วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

หลวงพ่ออ่ำ พุทธสโร วัดอินทราราม (ตลุก) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่ออ่ำ พุทธสโร

วัดอินทราราม (ตลุก)
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

พระครูสถิตสมณวัตร (หลวงพ่ออ่ำ พุทธสโร) วัดอินทราราม (ตลุก) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
พระครูสถิตสมณวัตร (หลวงพ่ออ่ำ พุทธสโร) วัดอินทราราม (ตลุก) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

พระครูสถิตสมณวัตร (หลวงพ่ออ่ำ พุทธสโร) วัดอินทราราม (ตลุก) พระเกจิอาจารย์ยุคเก่า ผู้เรืองวิทยาคม มีอำนาจสมาบัติ ตบะบารมีแก่กล้าแห่งเมืองชัยนาท

๏ ชาติภูมิ
พระครูสถิตสมณวัตร (หลวงพ่ออ่ำ) วัดตลุก ท่านเกิดที่บ้านหนอง ตำบลตลุก เมื่อปี พ.ศ.๒๓๙๗ โยมบิดาชื่อ “น้อย” เมื่อตอนวัยหนุ่มนั้นท่านได้เล่าเรียนวิชาหมัดมวยและคาถาอาคม และมีลูกน้องอยู่หลายคน

๏ อุปสมบท
พออายุครบ ๒๐ ปี โยมบิดามารดาจึงได้ไปฝากกับหลวงพ่อเกิด วัดตลุก และอุปสมบทที่วัดตลุก ในราวปี พ.ศ.๒๔๑๗ เดิมทีท่านจะบวชแค่ ๑๕ หรือ ๒๐ วันเท่านั้น แต่โยมบิดา-มารดาขอให้บวชครบพรรษา ครั้นพอออกพรรษาหลวงพ่ออ่ำก็ไม่ยอมลาสิกขา กลับมุ่งเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณ จึงได้เดินทางมาทางโคราช เนื่องจากทราบว่ามีอาจารย์ดีซึ่งชำนาญการบำบัดรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรและรากไม้ เมื่อท่านไปถึงบ้านครูหมอยา ซึ่งเป็นคฤหัสถ์ ลูกสาวครูจึงนำภัตตาหารมาถวาย เป็นเนื้อทอดหนึ่งจาน ซึ่งเจ้าของบ้านใช้เวทมนตร์ทำให้เห็นเป็นเนื้อทอด ท่านก็ไม่ยอมฉัน แล้วท่านก็คลายเวทมนตร์ ในที่สุดปรากฏว่าเนื้อทอดจานนั้นก็กลายเป็นเศษไม้ เจ้าของบ้านชอบใจว่าท่านสามารถแก้มนต์ได้ จึงรับว่าจะถ่ายทอดวิชาต่างๆ ให้ท่าน แต่ต้องสึกมาเป็นฆราวาสเสียก่อน ท่านจึงต้องสึกออกมาเรียนเป็นเวลา ๖ เดือน ก็สามารถศึกษาได้จนหมดทั้งวิชาทางแพทย์และวิทยาคมต่างๆ หลังจากนั้นท่านจึงได้กลับมาบวชใหม่ จากนั้นท่านก็ธุดงค์ไปยังชายแดนเขมรอีก ๖-๗ ปี จึงกลับมาที่วัดตลุก

หลังจากนั้นไม่นานหลวงพ่อเกิดก็มรณภาพลง ท่านจึงเป็นเจ้าอาวาส วัดตลุกสืบต่อมาในราวปี พ.ศ.๒๔๔๘ หลังจากท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดตลุกแล้ว ท่านก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้าน ทั้งผู้คนที่ถูกคุณไสยต่างๆ มากมาย จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว เชื่อกันว่าท่านมีวาจาสิทธิ์พูดอะไรจะเป็นอย่างนั้น นอกจากในด้านการรักษาต่างๆ แล้ว หลวงพ่ออ่ำท่านก็ได้สร้างเสนาสนะต่างๆ ภายในวัดอีกหลายอย่าง จนวัดมีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด

หลวงพ่ออ่ำ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสถิตย์สมณวัตร เจ้าคณะแขวงสรรพยา ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๗

พระครูสถิตสมณวัตร (หลวงพ่ออ่ำ พุทธสโร) วัดอินทราราม (ตลุก) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
พระครูสถิตสมณวัตร (หลวงพ่ออ่ำ พุทธสโร) วัดอินทราราม (ตลุก) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

๏ มรณภาพ
หลังจากนั้นในปี พ.ศ.๒๔๖๘ ท่านก็เริ่มอาพาธและมรณภาพลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๘ แม้หลวงพ่ออ่ำจะมรณภาพไปนานแล้วแต่ชาวบ้านยังรักเคารพท่านเสมอมา และจัดงานประจำปี เพื่อระลึกถึงท่านเป็นประจำทุกปี

รูปเหมือนบูชา หลวงพ่ออ่ำ วัดตลุก
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่ออ่ำ วัดตลุก

๏ วัตถุมงคล
ในปี พ.ศ.๒๔๖๗ พระครูสถิตสมณวัตร (หลวงพ่ออ่ำ พุทธสโร) วัดอินทราราม (ตลุก) ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ศิษยานุศิษย์ได้ขออนุญาตหลวงพ่ออ่ำสร้างเหรียญเป็นที่ระลึกหนึ่งเหรียญ เพื่อแจกให้แก่ศิษย์ในงานฉลองสมณศักดิ์ เหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าเหรียญหนึ่งของจังหวัดชัยนาท และเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เหรียญหนึ่ง

เหรียญหลวงพ่ออ่ำ พุทฺธสโร วัดตลุก รุ่นแรก ปี๒๔๖๗
เหรียญหลวงพ่ออ่ำ พุทฺธสโร วัดตลุก รุ่นแรก ปี๒๔๖๗
เหรียญหล่อ หลวงพ่ออ่ำ วัดตลุก เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
เหรียญหล่อ หลวงพ่ออ่ำ วัดตลุก เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
เหรียญหลวงพ่ออ่ำ วัดอินทาราม (ตลุก) จ.ชัยนาท ปี๒๕๐๖
เหรียญหลวงพ่ออ่ำ วัดอินทาราม (ตลุก) จ.ชัยนาท ปี๒๕๐๖