วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

หลวงพ่ออิฏฐ์ ภัททจาโร วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่ออิฏฐ์ ภัททจาโร

วัดจุฬามณี
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ ภัททจาโร) วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ ภัททจาโร) วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ ภัททจาโร) วัดจุฬามณี ผู้สร้างตำนานท้าวเวสสุวรรณแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

◉ ชาติภูมิ
พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ ภัททจาโร) วัดจุฬามณี นามเดิมชื่อ “สมโภชน์ อมรรัตนบดี” เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ณ บ้านเลขที่ ๗๘ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บิดาชื่อ “นายพจน์ น้อยมา” และมารดาชื่อ “นางประนอม ฮะประสาน

◉ บรรพชาและอุปสมบท
บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ ณ วัดบางกระพร้อม ตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐ ณ วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท) วัดจุฬามณี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสมุทรบรรณวัฒน์ (สุวรรณ จันทร์เพ็ญ) วัดเจริญสุขาราม เป็นพระกรรมวาจารจารย์ และพระครูสมุทรสารโสภณ วัดบางกะพ้อม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ภทฺทจาโร

◉ การศึกษา
พ.ศ.๒๕๑๒ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดนางวัง ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ.๒๕๑๘ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ.๒๕๑๙ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ.๒๕๒๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (คณะจังหวัดสมุทรสงคราม )

◉ ฝ่ายปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๒ เป็น เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
พ.ศ.๒๕๓๓ เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.๒๕๓๗ เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๑
พ.ศ.๒๕๖๔ เป็น เจ้าคณะตำบลบางช้าง
พ.ศ.๒๕๖๕ เป็น เจ้าคณะอำเภออัมพวา

◉ ฝ่ายการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็น รองประธานสภาครูปริยัติธรรม อำเภออัมพวา
พ.ศ.๒๕๔๓ เป็น กรรมการสนามหลวง แผนกธรรม

◉ สมณศักดิ์
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๕ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๔ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสุทัศนเทพวราราม
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ เป็น พระครูปลัดกิตติมงคลวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๑๖ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดราชโอรสาราม
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

หลวงพ่ออิฏฐ์ ท่านเป็นพระที่มีกิจวัตรปฎิบัติที่สมถะเรียบง่ายและมีเมตตาต่อลูกศิษย์ ทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งชั้นวรรณะ ในยุคปัจจุบันนี้ ท่านเป็นพระเกจิอีกหนึ่งรูปที่ต้องจารึกไว้ในแผ่นดิน กราบไหว้ได้สนิทใจ อย่างที่สุดในยุคนี้อีก

ท่านเป็นศิษย์ของ หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท อดีตเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี โดย หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ ของ หลวงพ่ออิฎฐ์ และ หลวงพ่อเนื่องได้ ถ่ายทอดพระเวทย์วิทยาคมให้แก่หลวงพ่ออิฎฐ์ อีกด้วย

อีกทั้งหลวงพ่ออิฎฐ์เอง ท่านก็เป็นพระเกจิที่คงแก่เรียน เชี่ยวชาญในพระเวทย์วิทยาคมต่างๆ ทั้งคาถาบาลี และ อักขระเลขยันต์ต่างๆ และท่านก็ยังมี ครูบาอาจารย์ เป็นพระเกจิชื่อดังอีกหลายรูปที่หลวงพ่ออิฎฐ์ เองท่านได้ไปร่ำเรียนพระเวทย์วิทยาคมหลายท่าน อาทิ

๑. หลวงปู่สาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร ยันต์นกคุ้มกันไฟ
๒. หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร ยันต์ตรีนิสิงเห
๓. หลวงพ่อปึก วัดสวนหลวง สมุทรสงคราม เจิมเรือ
๔. หลวงปู่ขวัญ วัดโพธิดก ราชบุรี ตะกรุดพระเจ้า ๑๖ พระองค์
๕. หลวงพ่อคลี่ วัดประชาโฆสิตาราม สมุทรสงคราม
๖. หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคร
๗. หลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม ไหม ๕ สี,ตะกรุดโลกธาตุ
๘. หลวงพ่อพิน วัดอุบลวรรณาราม ราชบุรี เหรียญมหาปราบ, หนุมานเชิญธง
๙. หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พระนครศรีอยุธยานารายณ์แปลงรูป
๑๐. หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา พระนครศรีอยุธยานะ ฉัพพัณนะรังษี
๑๑. หลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ สมุทรสงครามตะกรุดจันทร์เพ็ญ
๑๒. หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม เบี้ยแก้
๑๓. หลวงพ่อสุธรรม วัดเขาพระ เพชรบุรี นั่งสมาธิสายวัดปากน้ำภาษีเจริญ
๑๔. หลวงพ่อแผว วัดตะโหนดหลวง เพชรบุรี ลูกศร
๑๕. หลวงพ่อจ่าง วัดเขื่อนเพชร เพชรบุรี ต่อกระดูก
๑๖. หลวงพ่อไห วัดบางทะลุ เพชรบุรี แหวนพิรอด
๑๗. โยมเหมือน อนันตรพีระ สมุทรสงคราม ใบมะนาวรักษาโรค
๑๘. โยมหมอเย็น คำแหง สมุทรสงคราม วิชาหลวงปู่บ่ายวัดช่องลม
๑๙. โยมวิทย์ จันหอม สมุทรสงคราม วิชาสายหลวงปู่อ่วมวัดไทรและหลวงปู่อยู่วัดน้อย

หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี ท่านเคยฝันเห็นท้าวสุวรรณพาเที่ยวชมยมโลก ซึ่งหลวงพ่ออิฏฐ์ ได้ตั้งสัจจะกับท่านว่าเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์ จะตั้งรูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณภายในวัด จึงกลายเป็นที่มาของท้าวเวสสุวรรณ แห่งวัดจุฬามณี ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้

องค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
องค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
องค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
องค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

หลวงพ่ออิฎฐ์ ท่านได้รับการยอมรับ ในเรื่องการปลุกเสก องค์ท้าวเวสสุวรรณ โณว่าท่านปลุกเสก ได้เข้มขลัง และ ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศ จึงทำให้วัตถุมงคลรูป องค์ท้าวเวสสุวรรณโณ ของวัดจุฬามณี นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน และ กลายเป็นสัญญาลักษณ์ของท่าน ไปโดยปริยาย

ท้าวเวสสุวรรณ จำปีใหญ่ เนื้อตะกั่ว หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก ปี ๒๕๔๕
ท้าวเวสสุวรรณ จำปีใหญ่ เนื้อตะกั่ว หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก ปี ๒๕๔๕

ปัจจุบันหากวัดไหน จะมีการสร้าง องค์ท้าวเวสสุวรรณโณ หลวงพ่ออิฎฐ์ ท่านก็มักจะได้รับนิมนต์ ให้ไปอธิฐานจิตปลุกเสกบ่อยครั้ง

ปัจจุบัน หลวงพ่ออิฏฐ์ ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน