วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

หลวงพ่อพรหมสร (รอด) เทพเจ้าแห่งเมืองโคราช วัดบ้านไพ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อพรหมสร (รอด)

วัดบ้านไพ
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

หลวงพ่อพรหมสร (รอด) วัดบ้านไพ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อพรหมสร (รอด) วัดบ้านไพ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

หลวงพ่อพรหมสร (รอด) ‘เทพเจ้าแห่งเมืองโคราช’ เป็นที่เคารพศรัทธาและเลื่อมใสของชาวเมืองโคราชและจังหวัดใกล้เคียง รักสมถะ พอเพียง ไม่ยินดียินร้ายต่อลาภ ยศ สรรเสริญ มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะต่อสาธุชนให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และสร้างวัดวาอารามเพื่อสืบทอดพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ด้วยบารมีและวิทยาอาคมที่ได้ร่ำเรียนมา ส่งให้วัตถุมงคลของท่านสูงส่งด้วยพุทธคุณเป็นที่ลือเลื่อง โดยเฉพาะด้านแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีเป็นเลิศยิ่ง

◉ ชาติภูมิ
หลวงพ่อพรหมสร (รอด) เกิดเมื่อ วันพฤหัสดี เดือน ๘ พ.ศ .๒๔๑๔ บิดาชื่อโข่ เป็นพ่อค้าโค จากจังหวัดอุดรธานี ตอนโคไปขายที่ โคราช มาพักแรมกลางทางที่บ้านกระถิน ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง ได้พบรักใคร่กับแม่พูน สาวงามแห่งบ้านกระถิน แต่ได้อยู่เลี้ยงดูในระยะพักเลี้ยงโคเท่านั้นก็จากแม่พูนไป อุ้มท้องกับประจวบกับเวลานั้น ในเวลาช่วงนั้นราษฏรต้องเสียค่าหัวให้หลวง แม่พูนไม่มีเงินเสียค่าหัว หลวงจึงเอาแม่พูนไปทำงานที่โคราช และไปคลอดบุตรที่บ้านสระขวัญ เมื่อคลอดแล้ว แม่นีซึ่งเป็นพี่สาวอยู่ที่บ้านกระถิน ได้มารับเอาเด็กไปเลี้ยง ให้ชื่อว่า “รอด” และก็ให้เป็นคนเลี้ยงโคฝูง ถึงอายุครบอุปสมบท ใด้อุปสมบทในปี พ.ศ.๒๔๓๖ ที่วัดสะพาน ตำบลขามเฒา โดยมี พระอุปฌาย์อยู่ เป็นพระอุปฌาย์ ท่านได้ศึกษาธรรมะและวิปัสสนาจนแตกฉาน ท่านถือเอาการธุดงค์เป็นหลัก พบปะอาจารย์ต่าง ๆ ก็เข้าศึกษาจนแตกฉาน จากนั้นก็ออกสร้างวัดต่าง ๆ เช่น

พ.ศ. ๒๔๔๓ ท่านได้สร้างวัดดอนผวา
พ.ศ. ๒๔๕๓ ท่านได้สร้างวัดบ้านขามเฒ่า
พ.ศ. ๒๔๖๗ ท่านได้สร้างวัดหนองเคลือชุด
พ.ศ . ๒๔๗๐ ท่านได้สร้างวัดบ้านหนองพอง
พ.ศ . ๒๔๙๐ ท่านได้สร้างวัดบ้านไพ

จนเห็นว่าในชีวิติของท่านหลวงพ่อพรหมสร (รอด) สามารถสร้างวัดได้ถึง ๕ วัด โดยท่านมิได้มีเงินมีทองเลย อาศัยว่าชาวบ้านเกิดศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่าน หลวงพ่อพรหมสร (รอด) มีญาณแก่กล้า รู้ล่วงหน้า เช่นรู้ว่าใครจะมาหา ใครจะไป และมาทำอะไร ท่านมีเมตตาสูงและสร้างวัตถุมงคลได้ดีเลิศ

ด้วยเหตุที่มีคนมาหาท่านมากมาย บ้างก็มาหาเครื่องรางของขลัง หลวงพ่อจึงคิดสร้างวัตถุมงคลขึ้นแจกจ่ายแก่ลูกศิษย์ มีรูปหล่อหลวงพ่อ พระปิดตา เนื้องทองเหลือง ขี้ผึ้ง นางกวักและผ้ายันต์ ผ้ารอยมือ ผ้ารอยเท้าของหลวงพ่อ เป็นต้น

◉ ด้านวัตถุมงคล
เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อพรหมสร (รอด) นั้น คุณมนตรี คหบดีชาวลพบุรี , คุณพิชัยร้านพิชัยจักรยาน หลวงสรรยุทธ ร้านทองสุวรรณกิจ สร้างให้เหรียญรุ่นแรกรูปไข ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อมีชื่อว่า หลวงพ่อพรหมสร (รอด) ด้านหลังเป็นยันต์นะทระหด ไม่มี พ.ศ .บอกแต่รู้กันว่าสร้างในปี พ.ศ.๒๔๙๒ เมื่อจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านไพ อำเภอโนนสูง เหรียญรุ่นสอง สร้างคร้ายกันแต่แกะบล็อกใหม่ สร้างในราวปี พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๔๙๙ ที่วัดดอนผวา เหรียญรุ่นสุดท้ายสร้างที่วัดนุก แจกในงานศพของหลวงพ่อพรหมสร (รอด)

เหรียญ หลวงพ่อพรหมสร รุ่นแรก บล็อกนิยม โค้ด R
เหรียญ หลวงพ่อพรหมสร รุ่นแรก บล็อกนิยม โค้ด R
เหรียญ หลวงพ่อพรหมสร รุ่นแรก ไม่มีโค้ด R
เหรียญ หลวงพ่อพรหมสร รุ่นแรก ไม่มีโค้ด R

◉ มรณภาพ
ตลอดอายุของหลวงพ่อพรหมสร (รอด) ท่านเป็นนักพัฒนาสร้างวัดให้ลูกหลานได้บวชเรียน หลวงพ่อได้รับสมณศักดิ์เป็นพระพรหมสร ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบล ในปีพ.ศ.๒๔๕๘ แต่ท่านไม่ได้ยินดียินร้าย ท่านกลับลาออกในปีเดียวกัน หลวงพ่อมีจิตใจแน่วแน่เรื่องสร้างวัด ดำจะต้องวัดอีก แต่ยังไม่ได้สร้างวัดอื่นต่อ ท่านก็อาพาธ หลังจากสร้างโบสถ์วัดนุก ในปี พ.ศ.๒๔๙๘ และมรณะภาพในวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๐ สิริรวมอายุ ๘๖ ปี พรรษา ๖๕