วันพฤหัสบดี, 2 ธันวาคม 2564

หลวง​ปู่​ไม​ อินฺทสิริ​ ละสังขาร​แล้ว

หลวง​ปู่​ไม​ อินฺทสิริ​ ละสังขาร​แล้วด้วย​อาการ​สงบ​ ณ​ โรง​พ​ยา​บ​า​ลรามาธิบดี​ กรุงเทพ​มหานคร​ เมื่อเวลา​ ๐๑.๑๒​ น.​ ตรงกับวัน​ศุกร์​ที่​ ๒๗ สิงหาคม​ ๒๕๖๔​ สิริอายุ​ ๗๓​ ปี​ ๗​ เดือน​ ๒ วัน​ ๕๔​ พรรษา​

หลวงปู่ไม อินทสิริ ละสังขารแล้ว
หลวงปู่ไม อินทสิริ ละสังขารแล้ว
หลวงปู่ไม อินทสิริ ละสังขารแล้ว
หลวงปู่ไม อินทสิริ ละสังขารแล้ว

ประกาศ​จาก​ วัดป่าเขาภูหลวง​ (คำสั่ง ๐๑/๒๕๖๔)​
โดย​ ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าเขาภูหลวง

เรื่อง การบำเพ็ญสรีรสังขารหลวงปู่ไม อินฺทสิริ

เนื่องด้วยขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ระบาดของโควิด-​๑๙ และวัดป่าเขาภูหลวงอยู่ในพื้นที่ ควบคุมสูงสุด ตามที่ทางราชการประกาศให้ทราบแล้วนั้น
จึงแจ้งการปฏิบัติในการบำเพ็ญสรีรสังขารหลวงปู่ไม อินฺทสิริ เป็นการภายใน ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มาจากสถานที่อื่นเข้าร่วม เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบ
ส่วนการบำเพ็ญกุศลอย่างเป็นทางการ จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในโอกาสต่อไป
จึงกราบเรียนและเจริญพรมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
พระครูใบฎีกา อมร อุทโย
เจ้าอาวาสวัดป่าเขาภูหลวง

°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°
“.. ในโลกนี้หรือโลกหน้า
การได้พบได้เจอกัน
หรือจะเป็นพลัดพรากจากกัน
ไม่ใช่สิ่งบังเอิญ​ ทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัย .. “
โอวาท​ธรรม​หลวงปู่ไม อินฺทสิริ

น้อมกราบขอขมาพ่อแม่​ครู​อาจารย์​หลวง​ปู่​ไม​ อินฺทสิริ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
ลูกหลาน ศิษยานุศิษย์ ขอกราบขอขมา ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ หากเคยทำผิดพลาดล่วงเกินต่อองค์พ่อแม่​ครู​อาจารย์​หลวง​ปู่​ไม​ อินฺทสิริ ทั้งต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี หรือด้วยความขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ขอหลวง​ปู่​ไม​ อินฺทสิริ​ท่านโปรดเมตตางดโทษล่วงเกินนั้นด้วยเทอญ
กราบ กราบ กราบ