วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อคง สุวัณโณ

วัดวังสรรพรส
อ.ขลุง จ.จันทบรี

หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

หลวงพ่อคง สุวัณโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี พระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังในเรื่องการสร้างวัตถุมงคลรูปแบบเสือ จนได้รับสมญานามว่า “เทพเจ้าแห่งเขาสมิง”

◉ ชาติภูมิ
หลวงพ่อคง สุวัณโณ ท่านมีนามเดิมว่า “คง” นามสกุล “ฑีฆายุ” เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๕ ตรงกับปีที่ ๓๔ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โยมบิดาชื่อ “นายส้อง” โยมมารดาชื่อ “นางโอง ฑีฆายุ” ท่านเป็นบุตรคนหัวปี มีพี่น้องชายหญิงทั้งหมด ๑๑ คน ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม

หลวงพ่อคง สุวัณโณ ได้เกิดมาในแวดวงของผู้มีวิชาอาคมเป็นที่เลื่องลือ โดย ปู่ของท่าน คือ หลวงปู่วง ซึ่งเป็นพระผู้มีวิชาอาคมเป็นที่เลื่องลือในสมัยนั้น และตาของท่าน คือ หลวงคีรีเขตต์ รับราชการดูแลหัวเมืองตราด-จันทบุรี ผู้มีคาถาอาคมขลัง เป็นผู้มีวิชาทางคงกระพันเป็นเลิศ

◉ อุปสมบท
หลวงพ่อคง สุวัณโณ อุปสมบทครั้งแรก พ.ศ.๒๔๖๖ อายุได้ ๒๑ ปี อุปสมบทครั้งที่ ๑ และท่านอุปสมบทครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๗ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงสละราชสมบัติมาแล้ว ๓ วันขณะมีอายุได้ ๓๒ ปี ณ วัดชมพูราย จังหวัดตราด โดยมีพระอุปัชฌาย์ชื่อ พระอธิการผูก วัดสลัก ได้รับฉายาว่า “สุวัณโณ” แปลว่า “ผู้มีผิวพรรณงามดุจทองคำ

ได้ศึกษาธรรมะและวิชาอาคมขลัง อักขระเลขยันต์จากโยมตาชื่อ หลวงคีรีเขตุที่มีวิชาคงกระพันเป็นเลิศ ตลอดจนพระคณาจารย์ที่เก่งๆ ในสมัยนั้น

หลวงพ่อคง สุวัณโณ ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่งของภาคตะวันออก ร่วมสมัยเดียวกับ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี, หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า และ หลวงพ่อศรีนวล วัดเกวียนหัก, หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ และ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เป็นต้น

หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ ชื่อเสียงของท่าน หลวงพ่อคง สุวัณโณ เริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่วไป พิธีพุทธาภิเษกตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่าง ๆ จะต้องนิมนต์ไปร่วมนั่งปรกแทบทุกงาน เมื่อได้รับนิมนต์ท่านก็มักจะไปร่วมทุกครั้ง ไม่ว่าจะวัดใกล้วัดไกลแค่ไหนก็ตาม เมื่อคราวพิธีพุทธาภิเษกพระ ๒๕ พุทธศตวรรษ ครั้งยิ่งใหญ่ที่ท้องสนามหลวง ในพ.ศ.๒๕๐๐ ท่านก็ได้ร่วมในพิธีครั้งนั้นด้วย

นับเป็นผู้คงแก่เรียน มีครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้มากมายทั้งพระสงฆ์และฆราวาส อาทิ หลวงปู่จง ปู่แท้ๆ ของท่าน, หลวงพ่อเม วัดมาบไผ่, หลวงพ่ออุก-หลวงพ่อเจาะ วัดโปร่งเซ็น, หลวงพ่ออ่ำ วัดสะตอน้อย, หลวงพ่อหริ่ง, พ่อครูเต๋า ฆราวาสจอมคาถา, พ่อครูตาสด ฆราวาสจอมขมังเวท, หลวงคีรีเขตต์ ตาแท้ๆ ของท่าน รับราชการดูแล หัวเมืองตราด-จันทบุรี ผู้มีคาถาอาคมขลัง

วิชาที่ได้ร่ำเรียนมีหลายแขนง ทั้งคาถาหัวใจ ๑๐๘ คาถาคงกระพันชาตรีต่างๆ การเขียนอักขระเลขยันต์ภาษาขอม การเขียนลบผงอิทธิเจ ปถมัง การปลุกเสกเครื่องรางของขลัง วิชาแพทย์แผนโบราณ วิชาการหาสมุนไพรของป่า การหาว่านคงกระพัน

การสักยันต์ วิชาย่นระยะทาง การเดินจงกรม และการฝึกจิต ฝึกสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน เข้านิโรธสมาบัติ ซึ่งปฏิบัติไปตาม ขั้นตอนตามที่พระอาจารย์หลายรูปได้สั่งสอนมา

รวมทั้งสุดยอดวิชา “เสือสมิง” ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่ชาวบ้านป่านิยมเรียนกันเพื่อให้เข้าป่าโดยปลอดภัย

นำความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ช่วยเหลือชาวบ้านทั้งในด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และสร้างวัตถุมงคลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

หลวงพ่อคง สุวัณโณ ท่านเป็นคนร่างเล็ก ผิวดำ ใจดี พูดคำยิ้มคำ แต่รู้ทัน คำพูดและรู้เจตนา ทั้งนี้ ผู้ที่ได้พบเห็นในวัตรปฏิบัติและปฏิปทา ของท่านต่างรู้สึกประทับใจและเกิดความศรัทธาอย่างสูง เพราะเปี่ยมไปด้วยอัธยาศัยไมตรี และความเมตตาปรานี

คติธรรมที่มักตอกย้ำให้ลูกศิษย์นำไปขบคิด คือ “ทำดี ซื่อสัตย์ จริงใจ มีอยู่แล้วในตัวทุกคน…ทำได้ ทำจริง ชีวิตรอดปลอดภัย

นอกจากนี้ หลวงพ่อคง ยังมีความเชี่ยวชาญด้านรักษาโรคด้วยสมุนไพรอีกด้วย จนเป็นที่พึ่งพาอาศัยของชาวบ้าน ตลอดจนถึงศิษยานุศิษย์ตลอดมา

หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

◉ มรณภาพ
ในช่วงท้ายของชีวิต หลวงพ่อคง สุวัณโณ ได้อาพาธเป็นไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม มีโรคแทรกซ้อน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๒ ลูกศิษย์ได้ส่งหลวงพ่อคง ไปรักษาที่โรงพยาบาลตากสิน จันทบุรี จนพอทุเลา หลวงพ่อคง ก็ได้ขอกลับมาที่วัดวังสรรรส และต่อมาอีกไม่กี่วันท่านก็ได้จากไปอย่างสงบ ณ วัดวังสรรพรส ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.๒๕๓๒ เวลา ๑๐.๑๕ น. รวมสิริอายุได้ ๘๗ ปี ๕ วัน นับพรรษาที่ ๕๕

หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

◉ ด้านวัตถุมงคล
หลวงพ่อคง สุวัณโณ ท่านได้สร้างวัตถุมงคลออกมาหลายรุ่น เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัตถุมงคลของท่านคือ จะมีรูป เสือสมิงอยู่ด้านหลัง พระพุทธรูปยืนคู่กัน หรือไม่ก็เป็นรูปพระปิดตา ซึ่งเป็นฝีมือการเขียนออกแบบโดยตัวท่านเองแทบทั้งสิ้น วัตถุมงคลของหลวงพ่อคงทุกรุ่นล้วนมีพุทธคุณเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน เป็นที่เลื่องลือกันอย่างกว้างไกล

หลวงพ่อคง สุวัณโณ ท่านเป็นหนึ่งในพระดีศรีเมืองจันท์ที่สร้างพระเครื่อง-เครื่องราง ของขลังเปี่ยมด้วยพุทธคุณ และเป็นที่นิยมของชาวภาคตะวันออกและผู้ศรัทธาทั่วไป โดยเริ่มสร้างแจกชาวบ้านราวปี พ.ศ.๒๔๘๔ ซึ่งตรงกับช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา

เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ครั้งนั้นประเทศไทยจับมือกับญี่ปุ่นขับไล่ชาวอังกฤษและฝรั่งเศสให้ออกนอกประเทศ และส่งทหารหาญไปยังประเทศกัมพูชา ทวงกรรมสิทธิ์ในดินแดนเสียมราฐ ศรีโสภณ และพระตะบอง

เหล่าทหารกล้าที่ถูกเกณฑ์ไปร่วมรบต่างพกของดีของขลังไปเป็นขวัญกำลังใจ ประกอบด้วย ตะกรุดหนังเสือ และตะกรุดเนื้อโลหะต่างๆ, ผ้าประเจียด, ผ้ายันต์ ฯลฯ