วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

หลวงพ่อพิณ อินฺทสาโร วัด​อุบล​วรรณาราม​ อ.ดำเนินงาน​สะดวก​ จ.ราชบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อพิณ อินฺทสาโร

วัด​อุบล​วรรณาราม​
อ.ดำเนินงาน​สะดวก​ จ.ราชบุรี

พระครูประสิทธิ์สารคุณ (หลวงพ่อพิณ อินฺทสาโร) วัดอุบลวรรณาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
พระครูประสิทธิ์สารคุณ (หลวงพ่อพิณ อินฺทสาโร) วัดอุบลวรรณาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

พระครูประสิทธิ์สารคุณ (หลวงพ่อพิณ อินฺทสาโร) วัดอุบลวรรณาราม ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

◉ ชาติภูมิ
หลวงพ่อพิณ อินฺทสาโร นามเดิมชื่อ “พิณ อิ่มสำราญ” เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๔ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีฉลู ที่บ้านคลองใหม่ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อ “นายหลง” และมารดาชื่อ “นางพริ้ง อิ่มสำราญ” โดยท่านเป็นบุตรคนที่ ๕ ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๑๐ คน ตามลำดับดังนี้
๑. นางลำดวน พระเขียนทอง
๒. นางสน ฉิมสกุล
๓. นางเทส ฉินสำราญ
๔. นางสิน แซ่เฮ้ง
๕. หลวงพ่อพิณ อินฺทสาโร
๖. นายพัน อิ่มสำราญ
๗. นางทรัพย์ แซ่คู
๘. นางเอี่ยม พระเขียนทอง
๙. นางเจียน วิเศษผล
๑๐. นางบาง ภูมิสามพราน

พื้นฐานทางครอบครัวมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ในเยาว์วัยบิดาได้นำท่านไปฝากให้เป็นศิษย์วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียน ต่อมาได้ไปอาศัยอยู่กับทนายสมบุญ ซึ่งสนิทสนมคุ้นเคยกับบิดาของท่าน เพื่อเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เรียนกระทั่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โยมบิดาก็ถึงแก่กรรม จึงต้องออกมาช่วยมารดาประกอบการงานเพื่อเลี้ยงชีพ

◉ อุปสมบท
ลุมาถึงกาลมีอายุได้ ๒๑ ปี ในวันที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๕ ได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบางช้างเหนือนั้นเอง โดยมี หลวงพ่อพระปลัดสุดใจ ธมฺมสโร วัดเชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยธรใย กิตฺติธโร วัดบางช้างใต้ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ หลวงพ่อแหวน วัดบางช้างเหนือ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาทางมคธภาษาว่า “อินฺทสาโร” แปลว่า “ผู้เคลื่อนไปงดงามดุจพระอินทร์

หลังจากบวชเป็นพระภิกษุแล้ว หลวงพ่อพิณ อินฺทสาโร ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบางช้างเหนือกับหลวงพ่อแหวน ผู้เป็นพระอนุสาวนาจารย์ของท่านเป็นปฐม ต่อจากนั้นได้เดินทางเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกนักธรรมและบาลีที่วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ท่านได้เรียนจนมีความรู้สามารถสอบผ่านนักธรรมเอก และได้เป็นมหาเปรียญ ๕ ประโยค จากนั้นก็สนใจทางการเป็นนักเทศน์ จึงได้เรียนทางด้านการแสดงพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งเรียนวิชาโหราศาสตร์และพุทธาคมจนมีความรู้ความชำนาญเป็นอย่างดี ด้วยความที่เป็นมหาเปรียญท่านจึงได้ช่วยกิจการพระศาสนาโดยเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีที่สำนักเรียนวัดทองนพคุณนี้เอง กาลผ่านไปจึงได้ไปสอนที่วัดท่าล้อ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี, วัดอมรญาติสมาคม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วัดปราสาทสิทธิ์ (วัดหลักห้า) ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และวัดอุบลวรรณารามอีกด้วย

พระครูประสิทธิ์สารคุณ (หลวงพ่อพิณ อินฺทสาโร) วัดอุบลวรรณาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
พระครูประสิทธิ์สารคุณ (หลวงพ่อพิณ อินฺทสาโร) วัดอุบลวรรณาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ในปี พ.ศ.๒๔๘๑ ครั้งที่ หลวงพ่อพิณ อินฺทสาโร ได้มาพำนักอยู่ที่วัดปราสาทสิทธิ์นั้น ท่านเห็นว่าที่นี่ขาดแคลนโรงเรียนแก่เด็กๆ จึงได้ปรึกษากับพระครูล้อม พฺรหฺมสโร เจ้าอาวาสวัดประสาทสิทธิ์ในขณะนั้น และต่อมาได้สร้างโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์ ) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๑ และได้ทำการฉลองโรงเรียนในปี พ.ศ.๒๔๘๔

ล่วงมาปี พ.ศ.๒๔๙๐ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณารามว่างลง ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันมานิมนต์หลวงพ่อพิณไปเป็นเจ้าอาวาส หลังจากได้ดำรงตำแหน่งสมภารวัดอุบลวรรณาราม ท่านก็ได้พัฒนาให้เป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองอย่างสุดความสามารถ

ในสมัยนั้น ชาวอำเภอดำเนินสะดวกนอกจากจะรู้จักหลวงพ่อพิณ อินฺทสาโร ในนามพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังต่างล่ำลือถึงกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านทางด้านพุทธาคมไสยเวทอีกด้วย เพราะท่านเคยได้กราบขอเรียนวิชากับหลวงพ่อคง ธมฺมโชโต วัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มาก่อน ซึ่งในงานพุทธาภิเษกต่างๆ หลวงพ่อพิณมักจะได้รับการอาราธนาให้ไปร่วมปลุกเสกอยู่เสมอ ใครมีเรื่องเดือดร้อนหรือมีทุกข์มาขอให้ช่วยเหลือ ท่านจะเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือทุกรายไป ด้วยเหตุนี้เองหลวงพ่อพิณจึงเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างมาก

◉ สมณศักดิ์
ในปี พ.ศ.๒๔๗๒ เป็น พระมหาพิณ อินฺทสาโร เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ในปี พ.ศ.๒๔๙๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูประสิทธิ์สารคุณ

พระครูประสิทธิ์สารคุณ (หลวงพ่อพิณ อินฺทสาโร) วัดอุบลวรรณาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
พระครูประสิทธิ์สารคุณ (หลวงพ่อพิณ อินฺทสาโร) วัดอุบลวรรณาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

◉ มรณภาพ
พระครูประสิทธิ์สารคุณ (หลวงพ่อมหาพิณ อินฺทสาโร) วัดอุบลวรรณาราม เริ่มอาพาธด้วยโรคชรา จนกระทั่งถึงแก่มรณภาพอย่างสงบ ในวันที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๐ สิริอายุได้ ๗๗ ปี พรรษา ๕๕

◉ ด้านวัตถุมงคล
เหรียญและพระเครื่องล้วนมีประสบการณ์แคล้วคลาด ส่งผลให้ได้รับความนิยมสูง อาทิ เหรียญหล่อชินราช พิมพ์หลวงพ่อวัดบ้านแหลม

เหรียญหล่อ หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม
เหรียญหล่อ หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม

ส่วนเหรียญปั๊มที่โด่งดัง คือ เหรียญมหาปราบ ถือเป็นเหรียญรุ่นแรก สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๙๒

เหรียญมหาปราบ รุ่นแรก หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม
เหรียญมหาปราบ รุ่นแรก หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม

ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ ไม่มีหู จัดสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ ด้านหน้า เป็นรูปหนุมานเชิญธงมีอักขระยันต์ต่างๆ ด้านหลัง เป็นรูปยันต์ ไม่มีอักขระภาษาไทย

สำหรับ เหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรก หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๙๙ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหู จัดสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดง และเนื้ออัลปาก้าเท่านั้น ถือเป็นรุ่นแรกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนหมดไปจากวัดอย่างรวดเร็ว

เหรียญ หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก
เหรียญ หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก

ด้านหน้า เป็นรูปจำลองครึ่งบนห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ เขียนคำว่า “หลวงพ่อวัดอุบลฯ”

ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ไม่มีอักขระภาษาไทย จัดเป็นเหรียญหายากและเป็นที่นิยมของวงการพระเครื่องและชาวราชบุรีเป็นอย่างมาก

เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวนาราม ปี๒๕๐๐
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวนาราม ปี๒๕๐๐