วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

หลวงพ่อเกิด ธัมมโชติ วัดโพธิ์บัลลังก์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อเกิด ธัมมโชติ

วัดโพธิ์บัลลังก์
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

หลวงพ่อเกิด ธัมมโชติ วัดโพธิ์บัลลังก์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
หลวงพ่อเกิด ธัมมโชติ วัดโพธิ์บัลลังก์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

หลวงพ่อเกิด ธัมมโชติ วัดโพธิ์บัลลังก์ พระเถราจารย์ผู้เรืองอาคมและรอบรู้แตกฉาน แห่งเมืองราชบุรี

◉ ชาติภูมิ
หลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังก์ ท่านเกิดในปี พ.ศ.๒๓๗๗ ปีมะเมีย ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๓ แต่เป็นที่น่าเสียดาย ที่ไม่ได้มีการจดบันทึกชื่อโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน และชีวิตในวัยเยาว์ของท่านไว้อย่างละเอียด

◉ อุปสมบท
ในปี พ.ศ.๒๓๙๘ ท่านมีอายุครบบวช จึงได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดมะขาม โดยมี พระอธิกาพ่อสาย สิริจันโท วัดมะขาม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการทอง วัดโพธิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการเจิม วัดนครชุม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ธมฺมโชติ

หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้จำพรรษาที่วัดโพธิ์บัลลังก์เรื่อยมา จนพระอธิการหงษ์ ถึงแก่มรณภาพ ชาวบ้านและคณะศิษย์วัดโพธิ์บัลลังก์ จึงได้นิมนต์ หลวงพ่อเกิด ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสืบแทน

วัดโพธิ์บัลลังก์ เป็นวัดราษฏร์สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๓๔๓ เดิมชื่อวัดโพธิ์ เพราะในบริเวณวัดมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง มีพระอธิการหงษ์เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก พอมาถึงยุคที่ หลวงพ่อเกิด เป็นเจ้าอาวาสได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดโพธิ์บัลลังก์ และใช้นี้นี้จวบจนปัจจุบัน วัดได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒

หลังจากที่ หลวงพ่อเกิด ได้เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ จนวัดเจริญขึ้นตามลำดับ และมีชื่อเสียงเป็นอันมากในสมัยนั้น

หลวงพ่อเกิด ท่านยังเก่งกาจในวิชาหลายแขนง และเป็นพระอาจารย์สั่งสอนสรรพวิชาต่างๆ ให้กับพระเกจิชื่อดังมากมายอาทิ เช่น หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง, หลวงพ่อชุ่ม วัดท่ามะเดื่อ, หลวงพ่อล้น วัดหัวหิน, หลวงพ่อเชย วัดท่าผา, หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม และหลวงพ่อหวาน วัดโพธิ์บัลลังก์ (เจ้าอาวาสวัดรูปถัดมา)

หลวงพ่อเกิด ท่านเป็นพระเถราจารย์ผู้เรืองอาคม และรอบรู้แตกฉานทุกสรรพวิชา ทั้งสำเร็จอภิญญารู้เห็นเหตุการณ์อนาคต ดังจะเห็นได้จากในสมัยก่อนหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จขึ้นนมัสการท่านที่วัดโพธิ์บัลลังก์ ก็ได้พบว่าท่านได้เตรียมที่ประทับไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ท่านเสด็จมาในการส่วนพระองค์ ไม่ได้มีการบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

และจากเหตุการณ์ในคราวนั้นเองหลวงพ่อเกิด ท่านจึงได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูเมธาธิการ ในปี พ.ศ.๒๔๒๐ เป็นรูปแรกของจังหวัดราชบุรี

หลวงพ่อเกิด ท่านเป็นทั้งอุปัชฌาย์และอาจารย์ผู้สอนอาคมให้กับพระในเขตบ้านโป่งทุกรูป ซึ่งพระทุกรูปล้วนมีชื่อเสียงแทบทั้งสิ้น

ตามบันทึกว่าท่านสามารถบอกถึงอนาคตของทุกคนได้หมด และด้วยความที่ท่านอายุยืน เมื่อเหตุการณ์ที่ท่านทำนายไว้เป็นจริงดังนั้น และท่านยังมีชีวิตอยู่คนที่ได้รับคำทำนายไปจึงศรัทธาหลวงพ่อเป็นอย่างมาก

◉ มรณภาพ
หลวงพ่อเกิด วัดโพธิบัลลังก์ ปกครองวัดเรื่อยมา จนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา ในปี พ.ศ.๒๔๗๗ นับรวมสิริอายุได้ ๑๐๐ ปี พรรษา ๘๐

◉ ด้านวัตถุมงคล
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเกิด สร้างในปี พ.ศ.๒๔๘๐ แจกในงานศพท่าน เสกโดยหลวงพ่อชุ่ม วัดท่ามะเดื่อ และคณะศิษย์ท่านได้แก่ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม, หลวงพ่อหวาน วัดโพธิบัลลังก์, หลวงพ่อล้น วัดหัวหิน, หลวงพ่อเชย วัดท่าผา มีด้วยกันเนื้อเดียวและสร้างจำนวนน้อยมาก

ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเกิด ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาขอมที่ใต้องค์หลวงพ่ออ่านได้ว่า “ธมฺมโชติ” ซึ่งเป็นฉายาของท่าน

เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังก์ ปี ๒๔๘๐ (โอ๊ตบางแพ เจ้าของพระ)
เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังก์ ปี ๒๔๘๐ (โอ๊ตบางแพ เจ้าของพระ)

ด้านหลัง มีภาพจำลองพระธรรมจักร ใต้พระธรรมจักรมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า “ฌาปนานุสร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง