วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

หลวงปู่โม่ ปัญญาปโชโต วัดสระธาตุ บ้านเตาบ่า อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่โม่ ปัญญาปโชโต
วัดสระธาตุ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

หลวงปู่โม่ ปัญญาโชโต วัดสระธาตุ บ้านเตาบ่า อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
หลวงปู่โม่ ปัญญาปโชโต วัดสระธาตุ บ้านเตาบ่า อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

หลวงปู่โม่ ปัญญาปโชโต วัดสระธาตุ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองมหาสารคาม ที่บรรดาคณะศิษยานุศิษย์ ต่างเลื่อมใสศรัทธาว่า มีพลังจิตเข้มขลัง วิทยาคมแก่กล้า

◉ ชาติภูมิ
หลวงปู่โม่ ปัญญาปโชโต วัดสระธาตุ เกิดในสกุลบัวเสนา เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๙ ที่บ้านโนนงิ้ว ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ต่อมาครอบครัวอพยพย้ายที่ทำมาหากินมาอยู่ที่บ้านเตาบ่า เนื่องจากบ้านเดิมเกิดภาวะภัยแล้งต่อเนื่องกันหลายปี

◉ บรรพชาอุปสมบท
ช่วงชีวิตเยาว์วัย อายุ ๑๐ ขวบ เข้าพิธีบรรพชา กระทั่งอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์เข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดบ้านสระธาตุ โดยมี พระครูจันทรสีตลคุณ (หลวงปู่จันดา จนฺทาโภ) วัดทองนพคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูจันดี วัดดงบัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูบาทูล วัดดอนหลี่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ปญฺญาโชโต

อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านสระธาตุ โดยจะเดินเท้าวันละเกือบสิบกิโลเมตรไปศึกษาพระธรรมวินัย กับพระอาจารย์จันดี ที่วัดบ้านดงบัง เล่าเรียนมูลกัจจายน์ บาลี อักขระโบราณ และวิทยาคม จนแตกฉาน

เป็นพระที่มีปฏิปทางดงาม พูดน้อย รักความสงบ กอปรด้วยเมตตาธรรม เห็นได้จากภายในวัดจะนำสุนัขและแมวมาเลี้ยงไว้นับร้อยตัว ญาติโยมในยุคนั้นต่างร่ำลือว่าท่านสามารถพูดกับสัตว์ได้

ด้วยความที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ชื่อเสียงเริ่มโด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างรวดเร็วพร้อมกับหลวงปู่มี กันตสีโล แห่งวัดป่าสันติธรรม (ดงส้มป่อย)

ในแต่ละวันจะมีญาติโยมจากทั่วสารทิศเดินทาง มากราบนมัสการ รับฟังธรรมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่เข้มขลัง รวมทั้งปรารถนาวัตถุมงคลอย่างล้นหลาม

วัตรปฏิบัติในแต่ละวันจะเข้านั่งกัมมัฏฐาน ในอุโบสถ เป็นที่ทราบกันดีในหมู่พุทธ ศาสนิกชนว่าช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่รับแขกและห้ามรบกวนเด็ดขาด

ไม่สนใจยศถาบรรดาศักดิ์ ไม่ขอรับตำแหน่ง ใดๆ ทั้งสิ้น มุ่งเจริญภาวนาเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม ท่านยังให้ความสำคัญด้านการศึกษาของพระสงฆ์ ให้การสนับสนุนให้เปิดสำนักเรียนขึ้นภายในวัด ด้วยท่านทราบดีว่าพระภิกษุสามเณรชาวอีสานที่มาบวชเรียนล้วนมาจากครอบครัวที่ ยากจน จึงเปิดสำนักเรียนพระปริยัติธรรม นำปัจจัยที่ได้จากการบริจาคมาสนับสนุนการเรียน

จตุปัจจัยที่ได้จากศรัทธาญาติโยมหลวงปู่ได้ นำมาเป็นทุนส่งเสริมการเรียนของพระภิกษุสงฆ์ และนำไปพัฒนาเสนาสนะภายในวัดให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

หลวงปู่โม่ยังถ่ายทอดหลักธรรมง่ายๆ แก่ชาวบ้านให้ยึดถือปฏิบัติ คือ การรักษาศีล ๕ เนื่องจากปุถุชนคนธรรมดายังมีกิเลสอยู่ ขอให้รักษาศีล ๕ ให้ได้ก็พอ ชีวิตจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองแน่นอน

หลวงปู่โม่ ปัญญาโชโต วัดสระธาตุ บ้านเตาบ่า อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
หลวงปู่โม่ ปญฺญาปโชโต วัดสระธาตุ บ้านเตาบ่า อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

◉ มรณภาพ
ในช่วงบั้นปลายชีวิต หลวงปู่โม่ ปญฺญาปโชโต วัดสระธาตุ ท่านมีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง มีอาการอาพาธบ่อยครั้งด้วยโรคชรา หลายครั้งที่ญาติโยมจะนำท่านส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาล แต่ท่านก็ปฏิเสธ สุดท้ายท่านได้มรณภาพอย่างสงบในปี พ.ศ.๒๕๓๕ สิริอายุรวมได้ ๙๖ ปี พรรษา ๗๖

หลวงปู่โม่ ปัญญาโชโต วัดสระธาตุ บ้านเตาบ่า อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
หลวงปู่โม่ ปญฺญาปโชโต วัดสระธาตุ บ้านเตาบ่า อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

◉ ด้านวัตถุมงคล
วัตถุมงคลของหลวงปู่โม่ ถือเป็นสุดยอดปรารถนาของคณะศิษยานุศิษย์ โดยเฉพาะ เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่โม่ ปญฺญาปโชโต ปี พ.ศ.๒๕๒๒ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระธาตุ บ้านเตาบ่า ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จัดสร้างขึ้นเพื่อมอบให้คณะศิษย์และสาธุชน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่โม่ อายุครบ ๘๒ ปี

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่โม่ ปัญญาโชโต วัดสระธาตุ ปี ๒๕๒๒ (นิยม)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่โม่ ปญฺญาปโชโต วัดสระธาตุ ปี ๒๕๒๒ (นิยม)

เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก หลวงปู่โม่ ปัญญาปโชโต เป็นเหรียญเนื้อทองแดง จัดสร้างจำนวนประมาณ ๕,๐๐๐ เหรียญ จัดเป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่งแห่งอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

∘ ด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปเหมือนหลวงปู่โม่ครึ่งองค์
∘ ด้านหลังเหรียญ เป็นคาถาภาษาไทยรวม ๖ แถวว่า “พระวาจา คะคะ วาคา นะโม พุทธายะ กิปิ เสคิ กิเกจัง รุนิ” เป็นคาถาวาจาสิทธิ์พระเจ้า ๕ พระองค์ปราบมาร ป้องกันภัย กันภูตผีสิ่งอัปมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย

เหรียญหลวงปู่โม่รุ่นนี้ ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเดี่ยว ภายในอุโบสถวัดสระธาตุ ตลอดพรรษา ด้วยหลวงปู่โม่ มีพลังจิตแก่กล้า เจตนาการสร้างที่บริสุทธิ์ ทำให้เหรียญนี้มีพุทธคุณเด่นรอบด้าน การันตีได้ในความเข้มขลัง ผู้ที่มีเหรียญหลวงปู่รุ่นนี้ไว้ในครอบครอง ล้วนแต่มีประสบการณ์อัศจรรย์มากมาย