วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

หลวงพ่อพัง จันทโชติ วัดบ้านสองคอน อ.หนองโดน จ.สระบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อพัง จันทโชติ

วัดบ้านสองคอน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี

พระครูโสภณศีลวัตร (หลวงพ่อพัง จันทโชติ) วัดบ้านสองคอน จ.สระบุรี
พระครูโสภณศีลวัตร (หลวงพ่อพัง จันทโชติ) วัดบ้านสองคอน จ.สระบุรี

พระครูโสภณศีลวัตร (หลวงพ่อพัง จันทโชติ) วัดบ้านสองคอน พระเกจิอาจารย์ผู้มีข้อวัตรปฏิบัติ ศีลาจารวัตรอันงดงาม เป็นที่เคารพเลือมใสแห่งเมืองสระบุรี

◉ ชาติภูมิ
พระครูโสภณศีลวัตร (หลวงพ่อพัง จันทโชติ) นามเดิมชื่อ “พัง บุญอ่อน” เกิดเมื่อ วันอังคาร ที่ ๔ เดือนเมษายน ปีกุน พ.ศ.๒๔๒๙ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔ ณ บ้านกลับเก่า ตำบลบ้านกลับ อำเภอแขวงพระพุทธบาท (ปัจจุบันเป็นอำเภอหนองโดน) บิดาท่านชื่อ “นายอ่อน” และมารดาชื่อ “นางผง บุญอ่อน” ท่านมีพี่น้องร่วมสายโลหิต ๖ คน คือ
๑.นางผาย พันธุ์ใหม่
๒.นางเพ็ง กางกรณ์
๓.พระครูโสภณศีลวัตร (หลวงพ่อพัง จันทโชติ)
๔.นางพรม บุญอ่อน
๕.นายยอด บุญอ่อน
๖.นายแสน บุญอ่อน

◉ ปฐมวัย
หลวงพ่อพัง เมื่อท่านอายุได้ ๑๕ ปี บิดาท่านได้นำไปฝากบรรพชาเป็นสามเณร ที่ “วัดสุวรรณคีรี” (บ้านกลับเก่า) ได้ศึกษาเล่าเรียนมูลกัจจายน์ กับ (พระอาจารย์ขรัวตายอด) เจ้าอาวาสวัดบ้านกลับเก่า ในสมัยนั้น

◉ อุปสทบท
ลุถึงปี พ.ศ.๒๔๕๐ เมื่อท่านอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ ก็ได้เข้าอุปสมบท ที่พัทสีมาวัดบ้านกลับเก่า โดยมี ท่านเจ้าคุณพระสังฆภารวาหมุนี วัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ศูนย์ วัดหนองโดน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ ขรัวตายอด วัดบ้านกลับเก่า เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่า “จันทโชติ

เมื่อท่านบวชแล้วก็ได้จำพรรษา ณ วัดบ้านกลับเก่า กับขลัวตายอด ถึง ๕ พรรษา จนถึง พ.ศ.๒๔๕๖ ก็ได้ไปศึกษาพระปริญัติธรรม ณ สำนักวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ไม่นานก็มีเหตุให้ท่านกลับมาจำพรรษา ณ วัดบ้านสองคอน ท่านพระครูโสภณศีลวัตร (หลวงพ่อพัง จันทโชติ) ท่านเป็นผู้มีความชำนาญในการจารอักษรหนังสือใบลาน ทั้งอักขระขอม และ ลาว มาก

◉ ตำแหน่งที่ท่านได้รับ
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๖ ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะหมวดบ้านกลับ
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ที่ “พระครูโสภณศีลวัตร

ในการดำรงค์สมณเพศของหลวงพ่อนั้น นับว่าหาตัวจับได้ยากยิ่ง หลวงพ่อเป็นเนื้อนาบุญ เป็นที่เคารพศรัทธา ของสมณะ ชีพราหมณ์ และ ชาวบ้าน บ้านกลับทั้งตำบล และ ใกล้เคียง นับว่าท่านเป็นพระผู้บริสุทธิ์ ทั้งสมณสารูป ทั้งจริยวัตรงามทั้งข้อวัตรปฏิบัติ

หลวงพ่อพัง จันทโชติ วัดบ้านสองคอน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
หลวงพ่อพัง จันทโชติ วัดบ้านสองคอน อ.หนองโดน จ.สระบุรี

◉ มรณภาพ
พระครูโสภณศีลวัตร (หลวงพ่อพัง จันทโชติ) ท่านได้มรณะภาพลง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ปี พ.ศ.๒๕๑๑ ด้วยโรคชรา สิริอายุรวมได้ ๘๒ ปี พรรษา ๖๐

◉ วัตถุมงคล
ในด้านวัตถุมงคลของ หลวงพ่อพัง นั้น ได้สร้างเหรียญ รุ่นแรก ไว้รุ่นเดียว ในปี พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นเหรียญกลมรูปไข่ มีรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ เป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง มี ๒ บล็อคด้วยกัน คือ บล็อค “ศลี” ที่สร้าง โดย “พระครูธรรมขันธ์สุนทร” (บุญยัง กัลยาณธัมโม) เจ้าอาวาสวัดถนนแค จังหวัดลพบุรี สร้างถวาย อีกบล็อคหนึ่ง คือ บล็อค “ศีล” ซึ่งสร้างโดยกรรมการวัดบ้านสองคอน ในสมัยนั้น เป็นเหรียญรุ่นแรกทั้งสองบล็อค เป็นรุ่นเดียวกัน แต่สร้างโดยศิษย์สองสาย ใช้แจกในงานสรงน้ำประจำปี พ.ศ.๒๕๐๒ ครั้งแรกและครั้งเดียว เหรียญรุ่นแรกนี้คนพื้นที่ต่างก็หวงแหนกันมาก ปัจจุบันพบเจอได้น้อยมากแล้ว เพราะมีของเก๊ประสบการณ์เหรียญรุ่นแรกของท่านเน้น แคล้วคลาด คงกระพัน เคยมีคนโดนยิง แต่กระสุนยิงไม่เข้า

เหรียญ หลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน รุ่นแรก ปี๒๕๐๒
เหรียญ หลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน รุ่นแรก ปี๒๕๐๒

ส่วนรูปหล่อนั้นไม่ทันท่าน สร้างในปี พ.ศ.๒๕๑๒ ซึ่งถือว่าสร้างในวาระงานพระราชทานเพลิงศพ “พระครูโสภณศีลวัตร” โดยมี ท่านพระครูธรรมขันธ์สุนทร (บุญยัง กัลยาณธัมโม) เจ้าอาวาสวัดถนนแค เป็นแม่งาน มี ๔ ขนาด คือ

รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อพัง จันทโชติ วัดบ้านสองคอน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อพัง จันทโชติ วัดบ้านสองคอน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
พระบูชาหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน รุ่นแรก ปี๒๕๑๒
พระบูชาหลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน รุ่นแรก ปี๒๕๑๒
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน จ.สระบุรี
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อพัง วัดบ้านสองคอน จ.สระบุรี

๑.รูปหล่อขนาดเท่าองค์จริง จำนวน ๑ องค์ (ประดิษฐานที่มณฑปวัดบ้านสองคอน)
๒.รูปหล่อบูชาขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว นั่งบนฐานขาโต๊ะ ด้านหน้าฐานจารึกชื่อ พระครูโสภณศีลวัตร โดยช่างบ้านท่ากระยาง ลพบุรี (ช่างเดียวกันกับที่หล่อรูปเหมือน (หลวงพ่อฉาย วัดป่าธรรมโสภณ) จำนวน ๑๐๐ องค์
๓.รูปหล่อบูชาขนาดหน้าตัก ๔ นิ้ว นั่งบนฐานเขียง ด้านหน้าจารึกอักษร หลวงพ่อพัง (หล่อโดยช่างชาวบ้าน ไม่สวยนัก เทดินไทย) จำนวน ๑๐๐ องค์
๔.รูปหล่อขนาดแขวนคอ ขนาดนิ้วหัวแม่มือ ลักษณะเดียวกันกับรูปหล่อบูชาหน้าตักห้านิ้ว ดูเข้มขลังโดยช่างบ้านท่ากระยาง ลพบุรี ช่างเดียวกันกับที่หล่อรูปเหมือน (หลวงพ่อฉาย วัดป่าธรรมโสภณ) จำนวน ๕๐๐ องค์
พุทธาภิเษก โดย พระเถรานุเถระผู้ทรงอภิญญา ในสมัยนั้น คือ
๑.หลวงปู่คำมี พุทธสาโร วัดถ้ำคูหาสวรรค์
๒.หลวงพ่อสิมมา วัดบ้านหมอ
๓.หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ
๔.หลวงพ่อผุย สุวัณโณ วัดบ้านกลับ
๕.หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู ลพบุรี
๖.หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี