วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

หลวงปู่แสวง โอภาโส วัดพิชัยพัฒนาราม (เขาน้อยสามผาน) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประวัติ หลวงปู่แสวง โอภาโส วัดพิชัยพัฒนาราม (เขาน้อยสามผาน) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

หลวงปู่แสวง โอภาโส วัดพิชัยพัฒนาราม (เขาน้อยสามผาน)

หลวงปู่แสวง โอภาโส ท่านเป็นครูบาอาจารย์ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ในยุคเริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดยุคต้น และท่านเป็นกัลยาณมิตร กัลยาณธรรม กับหลวงปู่ฟัก สันติธัมโม อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชัยพัฒนาราม (เขาน้อยสามผาน) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ประวัติหลวงปู่แสวง โอภาโส ไม่ค่อยมีบันทึกมากนัก มีที่หลวงปู่ฟัก เรียบเรียงไว้คร่าวๆ ดังนี้

หลวงปู่แสวง โอภาโส นามเดิมชื่อ นายแสวง นามสกุล แสงสว่าง ท่านเกิดวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘ เวลา ๐๕.๐๐ น. ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีฉลู ที่บ้าน ต.โนนใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

การศึกษาท่านเรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ โยมบิดาชื่อ นายคำ โยมมารดาชื่อ นางมี อาชีพทำนา รูปร่างสันทัด ท่านอุปสมบทในงานกึ่งพุทธกาลในวันเดียวกันกับหลวงปู่ฟัก สันติธัมโม ซึ่งวันนั้นมีพระอุปสมบท ๖๓๗ รูป โดยอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี พระอธิการสีลา อิสฺสโร (หลวงปู่สีลา อิสฺสโร วัดป่าอิสรธรรม จ.สกลนคร) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระประจักษ์ โอภาโส (วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

จากนั้น หลวงปู่แสวง โอภาโส จึงอยู่ศึกษาธรรมกับท่านพ่อลี ธัมมธโร ที่วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ เมื่อท่านพ่อลี ละสังขาร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๔ ท่านและหลวงปู่ฟัก จึงได้ไปขออยู่ศึกษาธรรมกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี และถือเป็นศิษย์วัดป่าบ้านตาดยุครุ่นบุกเบิก จากธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว ท่านกล่าวถึงว่า..

“..ปีแรกมาอยู่นี่ ๑๒ องค์ เรารับจำกัด ๑๘ องค์ อย่างวัดนี้อย่างมากที่สุดไม่เลย ๑๘ องค์ เรียกว่ามากที่สุด ตอนนั้นมีครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่พระเณรทั้งหลายก็ได้ไปอาศัยอยู่กับท่าน ที่นี้พอองค์นั้นล่วงไป องค์นี้ล่วงไป ก็ไหลเข้ามาหาเรา จาก ๑๘ รับ ๒๐ จาก ๒๐ เตลิดเลยมาเป็น ๕๐ กว่าตลอดมา ครูบาอาจารย์แต่ก่อนอย่างหลวงปู่ขาว อนาลโย พระเณรก็ไปอยู่เต็มอยู่นั่น หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เต็มอยู่นั่น หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เหล่านี้เต็มทั้งนั้นแหละ พระองค์นั้นล่วงไปองค์นี้ล่วงไปไหลเข้ามาๆ ไม่มีที่ยึดที่เกาะก็ไหลเข้ามาล่ะซิ ซึ่งได้รับเพิ่มขึ้น รับพระรับเณรเป็นภาระหนักมากอยู่นะ รับต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วย สังเกตสังกาแนะนำสั่งสอน จึงไม่รับง่ายๆ ..”

โดยในหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ (หน้า๓๗๑) ได้กล่าวถึงครูบาอาจารย์ศิษย์วัดป่าบ้านตาดในยุคแรก (ช่วงปี พ.ศ.๒๔๙๙ – ๒๕๑๐) ที่ทราบกัน อาทิ
๑. พระอาจารย์เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
๒. พระอาจารย์ผาง ปริปุณฺโณ วัดประสิทธิธรรม (บ้านดงเย็น) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
๓. พระอาจารย์สอ พันธุโล วัดป่าบ้านหนองแสง อ.เมือง จ.ยโสธร
๔. พระอาจารย์ทอง จันทสิริ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
๕. พระอาจารย์ฟัก สนฺติธมฺโม วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
๖. พระอาจารย์แสวง โอภาโส วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
๗. พระอาจารย์บุญกู้ อนุวัฑฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
๘. พระอาจารย์คำพอง (น้อย) ปัญญาวุโธ วัดป่านานาชาติ มลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๙. พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
๑๐. พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญฺโญ วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
๑๑. พระอาจารย์ปัญญา (ปีเตอร์) ปัญญาวัฑโฒ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
๑๒. พระอาจารย์เชอรี่ (จอร์จ) อภิเจโต วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นต้น

หลวงปู่แสวง โอภาโส ท่านได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ ตรงกับวันพฤหัสบดี เดือน ๓ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีฉลู เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ วัดพิชัยพัฒนาราม (เขาน้อยสามผาน) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สิริอายุ ๗๒ ปี พรรษา ๔๐

หลวงปู่แสวง โอภาโส วัดพิชัยพัฒนาราม

คัดลอกจากหนังสือ “สันติธัมโมบูชา” ; (แฟ้มประวัติพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาวัดป่าเขาน้อยสามผาน พระอธิการฟัก สนฺติธมฺโม ผู้เรียบเรียงต้นฉบับ)
และหนังสือ “ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์” ; หน้า๓๗๑ ; พิมพ์ปี ๒๕๕๔

ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ ท่องถิ่นธรรม พระกรรมฐาน