วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

หลวงพ่อห้อง พุทธสโร วัดช่องลม อ.เมือง จ.ราชบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อห้อง พุทธสโร

วัดช่องลม
อ.เมือง จ.ราชบุรี

หลวงพ่อห้อง พุทธสโร วัดช่องลม อ.เมือง จ.ราชบุรี
หลวงพ่อห้อง พุทธสโร วัดช่องลม อ.เมือง จ.ราชบุรี

พระครูอินทเขมาจารย์ (หลวงพ่อห้อง พุทธสโร) วัดช่องลม จ.ราชบุรี เจ้าของตำนานเหรียญหล่อคงกระพันเมืองราชบุรี

◉ ชาติภูมิ
หลวงพ่อห้อง พุทธสโร เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๓๘๘ ที่ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อ “แสง” และมารดาชื่อ “นาค” (แต่บทความของอาจารย์เภา ศกุนตะสุต ที่ท่านได้บันทึกในหนังสืออาณาจักรพระเครื่องว่าโยมบิดาท่านเป็นคนจีนชื่อ แป๊ะ โยมมารดาชื่อ ขำ อยู่ที่ บ้านท่าเสา อำเภอเมือง) จากบันทึกไม่ปรากฏว่ามีพี่น้องจำนวนกี่คน แต่ที่สามารถสืบทราบได้คือมีน้องชายหนึ่งคนชื่อว่า พระครูปลัดครื้น หรือที่ชายบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อเล็ก ซึ่งต่อมาหลวงพ่อเล็ก นี่เองที่เป็นเจ้าอาวาสอันดับถัดมาต่อจาก หลวงพ่อห้อง (หลวงพ่อใหญ่) ผู้เป็นพี่ชาย

◉ อุปสมบท
ปี พ.ศ.๒๔๐๙ เมื่อท่านอายุครบบวช หลวงพ่อห้อง ได้อุปสมบทที่วัดช่องลม โดยมี ท่านเจ้าอาวาส วัดช่องลมในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดจันทร์ วัดพญาไม้ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ หลวงพ่อเรือง วัดท้ายเมือง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่า “พุทธสโร

เมื่อบวชแล้ว หลวงพ่อห้อง ท่านประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และบำเพ็ญศาสนกิจของสงฆ์ ถูกต้องตามพุทธบัญญัติทุกประการ เนื่องจากท่านปฏิบัติเคร่งในพระธรรมวินัย ทรงศีลาจริยาวัตร ปฏิบัติศาสนกิจโดยมิขาดตกบกพร่อง เมื่อท่านได้เป็นสมภารปกครองวัด ท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างถาวรวัตถุ เช่น พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์กุฏิและอื่นๆ อีกมากมาย

คณะสงฆ์เห็นคุณงามความดีของท่าน จึงแต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ ในปี พ.ศ.๒๔๓๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูอินทเขมา ตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด ในปี พ.ศ.๒๔๕๕ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ.๒๔๖๑ ด้วยเหตุท่านชรามาก จึงโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด กิตติมศักดิ์

หลวงพ่อห้อง เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีจริยวัตรที่น่าเลื่อมใส ท่านได้ช่วยระงับอธิกรณ์น้อยใหญ่ และบริหารคณะสงฆ์ด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้ท่านยังได้บำรุงพระพุทธศาสนาโดยการ บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ ภายในวัดช่องลมให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด นอกจากนี้ท่านยัง ช่วยเหลือวัดอื่นๆ ในจังหวัดราชบุรีตามกำลังและสติปัญญาของท่าน ในปีหนึ่งๆ จะมีผู้มาขออุปสมบท กับท่านเป็นจำนวนมาก

◉ มรณภาพ
ในปี พ.ศ.๒๔๖๙ ด้วยสังขารและการทำงานอย่างหนักหลวงพ่อห้องจึงเริ่มมีอาการอาพาธ จนราวต้น เดือนพฤษภาคม หลวงพ่อห้องก็เริ่มอาพาธหนักขึ้น แพทย์มาเยียวยารักษาท่านแนะนำให้หลวงพ่อห้อง ฉันอาหารมื้อเย็นเพิ่ม เพื่อจะได้ช่วยให้อาการดีขึ้น แต่ด้วยท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ท่านไม่ยอมฉันอาหารเย็นเลย ท่านบอกกับลูกศิษย์ที่เฝ้าดูแลท่านว่า “ถึงแม้จะถึงชีวิตก็จะไม่ขอล่วงพระธรรมวินัยแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็จะไม่ยอม

ในที่สุดการอาพาธในครั้งนั้น เป็นต้นเหตุให้ หลวงพ่อห้อง มรณภาพในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๙ ในเวลาตี ๔ กับ ๕๕ นาทีในท่านั่งสมาธิ สิริอายุรวมได้ ๘๒ ปีพรรษาที่ ๖๑

◉ ด้านวัตถุมงคล
หลวงพ่อห้อง (พระครูอินทเขมา) วัดช่องลม จ.ราชบุรี เจ้าของเหรียญหล่อโบราณที่มีอายุเก่าแก่ เหรียญหนึ่งชาวราชบุรีเป็นเหรียญหล่อโบราณที่มีประสบการณ์สูงมาก โดดเด่นในพุทธคุณ โดยเฉพาะคุณวิเศษ ทางด้านคงกระพันชาตรีชนิดที่ว่าแมลงวันไม่ได้กินเลือด ด้วยรูปพิมพ์ลักษณะ ของเหรียญและประสบการณ์นี้เอง ในอดีตจึงเข้าใจผิดว่าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

เหรียญหล่อโบราณของพระครูอินทเขมา (ห้อง) นับได้ว่าเป็นเหรียญหล่อโบราณที่เก่าและมีชื่อเสียง โด่งดังของจังหวัดราชบุรี

เหรียญหล่อหลวงพ่อห้อง วัดช่องลม (โอ๊ต บางแพ เจ้าของพระ)
เหรียญหล่อหลวงพ่อห้อง วัดช่องลม (โอ๊ต บางแพ เจ้าของพระ)

เหรียญหล่อหลวงพ่อห้อง วัดช่องลม ปีพ.ศ.๒๔๖๕ เนื้อทองเหลือง ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อห้อง นั่งขัดสมาธิห่มจีวรพาดผ้าสังฆาฏิเหนือศรีษะ หลวงพ่อมีอักขระ ขอม ๔ ตัว เขียนว่า “พุท ธะ สัง มิ” ด้านหลัง เหรียญมีอักขระขอมจ านวน ๔ แถว อ่านว่า “อะ สัง วิสุโล ปุสะ พุ ภะ มะ อะ อุ

◉ ประสบการณ์ด้านพุทธคุณ
เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อห้อง เป็นเหรียญหล่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก โดยเฉพาะทางด้านคงกระพัน ชาตรี เป็นที่ประจักษ์ของชาวจังหวัดราชบุรี เพราะเหตุที่ลูกศิษย์ของท่านหลายๆ คน คงกระพันหนัง เหนียว ยิงฟันไม่เข้า ดังเช่นกรณีของเสือฮุยกับเสือแป้นฉาย เสือฮุย สมัยก่อนถือเป็นจอมโจรที่ชื่อเสียงว่าหนังเหนียว

ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อห้อง เนื่องจาก หลวงพ่อห้องให้เหรียญหล่อไว้ที่ตัว ทำให้กับเสือฮุยหนังเหนียว จนเมื่อเสือฮุยถูกจับและถูกพิพากษา ให้ประหารชีวิต ในวันเข้าสู่แดนประหาร คมมีดของเพชฌฆาตไม่สามารถท าอันตรายเสือฮุยได้

จนกระทั่งทางการต้องไปขอร้องเกลี่ยกล่อมให้ยอมรับโทษแต่โดยดีเพราะฝืนฟันอยู่อย่างงี้จะทำให้ช้ำ ตายทรมานเสียยิ่งกว่า เสือฮุยจึงยอมปลงใจยอมรับโทษ และยอมเอาเหรียญหล่อโบราณของหลวงพ่อ ห้องที่ซุกซ่อนไว้ออกจากร่างกาย ศรีษะของเสือฮุย ก็หลุดกระเด็นออกจากร่างกายของเสือร้ายทันที ชดใช้เวรกรรมที่ก่อไว้

◉ประวัติวัดช่องลม
วัดช่องลม ตั้งอยู่บนถนนไทรเพชร ตำบลบ้านเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีมีหลวงพ่อแก่นจันทน์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในวัด เดิมวัดชื่อ “ช้างล้ม” ในอดีตบริเวณวัดเป็นป่าไผ่ มีโขลงช้าง มาอาศัยหากินอยู่บริเวณนั้น เมื่อช้างเกิดป่วย เจ็บ และล้มตาย ก็จะตายบริเวณนั้น จึงเป็นเหตุให้ ชาวบ้านในบริเวณนั้นขนานนามว่า “วัดช้างล้ม

ปีพ.ศ.๒๔๕๗ เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ มณฑลราชบุรีได้ประทับ ณ วัดนี้ด้วยเหตุวัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง เป็นเหตุให้บริเวณในวัดมีอากาศร่มรื่นเย็นสบาย มีต้นไม้ใหญ่น้อยหนาแน่นมาก บริเวณวัดสะอาด และมีลมพัดเย็นตลอดเวลา สมเด็จฯ ท่านได้ตรัสขึ้นด้วยความสะบายใจว่า “วัดนี้อากาศเย็นสบายเหมือนวัดช่องลม มีลมพัดผ่านตลอดเวลาทุกฤดูกาล

เจ้าอาวาส วัดช่องลม ในอดีต
เจ้าอาวาส วัดช่องลม ในอดีต

เมื่อสมเด็จฯ ได้เสด็จกลับแล้ว หลวงพ่อห้อง จึงได้ปรึกษากับพระ เณร ไวยาวัจกรวัด และชาวบ้านรอบวัด และเพื่อความเป็นศิริมงคล เห็นสมควรเปลี่ยนชื่อวัดจากเดิมว่า “วัดช้างล้ม” เป็น “วัดช่องลม” ตามพระดำรัสของสมเด็จฯ ในครั้งนั้น

วัดช่องลม สร้างเมื่อครั้งใด ไม่มีหลักฐานแน่นอน ส่วนเจ้าอาวาสที่ปรากฏหลักฐานมีดังต่อไปนี้
๑. พระอาจารย์น้อย (ครองวัดสมัยรัชกาลที่ ๑)
๒. พระอาจารย์จันทร์
๓. พระครูอินทเขมา (หลวงพ่อห้อง พุทธสโร) พ.ศ.๒๔๒๓-๒๔๖๙
๔. พระปลัดครื้น พุทธรักขิตะ พ.ศ.๒๔๖๙-๒๔๗๓ (น้องชายหลวงพ่อห้อง)
๕. พระราชเขมาจารย์ (เปาะ อินทสโร) พ.ศ.๒๔๗๓-๒๕๑๙
๖. พระราชวรเวทีกวีธะโร (เจ้าคุณเทศน์)
๗. พระครูโสภณปัญญาวัฒน์ (ปัญญาทีโป) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๔๘)

หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม ท่านเป็นชาวบ้านโพธิ์(คำบอกเล่าของหลวงพ่อเปาะได้เล่าให้พระราชวรเวทีฟังและพระราชวรเวทีได้เล่าให้คุณบุญเสริม ศรีภิรมณ์ฟัง เมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๙) ในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดช่องลม จังหวัดราชบุรีล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียน และทรงฟังพิณพาทย์ ของหลวงพ่อห้อง และท่านเล่นพิณพาทเก่งมากได้ไพเราะ ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๕ ถวายเงินเป็นรางวัลให้หลวงพ่อห้องถึงหนึ่งชั่ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก amuletheritage.com