วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

หลวงพ่อคง สุวัณณ วัดซำป่างาม อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อคง สุวัณณ

วัดซำป่างาม
จ.ฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อคง สุวัณณ วัดซำป่างาม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
หลวงพ่อคง สุวัณณ วัดซำป่างาม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อคง สุวัณณ วัดซำป่างาม จ.ฉะเชิงเทร พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมขลัง ที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์นับถือ

◉ ชาติภูมิ
หลวงพ่อคง สุวัณณ ท่านเป็นชาวเขมร แขวงเมืองพระตะบอง ประเทศกำพูชา เกิดประมาณ ปี พ.ศ.๒๓๗๗

◉ อุปสมบท
หลวงพ่อคง สุวัณณ ท่านบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี จนอายุครบบวชจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และเริ่มศึกษาพุทธาคมและไสยเวทจากพระคณาจารย์ชาวเขมรที่มีชื่อเสียง

ในสมัยนั้น เมืองพระตะบองอยู่ภายใต้ราชอาณาจักรไทย มี เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) เป็นผู้สำเร็จราชการดูแลอยู่ ท่านมีความเคารพเลื่อมใสในหลวงพ่อคงเป็นอย่างสูง เมื่อจะเดินทางกลับเมืองไทย เนื่องจากต้องยกเมืองพระตะบองให้ฝรั่งเศส ท่านจึงนิมนต์หลวงพ่อคงให้ร่วมคณะกลับมาด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเดินทางให้ราบรื่น

เมื่อมาถึงแถบอำเภอพนมสารคามซึ่งเป็นป่าดงดิบ หลวงพ่อคง เห็นว่าเป็นอาณาบริเวณที่เงียบสงบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ท่านจึงขอพำนักในบริเวณดังกล่าว เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์จึงได้สร้างกุฏิและเสนาสนะถวาย หลวงพ่อคงก็จำพรรษาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ด้วยความที่ท่านเจริญด้วยวัตรปฏิบัติและด้วยอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ปรากฏ ชาวบ้านเริ่มเดินทางไปกราบนมัสการ และร่วมกันปลูกสร้างศาสนสถานและเสนาสนะต่างๆ จนกลายเป็นพระอารามให้ชื่อว่า “วัดซำป่างาม” และเจริญรุ่งเรืองจนปัจจุบัน

หลวงพ่อคง สุวัณณ วัดซำป่างาม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
หลวงพ่อคง สุวัณณ วัดซำป่างาม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อคง สุวัณณ วัดซำป่าง่าม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะชาวเมืองฉะเชิงเทราและใกล้เคียง ถึงแม้ว่าในสมัยนั้น “วัดซำป่างาม” จะเป็นเพียงวัดเล็กๆ อยู่เข้าไปในป่าลึก แยกจากอำเภอพนมสารคามไปทางขวามือ การเดินทางลำบากมาก ลูกศิษย์ลูกหาและผู้เคารพศรัทธาก็ยังดั้นด้นไปเพื่อกราบนมัสการท่าน แม้กระทั่งพระเกจิอาจารย์แห่งอำเภอบางนํ้าเปรี้ยว ยังเดินทางไปกราบนมัสการท่านทุกปี แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อคงอย่างแท้จริง

◉ มรณภาพ
หลวงพ่อคง สุวัณณ วัดซำป่างาม ถึงแก่มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๕ สิริอายุได้ ๑๐๘ ปี

◉ ด้านวัตถุมงคล
ความศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธาคมและไสยเวทเป็นที่ลือเลื่อง หลวงพ่อคง สุวัณณ วัดซำป่างาม ท่านสร้างวัตถุมงคลเพื่อแจกจ่ายหลายชนิด ทั้งสมเด็จชานหมาก เหรียญ แหวน ตะกรุด ผ้ายันต์ เสื้อยันต์ และผ้าประเจียด สร้างพระเครื่องแต่ละครั้งจำนวนน้อยมาก ดังนั้น ผู้ที่มีไว้ครอบครองจึงหวงแหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหรียญรุ่นแรก ปี พ.ศ.๒๔๘๓ ซึ่งท่านสร้างในโอกาสทำบุญครบรอบอายุ ๑๐๖ ปี หรือที่นิยมเรียกกันว่า “เหรียญปาดตาล” นับเป็นเหรียญที่หาดูหาชมได้ยาก และเป็นที่หวงแหนของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและผู้มีไว้ครอบครองยิ่งนัก

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม ปี พ.ศ.๒๔๘๓
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม ปี พ.ศ.๒๔๘๓

ลักษณะของเหรียญ เป็นเนื้อเงินลงยา และเนื้ออัลปาก้า โดยเฉพาะเนื้อเงินลงยานั้น สวยงามมากและมีจำนวนน้อยมากๆ ปัจจุบันแทบไม่ค่อยพบเห็น พุทธลักษณะ ลักษณะเป็นเหรียญรูปอาร์ม หูในตัว ขอบข้างเลื่อย พิมพ์ด้านหน้า ยกขอบทำลายคล้ายโบ มีรูปเหมือนหลวงพ่อคงลอยองค์ครึ่งองค์อยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นแผ่นป้ายจารึกอักษรไทยคำว่า “หลวงพ่อคง สุวณฺณ” พิมพ์ด้านหลัง บนสุดจารึกอักษรไทยว่า “งานทำบุญอายุ ๑๐๖ ปี” ถัดลงมาเป็นยันต์สี่เหลี่ยม มีอักขระขอมอ่านว่า “มะ อะ อุ อุ อะ มะ พุท โธ” ตรงกลางยันต์เป็น “รอยเหล็กจาร” ด้านล่างเป็นอักษรไทยคำว่า “วัดซำป่าง่าม ฉะเชิงเทรา” และ “๒๔๘๓