วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

หลวงพ่อสนิท จิตฺตวโร วัดป่าพัฒนาราม ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อสนิท จิตฺตวโร

วัดป่าพัฒนาราม
ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

พระครูจิตตสังวรคุณ (หลวงพ่อสนิท จิตฺตวโร) วัดป่าพัฒนาราม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

◎ ชาติภูมิ
พระครูจิตตสังวรคุณ (หลวงพ่อสนิท จิตฺตวโร) ได้ถือกำเนิดในสกุล ดลรักษ์ เมื่อวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีระกา ณ บ้านนาจารย์ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โยมบิดาชื่อ ใหม่ และโยมมารดาชื่อ เหรียญ ดลรักษ์ ท่านเป็นบุตรคนที่ ๔ มีพี่น้องร่วมบิดามาดา ทั้งสิ้น ๗ คน ได้แก่
๑. นางดวงใจ ดลรักษ์
๒. นางบุญเรือน ดลรักษ์
๓. นายบุญเมื่ยน ดลรักษ์
๔. พระครูจิตตสังวรคุณ (หลวงพ่อสนิท จิตฺตวโร)
๕. นายสมจิตร ดลรักษ์
๖. นายอนงค์ ดลรักษ์
๗ .นายประดิษฐ์ ดลรักษ์

◎ การบรรพชาและอุปสมบท
หลวงพ่อสนิท จิตฺตวโร ได้บรรพชาสามเณรเมื่ออายุ ๑๕ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชธรรมมานุวัตร เป็นพระอุปัชฌาย์ จำพรรษาที่วัดสว่างอารมณ์ ๓ พรรษา และได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดประชานิยม ๓ พรรษา

พระครูจิตตสังวรคุณ (หลวงพ่อสนิท จิตฺตวโร) วัดป่าพัฒนาราม
พระครูจิตตสังวรคุณ (หลวงพ่อสนิท จิตฺตวโร) วัดป่าพัฒนาราม

ครั้นเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ พัทธสีมา วัดประชานิยม (ธ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๑ โดยมี พระราชธรรมมานุวัตร (หลวงปู่อ่อน จกฺกธมฺโม) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูมงคลวรานุวัตร เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาบัวศรี ชุตินฺธโร (พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปัจจุบัน) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พระราชธรรมมานุวัตร (หลวงปู่อ่อน จกฺกธมฺโม) วัดประชานิยม
พระราชธรรมมานุวัตร (หลวงปู่อ่อน จกฺกธมฺโม) วัดประชานิยม

◎ การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๒๑ สอบได้นักธรรมชั้นตรี
พุทธศักราช ๒๕๒๒ สอบนักธรรมชั้นโท
พุทธศักราช ๒๕๒๓ สอบนักธรรมชั้นเอก
พุทธศักราช ๒๕๒๔ ได้ศึกษา มัธยม ๔ ณ สำนักเรียนวัดสุปัฏนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พุทธศักราช ๒๕๒๕ ได้ศึกษา มัธยม ๕ ณ สำนักเรียนวัดสุปัฏนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พุทธศักราช ๒๕๕๗ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
พุทธศักราช ๒๕๕๙ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

◎ ตำแหน่งงานปกครองคณะสงฆ์
หลังจากจบมัธยม ๕ แล้ว ท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดประชานิยมและออกธุดงค์เพื่อศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์ แล้วจึงไปช่วยงานพระเดชพรคุณพระวินัยสารสุธี วัดพระศรีมหาธาตุ โดยแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจินดิตวิหาร แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ต่อมาได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดป่าพัฒนาราม ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ และได้รับได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบลยอกแกง และในปีเดียวกันได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอนามน อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอนาคู อำเภอห้วยผึ้ง
พุทธศักราช ๒๕๓๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นโท
พุทธศักราช ๒๕๓๗ เลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
พุทธศักราช ๒๕๓๙ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์
พุทธศักราช ๒๕๔๒ เลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ

พระครูจิตตสังวรคุณ (หลวงพ่อสนิท จิตฺตวโร) วัดป่าพัฒนาราม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ปัจจุบัน พระครูจิตตสังวรคุณ (หลวงพ่อสนิท จิตฺตวโร) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าพัฒนาราม และเจ้าคณะอำเภอนามน-กุฉินารายณ์ (ธ) สิริอายุได้ ๖๓ ปี พรรษา ๔๓ (พ.ศ.๒๕๖๓)

พระครูจิตตสังวรคุณ (หลวงพ่อสนิท จิตฺตวโร) วัดป่าพัฒนาราม

◎ โอวาทธรรม พระครูจิตตสังวรคุณ (หลวงพ่อสนิท จิตฺตวโร) วัดป่าพัฒนาราม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
“..คนที่มีปัญญาแล้วไม่ทำตัวให้เป็นทุกข์ ส่วนคนที่ไม่มีปัญญา ชอบทำตัวให้เป็นทุกข์อยู่เสมอ ..”

“..ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือใจของเรานั้นเอง อยากชนะสื่งใดจงชนะใจตนเองให้ได้ก่อน ชีวิตก็จะพบความสำเร็จได้ไม่ยากเลย..”

“..สัตว์โลกทุกคนต้องใช้กรรมตามวาระ ตามกรรม ถ้าทุกคนยึดถือเป็นอารมณ์ ก็จะเกิดการเข่นฆ่ากัน เกิดการฆ่าฟันกัน..”

“..แบ่งปันกันกิน
รักษาศีล คือ กาย วาจา
เจริญสมาธิภาวนา
กาย วาจา ใจอ่อนน้อม
ยอมตนรับใช้
แบ่งให้ความดี
มีใจอนุโมทนา
ใฝ่หาฟังธรรม
นำแสดงออกไม่ได้เว้น
ทำความเห็นให้ถูกต้อง..”