วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

หลวงพ่อทรัพย์ จนฺทสโร วัดบางเกาะเทพศักดิ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อทรัพย์ จนฺทสโร

วัดบางเกาะเทพศักดิ์
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

หลวงพ่อทรัพย์ จนฺทสโร วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
หลวงพ่อทรัพย์ จนฺทสโร วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

หลวงพ่อทรัพย์ จนฺทสโร วัดบางเกาะเทพศักดิ์ พระเกจิอาจารย์ยุคเก่าอีกรูปของเมืองแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

◉ ชาติภูมิ
หลวงพ่อทรัพย์ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ เกิดในราวปี พ.ศ.๒๓๙๑ เป็นคนแม่กลองมาแต่กำเนิด ท่านเกิดที่ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แต่ไม่ปรากฏว่าโยมบิดาและโยมมารดาของท่านชื่อว่าอะไร

ปี พ.ศ.๒๔๑๑ ท่านมีอายุครบบวช ท่านได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบางเกาะกรรณิการาม (ชื่อเดิมในสมัยนั้น) ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระสมุห์แพ วัดใหม่ยายเงิน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการจุ้ย วัดบางเกาะเทพศักดิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า “จนฺทสโร

หลวงพ่อทรัพย์ จนฺทสโร วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
หลวงพ่อทรัพย์ จนฺทสโร วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ เพื่อศึกษาวิชาอาคมต่างๆ กับหลวงพ่อจุ้ย วัดบางเกาะเทพศักดิ์จนสำเร็จวิชาอาคมต่างๆ มากมาย

วัดบางเกาะเทพศักดิ์ เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๓๐๐ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.๒๓๒๐ จากคำบอกเล่าของท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันระบุว่า แต่เดิมชื่อว่า วัดเกาะกาหลง ต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดบางเกาะกรรณิการาม

ซึ่งบริเวณใกล้กับวัดนี้ มีวัดร้างอยู่หนึ่งวัด คือ “วัดจำปาศักดิ์” ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งแต่ร้างมานาน จนเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖ จึงได้รวมสองวัดเป็นวัดเดียว ใช้ชื่อว่า “วัดบางเกาะเทพศักดิ์” จวบจนปัจจุบัน

หลวงพ่อทรัพย์ ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบางเกาะกรรณิการาม (ชื่อเดิมของวัด) และเมื่อออกพรรษาท่านก็มักจะธุดงค์ ไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อร่ำเรียนวิชาและฝึกกรรมฐาน

ซึ่งท่านเป็นพระที่นิยมการเดินธุดงค์เป็นอย่างยิ่ง มักจำพรรษาอยู่ไม่เป็นที่ บางพรรษาก็ไปจำวัดที่อื่น จนถึงพรรษาสุดท้ายที่ท่านธุดงค์ไปจำพรรษาที่วัดบางแคใหญ่ ท่านได้เริ่มอาพาธลง

ทางศิษย์และชาวบ้านใกล้ชิดหลวงพ่อ เมื่อได้ทราบข่าวจึงได้นิมน์ท่านกลับมาจำพรรษาที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ซึ่งในสมัยนั้นยังใช้ชื่อว่า วัดบางเกาะกรรณิการาม หลังกลับมาจำพรรษาที่วัดได้ไม่นาน

หลวงพ่อทรัพย์ จนฺทสโร วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
หลวงพ่อทรัพย์ จนฺทสโร วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

หลวงพ่อทรัพย์ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบใน ปี พ.ศ.๒๔๗๘ นับรวมสิริอายุได้ ๘๗ ปี พรรษา ๖๖

รูปหล่อบูชา หลวงพ่อทรัพย์ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
รูปหล่อบูชา หลวงพ่อทรัพย์ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

◉ ด้านวัตถุมงคล
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ รุ่นแรก สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๐๘ ในสมัยของหลวงพ่อหริ่มเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นเหรียญที่ไม่ทันหลวงพ่อทรัพย์ แต่ได้หลวงพ่อหริ่มและพระเกจิสายแม่กลองในสมัยนั้นร่วมกันปลุกเสก ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินจำนวนการสร้าง ๒๐ เหรียญ เนื้ออัลปาก้าจำนวนการสร้าง ๒,๐๐๐ เหรียญ และเนื้อทองแดงกระไหล่ทองจำนวนการสร้าง ๒,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญ หลวงพ่อทรัพย์ รุ่นแรก ปี ๒๕๐๘ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เหรียญ หลวงพ่อทรัพย์ รุ่นแรก ปี ๒๕๐๘ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อทรัพย์ นั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า “หลวงพ่อทรัพย์

ด้านหลัง มีอักขระยันค์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า “วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ๑๖ ม.ค. ๐๘

◉ ประวัติวัดบางเกาะเทพศักดิ์ อัมพวา สมุทรสงคราม
วัดบางเกาะเทพศักดิ์ เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๐ ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง สมัยโบราณชื่อว่า “วัดเกาะกาหลง

ต่อมาเปลี่ยนชื่อว่า “วัดบางเกาะกรรณิการาม” ใกล้ๆกับวัดนี้มีวัดร้างอยู่วัดหนึ่ง ชื่อว่า “วัดจำปาศักดิ์” ปี พ.ศ.๒๔๙๖ จึงได้รวม ๒ วัดเป็นวัดเดียวกันชื่อว่า “วัดบางเกาะเทพศักดิ์

ภายในวัด มีรอยพระพุทธบาทจำลอง มีอายุราว ๘๐ ปี และยังมีจิตรกรรมภาพเขียนเพดาน โดยชาวมอญ เป็นผู้เขียน เป็นลายมงคลจักรวาล เทวดาประจำนพเคราะห์ เป็นภาพเขียนเชิงอารมณ์ขัน ผนังเป็นภาพพุทธประวัติ มีเจดีย์หงสาวดี เจดีย์จุฬามณี เขียนขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๒ นอกจากนั้นยังมีพระวิหารหลวงพ่อศรีสมุทร

ซึ่งสร้างจากหินอ่อนเป็นส่วนใหญ่มีความสวยงามน่าชมยิ่ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก pra-maeklong.com