรียญ หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น๔ ปี พ.ศ.๒๔๙๐

เหรียญรุ่น ๔ หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ปี พ.ศ.๒๔๙๐ เป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่ ทันท่าน เป็นเหรียญทรงพุ่มข้าวบิณฑ์