วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

หลวงพ่อปล้อง สุลีโล วัดหลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อปล้อง สุสีโล

วัดหลุมดิน
อ.เมือง จ.ราชบุรี

หลวงพ่อปล้อง สุลีโล วัดหลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี
หลวงพ่อปล้อง สุลีโล วัดหลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี

พระครูธรรมาภินันท์ (หลวงพ่อปล้อง สุลีโล) วัดหลุมดิน พระเกจิชื่อดังผู้สร้างเบญจภาคีพระปิดตาเนื้อเมฆพัดแห่งเมืองราชบุรี

◉ ชาติภูมิ
พระครูธรรมาภินันท์ หรือ หลวงพ่อปล้อง สุสีโล เกิดเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๙ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านเป็นชาวตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรของนายแพง และนางหุ่น กองภู่ มีพี่น้อง ๙ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๕

ในวัยเด็กได้ศึกษาหนังสือไทยและหนังสือขอมที่วัดบางลี่ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แล้วไปอยู่กับพระยอด (น้าชาย) ที่วัดกันมาตุยาราม กรุงเทพ ฯ จนอายุได้ ๑๘ ปี จึงกลับมาบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสุรชายาราม พ.ศ.๒๔๓๗ ได้ ๑ พรรษา แล้วสึกไปช่วยบิดามารดาทำนา

◉ อุปสมบท
จนอายุครบ ๒๐ ปี ก็ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๓๙ ณ พัทธสีมา วัดสุรชายาราม โดยมี พระพุทธวิริยากร (จิตร ฉันโน) วัดสัตตนารถปริวัตร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการปุณโณ วัดอัมรินทราราม (วัดตาล) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการเกิด วัดท่าโขลง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “สุลีโล

หลังอุปสมบท ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยกับพระวินัยธร (เบี้ยว) วัดท่าโขลง จนมีความรู้สามารถแปลบาลีได้

ครั้งถึงปี พ.ศ.๒๔๓๘ พระอธิการแดง (วัดหลุมดิน) มรณภาพ ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสสืบแทน

หลวงพ่อปล้องท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะสร้างกุฏิพร้อมทั้งศาลาการเปรียญ ขึ้นใหม่ทั้งหมด ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุรชายาราม เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๘ และในปี พ.ศ.๒๔๗๔ ท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูพิเศษที่ พระครูธรรมาภินันท์

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๘ ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

หลวงพ่อปล้อง เป็นพระที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาในตัวท่านมาก และเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว จัดอยู่ในพระเกจิอาจารย์ ๑๐๘ รูปที่ทรงวิทยาคมในสมัยนั้น

ท่านได้สร้างพระเครื่องที่มีชื่อเสียงและรู้จักกันทั่วไปก็คือพระปิดตาเนื้อ เมฆพัด และ พระกลีบบัว เมฆพัตร โดยท่านได้ไปศึกษาการผสมเนื้อ จากพระอาจารย์ทางนครปฐม อาจจะเป็นหลวงพ่อนาค วัดห้วยจรเข้ หรือ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก ไม่แน่ชัด หลังจากนั้นท่านจึงได้สร้างพระปิดตาด้วยเนื้อเมฆพัดต่อมา และเป็นที่รู้จักกันมากในปัจจุบัน

พระปิดตาของท่านนั้นเมื่อหลอมออกมาเสร็จแล้ว ท่านจะจารอักขระที่องค์พระ แล้วจึนำไปปลุกเสกต่อที่กุฏิของท่านทุกองค์

วัตถุมงคลของท่านที่โด่งดังก็มี พระมหาอุตม์ ลักษณะเป็นพระปิดทวารทั้งเก้า ที่นิยมกันมาก ก็คือ พระมหาอุตม์เนื้อเมฆพัด มีสีดำเป็นมันวาว แจกในช่วงสร้างศาลาการเปรียญในปี พ.ศ.๒๔๗๑ โดยอุบาสกจะได้รับพระมหาอุตม์ ส่วนอุบาสิกาจะได้รับพระพิมพ์กลีบตัว

รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อปล้อง วัดสุรชายาราม (วัดหลุมดิน)
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อปล้อง วัดสุรชายาราม (วัดหลุมดิน)

◉ มรณภาพ
หลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน ท่านละสังขารเมื่อวันทื่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๔ เวลา ๑๐.๓๕ น. ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รวมสิริอายุได้ ๖๔ ปี พรรษา ๔๔ (บางตำราบอก อายุได้ ๖๖ ปี พรรษาที่ ๔๕ )

◉ ด้านวัตถุมงคล
หลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เป็นพระสงฆ์ที่มีศีลาจารวัตรงดงามน่าเลื่อมใสศรัทธา เป็นที่เคารพรักของชาวบ้าน หลวงพ่อปล้องได้สร้างวัตถุมงคลเป็นพระปิดตามหาอุตม์ เนื้อเมฆพัด มีอยู่สองแบบคือ เป็นแบบพระปิดตากับพระกลีบบัว เป็นการสร้างในปี พ.ศ.๒๔๗๑ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในการสร้างศาลาการเปรียญ และมีชื่อเสียงโด่งดังในครั้งสงครามอินโดจีน หลวงพ่อปล้อง ท่านเป็นศิษย์ผู้สืบทอดวิชาสร้าง พระปิดตาเนื้อเมฆพัตรมาจากหลวงปู่นาค วัดห้วยจรเข้ ปรมจารย์ใหญ่แห่งปิดตาเนื้อเมฆพัตร

ปิดตาเนื้อเมฆพัด หลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน
ปิดตาเนื้อเมฆพัด หลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน
พระกลีบบัว หลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด (หลังจาร) จ.ราชบุรี
พระกลีบบัว หลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด (หลังจาร) จ.ราชบุรี

วิธีการสร้างพระปิดตาเนื้อเมฆพัตร หลวงพ่อปล้อง หล่อเองทุกขั้นตอน “เนื้อเมฆพัตร” เป็นโลหะที่ได้จากการเล่นแร่แปรธาตุ ตามตำราของไทยโบราณเชื่อว่า เป็นธาตุกายสิทธิ์ มีฤทธานุภาพในตัวเอง เมฆพัดเป็นส่วนผสมของตะกั่ว และทองแดง มีกรรมวิธีการสร้างที่ซับซ้อน ในระหว่างหลอมต้องผสมตัวยาหลายชนิด มีกำมะถัน ปรอท และว่านยา ได้แก่ ไพลดำ ต้นหิงหาย ไม้โมกผา ขิงดำ กระชายดำ สบู่แดง สบู่เลือด เป็นต้น ซัดเข้าไปในเบ้าหลอม พอสำเร็จจะได้โลหะสีดำ เป็นมันเงาเลื่อมพราย แต่เปราะและแตกง่าย พระคณาจารย์แต่โบราณนิยมหลอมเมฆพัด เนื้อเมฆพัตรเป็นรองเหล็กไหลเปรียญเปรยคือน้องเหล็กไหลดีๆ นั่นเอง พระเนื้อเมฆพัตรสร้างปี พ.ศ.๒๔๗๑

พระครูธรรมาภินันท์ (หลวงพ่อปล้อง สุสีโล) วัดหลุมดิน ผู้สร้างตำนานพระปิดตาเนื้อเมฆพัตรของวัดหลุมดิน ถือว่าเป็นพระปิดตาเบญจภาคีแห่งเนื้อเมฆพัตรที่มีประสบการณ์สูง โดดเด่นด้านคงกระพัน​ กับมหาอุตม์เป็นที่สุด ส่วนทางเมตตามหานิยมกับโชคลาภก็มีไม่แพ้กัน คนโบราณมักพูดถึงพระลักษณะนี้ว่า “ครบเครื่องแก่งไก่” หรือ “ดีนอกพร้อมใน” พระท่านทำช่วงสงครามอินโดจีน หรือประมาณ ปี พ.ศ.๒๔๘๓ โดยทำแจกให้ทหารช่างราชบุรี ตอนเกิดศึกสงคราม และหลวงพ่อปล้องยังได้รับการยกย่องเป็นพระเกจิอาจารย์ชั้นสุดยอดเป็น ๑ใน ๑๐๘ อาจารย์ชั้นสุดในยุคสงครามอินโดจีนอีกด้วย

พระปิดตาของหลวงพ่อปล้อง มีอานุภาพปรากฏอยู่จนโด่งดังไปทั่ว เป็นที่เสาะแสวงหากันมาก และเป็นพระปิดตาที่โด่งดังมากที่สุดของจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันนี้หาชมได้ยากพอสมควร และนี่คือหนึ่งตำนานเกจิอาจารย์ดัง ราชบุรี ฯลฯ