วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

หลวงพ่อกัน คังครตโนวัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อกัน คังครตโน

วัดเขาแก้ว
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

หลวงพ่อกัน คังครตโนวัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
หลวงพ่อกัน คังครตโนวัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

พระครูนิสิตคุณากร (หลวงพ่อกัน คังครตโน) วัดเขาแก้ว พระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคม ผู้สืบทอดตำนานมีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

◉ ชาติภูมิ
หลวงพ่อกัน คังครตโน วัดเขาแก้ว นามเดิมชื่อ “กัน ศรีเพ็ง” เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๕ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะโรง ณ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ บิดาชื่อ “นายเปลี่ยน” มารดาชื่อ “นางไพร ศรีเพ็ง” มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๔ คน คือ
๑.นายสิน ศรีเพ็ง
๒.นางเม้า มากบุญ
๓.นายโชติ ศรีเพ็ง
๔.นางคุด มากบุญ

◉ ปฐมวัย
โยมบิดามารดาของเด็กชายกัน ศรีเพ็ง ปรารถนาจะให้บุตรได้ศึกษา ซึ่งตอนนั้น ยังไม่มีโรงเรียนประชาบาลในเขตพยุหะ จึงต้องมาฝากตัวเล่าเรียนกับภิกษุในวัดเขาแก้ว โดยเรียนหนังสือไทย เลข อักษรขอม เมื่อร่ำเรียนได้ชำนาญ ก็ออกมาช่วยงานเกตรกรรมกับทางบ้านจนเรียกได้ว่าเป็นช่างฝีมือที่มีความชำนาญเสียแต่ยังไม่เข้าวัยหนุ่ม

◉ บรรพชาอุปสมบท
หลวงพ่อกัน คงฺครตโน ได้บรรพชาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๓ เมื่ออายุได้ ๑๙ ปี โดยมี พระอธิการอ่อง วัดพระปรางค์เหลือง เป็นพระอุปัชฌาย์และได้อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๖ ณ พัทธสีมาวัดเขาแก้ว โดยมี พระอธิการอ่อง วัดพระปรางค์เหลือง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการไข่ วัดอินทาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระญาณกิติ (ยอด อกฺกวํโส) (ต่อมาได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระธรรมไตรโลกาจารย์ (ยอด อกฺกวํโส)) วัดเขาแก้ว เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “คงฺครตโน

◉ การศึกษาเล่าเรียนในเพศสมณะ
ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและเวทมนตร์คาถาจากพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร) วัดหนองโพ และสนใจศึกษาการช่างเพิ่มเติม

◉ วิทยะฐานะ
จบการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ จากวัดเขาแก้ว

◉ ลำดับสมณศักดิ์
ในปี พ.ศ.๒๔๗๐ เป็นพระสมุห์
ในปี พ.ศ.๒๔๗๗ เป็นพระวินัยธรรม
ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ เป็นพระครูวินัยธร
ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ “พระครูนิสิตคุณากร
ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ เป็นพระครูชั้นโทที่นามเดิม

◉ งานการปกครอง
ในปี พ.ศ.๒๔๖๑ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
ในปี พ.ศ.๒๔๙๖ เจ้าคณะตำบลพยุหะ

◉ หน้าที่ทางด้านการศึกษา
ในปี พ.ศ.๒๔๙๐ ร่วมกับ พระธรรมคุณาภรณ์ ในการก่อตั้ง โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)

หลวงพ่อกัน คังครตโนวัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
หลวงพ่อกัน คังครตโนวัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

◉ มรณภาพ
พระครูนิสิตคุณากร (หลวงพ่อกัน คังครตโน) วัดเขาแก้ว เริ่มอาพาธด้วยโรคเบาหวาน และเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะศิษยานุศิษย์พาตัวไปรักษา แต่ด้วยโรคแทรกซ้อน จึงทำให้มรณภาพ ด้วยอาการสงบที่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๓ สิริอายุรวมได้ ๗๙ ปี พรรษา ๕๗

โดยมีการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดเขาแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕

◉ ด้านวัตถุมงคล
เครื่องรางของขลังที่นิยม ได้แก่ มีดหมอ เสื้อยันต์ ผ้ายันต์ ตระกรุดเอว ๑๐๘ ดอก แหวนลงยา สิงห์งาแกะ นางกวักงาแกะ รูปกรอกระจก

มีดหมอหลวงพ่อกัน ด้ามงาฝักงา วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
มีดหมอหลวงพ่อกัน ด้ามงาฝักงา วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว พิมพ์หัวโตฐานสูง อุดกริ่ง
รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว พิมพ์หัวโตฐานสูง อุดกริ่ง
รูปเหมือนปั้ม หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว พิมหัวไม้ขีด
รูปเหมือนปั้ม หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว พิมหัวไม้ขีด
เหรียญ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ปี พ.ศ.๒๕๐๘
เหรียญ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ปี พ.ศ.๒๕๐๘
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ปี๒๕๑๑ เนื้อเงิน จ.นครสววรค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ปี๒๕๑๑ เนื้อเงิน จ.นครสววรค์