วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

หลวงพ่อผิว ธัมมสิริ วัดตาลกง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม

วัดตาลกง
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

หลวงพ่อผิว ธัมมสิริ วัดตาลกง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
หลวงพ่อผิว ธัมมสิริ วัดตาลกง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

หลวงพ่อผิว ธัมมสิริ วัดตาลกง พระเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในสมถกรรมฐานและวิทยาคมสูงยิ่งแห่งเมืองเพชรบุรี

◉ ชาติภูมิ
หลวงพ่อผิว ธัมมสิริ นามเดิมชื่อ “ผิว กล่อมใจ” เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๗ ที่บริเวณทุ่งหนองตาอาน ใกล้เขาพรหมชะแง้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ในวัยเด็กเมื่ออายุประมาณ ๗–๘ ขวบ โยมบิดามารดาได้นำไปฝากอยู่ที่วัดท่าคอย เพื่อเล่าเรียนเขียนอ่านหนังสือตามปกติของเด็กในวัยเดียวกัน

เมื่ออายุ ๒๐ ปี ได้เข้ารับราชการเกณฑ์เป็นตำรวจจังหวัดเพชรบุรีอยู่ ๓ ปี จนได้ยศสิบตรี ต่อมาเกิดป่วยเป็นฝีหัวใหญ่จนต้องลาออกจากตำรวจ กลับมารักษาตัวที่บ้านจนหาย

◉ อุปสมบท
ครั้นอายุ ๒๕ ปี ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ณ พัทธสีมาวัดตาลกง โดยมี พระครูญาณเพชรรัตน์ (ปลั่ง) วัดศาลาเขื่อน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูชัน วัดมาบปลาเค้า เป็นพระกรรมวาจารย์ หลวงพ่อพุด วัดตาลกง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาทางธรรมว่า “ธมฺมสิริ

ภายหลังจากอุปสมบทแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานว่าหลวงพ่อผิว ได้ไปเล่าเรียนหรือจำพรรษาในที่ใดเป็นระยะเวลานานๆ ทราบแต่เพียงว่าใน พ.ศ.๒๔๖๙ หลวงพ่อพุด เจ้าอาวาสวัดตาลกงได้มรณภาพลง ทางคณะสงฆ์และเหล่าทายกทายิกาได้พร้อมใจกันอาราธนา หลวงพ่อผิว ธัมมสิริ ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดตาลกงสืบแทน

หลวงพ่อผิว ธัมมสิริ เป็นผู้มีอุปนิสัยที่เป็นอยู่อย่างสันโดษ แต่มีความเชี่ยวชาญในสมถกรรมฐานและวิทยาคมสูงยิ่ง โดยเฉพาะวิชาลงนะที่กระหม่อม ซึ่งต่อมาท่าได้ถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆ ให้กับหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ศิษย์ผู้ใกล้ชิดจนหมดสิ้น ทั้งนี้หลวงพ่อผิวยังมีศักดิ์เป็นลุงแท้ๆ ของหลวงพ่อจ้วน วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อีกด้วย

◉ มรณภาพ
หลวงพ่อผิว ธัมมสิริ วัดตาลกง ได้ถึงแก่มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ สิริอายุได้ ๖๔ ปี พรรษา ๓๙

◉ ประวัติวัดตาลกง
บริเวณที่ตั้งวัดแห่งนี้ เริ่มแรกเป็นสำนักสงฆ์ชื่อ สำนักสงฆ์ตาลโก่ง ประมาณ พ.ศ.๒๓๙๐ มีตาลอยู่ต้นหนึ่งมียอดพิเศษแปลกกว่าต้นอื่นๆ คือมียอดอยู่ ๗ ยอด ลักษณะลำต้นโก่ง (คงหนักยอด )ชาวบ้านจึงขนานนามตาลพิเศษต้นนี้ว่า “ตาลโก่ง

ต่อมาเมื่อมีวัดเกิดขึ้น ค่อยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นขึ้นตามลำดับ มีภิกษุ – สามเณรจำพรรษาปฏิบัติธรรมอยู่หลายรูป เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมทั่วกัน มีการพัฒนาและปรับปรุงเสนาสนะ กุฏิไว้เป็นที่พักสำหรับพระสงฆ์ – สามเณร เพื่อที่จะยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่สมบูรณ์ ผู้ที่ขออนุญาตตั้งวัดเดิม ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๒๓ ผู้ขออนุญาตตั้งวัดคนเก่า ชื่อ นายโทร คำแพง, นาย ดี ทองมี, นาย เอ กันทบุตร และ นายเขียว มีคง

เมื่อกาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป จากชื่อเดิม คือ ตาลโก่ง ก็เรียกเสียงแปร่ง เสียงเหน่อเพี้ยนไปกลายมาเป็น “ตาลกง ” ตามเสียงเรียกของชาวบ้านจึงเป็นชื่อของ วัดตาลกง มาจนทุกวันนี้และเรียกชื่อตาม ชื่อหมู่บ้านตาลกงอีกส่วนหนึ่งด้วย จึงกลายมาเป็น ชื่อบ้าน นามวัด ดังกล่าว

วัดตาลกง มีเจ้าอาวาสปกครองวัดสืบเนื่องกันมาถึง ๘ รูป คือ
๑.หลวงพ่อแหยม
๒.หลวงพ่อมิตร
๓.หลวงพ่อตุ้ม
๔.หลวงพ่อพุด
๕.หลวงพ่อแช่ม
๖.หลวงพ่อผิว ธัมมสิริ
๗.พระครูวินัยวัชรกิจ (หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม)
๘.พระครูวัชรกิจจานุกูล (หลวงพ่อทร)

◉ วัตถุมงคล
สำหรับวัตถุมงคลเท่าที่พบ มีเพียง เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผิว โดยเหรียญนี้ใช้แจกให้กับผู้ร่วมทําบุญ ในงานฌาปนกิจศพ พระธรรมะศิริ (หลวงพ่อผิว) อดีตเจ้าอาวาส วัดตาลกง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๓ เวลาประมาณเที่ยงคืน เศษๆ โดย ณ ตอนนั้น หากใครร่วมท่าบุญ จํานวน ๑๐ บาท ก็จะได้รับ เหรียญ พระธรรมะศิริ (หลวงพ่อผิว) เนื้อทองแดง (จัดสร้างเนื้อเดียว จํานวนสร้างหลักพันองค์) จํานวน ๑ เหรียญ

เหรียญ หลวงพ่อผิว ธัมมสิริ วัดตาลกง รุ่นแรก ปี๒๕๐๓
เหรียญ (พระธรรมะศิริ) หลวงพ่อผิว ธัมมสิริ วัดตาลกง รุ่นแรก ปี๒๕๐๓

แต่หลังจากที่เหลือจากการร่วมทําบุญแล้ว หลวงพ่ออุ้น ท่านก็ได้เก็บไว้ และได้ทยอยแจกเรื่อยมา โดยมิได้คิดมูลค่าในการเช่าบูชา

โดยเหรียญนี้ผ่านการปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์จํานวน ๙ รูป (ปลุกเสกก่อนงานฌาปนกิจศพประมาณ ๒ วัน) โดยมี รายนามพระสงฆ์ที่ร่วมปลุกเสก ดังต่อไปนี้
๑.หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง
๒.หลวงพ่อรวม วัดท่าคอย
๓.หลวงพ่อเทียบ วัดมาบปลาเค้า
๔.หลวงพ่อวง วัดตามปลาเค้า
๕.หลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง
๖.หลวงพ่อเยิ้ม วัดบางจาก
๗.หลวงพ่อขาว วัดอินจําปา

ส่วน อีก ๒ รูป ลุงมา ผู้ให้ข้อมูลจําไม่ได้