วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

หลวงปู่เสถียร คุณวโร พระสุปฏิปันโนผู้มีเมตตาธรรมสูง แห่งวัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ประวัติ และปฏิปทา หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ

หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ

หลวงปู่เสถียร คุณวโร หรือชาวบ้านออกนามท่านโดยทั่วไปว่า ปู่เถียร ท่านเป็นพระที่มีวัตรน่านับถือบูชาองค์หนึ่งคับ ท่านเป็นศิษย์ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ซึ่งหลังจากที่หลวงปู่ฝั้น อาจารย์ท่านมรณะภาพ หลวงปู่เสถียรท่านก็ออกวิเวกไปหลายแห่ง และท้ายสุดท่านมาอยู่ที่ภูวัวแห่งนี้ จำพรรษาเรื่อยมา และหลังจากที่
หลวงปู่อุทัย สิรินธโร ไปครองวัดป่าเขาใหญ่ฯ ท่านก็รับช่วงเป็นเจ้าอาวาสต่อ
หลวงปู่ถือเป็นองค์แทนพ่อแม่ครูอาจารย์สายปฏิบัติ สายหลวงปู่มั่นได้อย่างตรง
ในแบบแผนที่พระป่าผู้มุ่งสู่มรรคผลนิพาน

หลวงตามหาบัว ท่านก็เคยกล่าวรับรองในข้อวัตรปฏิบัติประเภทที่ท่านเรียกว่า เพชรน้ำเอก ของหลวงปู่เสถียรว่า
ท่านเสถียร นี่ก็องค์หนึ่ง.. 

หลวงปู่เสถียร คุณวโร หรือในนาม หลวงปู่เถียร ท่านได้ถือกำเนิดในตระกูล พรหมศรีจันทร์ เมื่อ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๓ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะโรง ณ บ้าน เลขที่ ๕๒ บ้านไร่ม่วง อ. เมือง จ. เลย


โยมบิดา คือ นายเขียน พรหมศรีจันทร์ (ถึงแก่กรรมปีพุทธศักราช ๒๕๑๙) และ โยมมารดา คือ นางฝน พรหมศรีจันทร์ (ถึงแก่กรรมปีพุทธศักราช ๒๕๓๕) หลวงปู่เถียร ท่านเป็นบุตรชายคนโตมีพี่น้องร่วมบิดามารดา รวมเป็น ๖ คน คือ


๑. เด็กหญิง ไม่ทราบชื่อ เพราะถึงแก่กรรมไปตั้งแต่ยังเล็กมาก
๒. หลวงปู่เสถียร คุณฺวโร
๓. นางเสวียน ศิริมา สมรสกับ นายสมพร ศิริมา มีบุตรธิดา ๓ คน
๔. นางบุญเทียน แก้วจำปา สมรสกับ นายศักย์ แก้วจำปา (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา ๓ คน
๕. นายทองเหรียญ พรหมศรีจันทร์ สมรสกับ นางอรพินทร์ พรหมศรี-จันทร์ มีบุตรธิดา ๓ คน
๖. นางสังเวียน พรหมศรี สมรสกับ นายชิต พรหมศรี มีบุตรธิดา ๓ คน

การศึกษา

กิริยามารยาทของหลวงปู่เสถียรนั้น ตามปกติแล้วท่านเป็นเด็กที่เชื่อฟังบิดามารดาและผู้ใหญ่เสมอ เมื่อมาได้อยู่โรงเรียนจึงเป็นที่รักใคร่จากครูบาอาจารย์มาก ท่านเป็นคนเงียบ พูดน้อย มีสติปัญญาดี จิตใจของท่านนั้นมีความเมตตาปรานี อ่อนโยน เยือกเย็น มีความสงสารสัตว์ไม่ชอบการเบียดเบียน
หลวงปู่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านไร่ม่วง โรงเรียนก็อยู่ใกล้บ้าน เดินไปเรียนไม่นานก็ถึง หลวงปู่ท่านเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบสูง ไม่เคยโดดเรียนและขาดเรียนเลย ไปเรียนครบทุกวัน ผลการสอบก็อยู่ในเกณฑ์ดี คือไม่เคยต่ำกว่าอันดับที่ ๕ ของห้องจากเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นกว่ายี่สิบคน

หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ


ชีวิตในวัยเด็ก

ครอบครัวหลวงปู่มีอาชีพทำไร่ทำนา ตอนวัยเด็กขยันขันแข็ง ช่วยพ่อแม่ทำไร่นาทุกอย่าง และในบางครั้งต้องเดินเข้าไปตลาดในเมืองระยะทางประมาณ ๔กิโลเมตร ช่วงชีวิตฆราวาสท่านก็ใช้ชีวิตสนุกสนานตามปกติธรรมดา แต่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเหล้าหรือสุรายาเมา ท่านบอกว่า เราเคยชิมๆไปนิดเดียวก็มึนหัวแล้ว ก็เลยไม่เอาอีกเลย และไม่เคยมีเรื่องมีราวทะเลาะชกต่อยกับใคร


เหตุในการบวช
โยมพ่อโยมแม่บอกกับท่านว่า ถึงเวลาที่ลูกชายควรจะต้องทดแทนพระคุณบิดามารดา ลูกก็ควรจะบวชบรรพชาในพระพุทธศาสนาได้แล้ว ส่วนตัวหลวงปู่เองท่านก็ยินยอมยินดีด้วยตามประสงค์ของโยมพ่อโยมแม่ โดยไม่ได้ขัดแย้งกับโยมพ่อโยมแม่แต่อย่างใด

หลวงปู่เสถียร คุณวโร แห่งวัดถ้ำพระภูวัว จ.บึงกาฬ


อุปสมบท

หลวงปู่เสถียร ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุตามประเพณี ที่วัดศรีสุทธาวาส จ. เลย เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ โดยมี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ (พระธรรมวราลังการ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระมหาสุพิทย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และได้รับฉายาว่า คุณวโร หลวงปู่เข้านาคก่อนบวชประมาณ ๑ เดือนจึงได้บรรพชา มีคู่นาค ๒ คนแล เณร ๑ องค์ คู่นาคองค์นั้นก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับท่าน ก่อนบวชยังคุยกับท่านว่า จะบวชอย่างน้อยให้ได้สักห้าพรรษา แต่เอาเข้าเวลาจริงพอออกพรรษาก็สึกทันทีเลย

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร บันทึกภาพร่วมกับพระภิกษุที่จำพรรษา ณ วัดป่าอุดมสมพร
(หลวงปู่เสถียร แถวยืนด้านซ้ายสุด)
หลวงปู่ปิ่น หลวงปู่สาคร หลวงปู่เสถียร ยืนด้านหลังสรีระสังขารหลวงปู่ฝั้น


หลวงปู่เสถียรได้ออกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคอีสาน

จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๒๐ หลังจากที่หลวงปู่ฝั้น อาจาโร มรณภาพแล้ว หลวงปู่อยู่ร่วมงานพิธีจนครบ ๑๐๐ วัน ท่านจึงได้ออกธุดงค์เข้ามาพำนักและจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำพระภูวัวแห่งนี้ จวบจนถึงปัจจุบัน

นอกจากคุณธรรมขององค์ท่านที่น่าไปทำบุญกราบไหว้ให้เป็นบุญของชีวิตแล้ว
ภูวัวนี่เอง ยังมีน้ำตกที่สวยงาม และที่วัดเองก็มีทิวทัศน์น่ารื่นรมณ์ และใกล้กัน คือคนละฟากของภูวัว ก็คือวัดหลวงปู่ทองคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำบูชา น้ำตกเจ็ดสี
วัดถ้ำบูชาแห่งนี้ อยู่หน้าทางเข้าน้ำตกเจ็ดสี และที่แห่งนี้ล่ะคับเป็นที่จำพรรษาของหลวงปู่ ทองคำ พระอริยะสงฆ์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่ง ศิษย์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เช่นกัน ก่อนนี้ หลวงตามหาบัว ท่านนำเอาข้าวสารอาหารแห้งมาอุปถัมภ์วัดสองวัดคือ วัดถ้ำบูชา และวัดถ้ำพระถูวัว

หลวงปู่เสถียร คุณวโร มงคลอายุ ๘๐ ปี (เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)

หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว มงคลอายุ๘๐ปี
หลวงปู่ทองคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำบูชา (ถ้ำพระภูวัว น้ำตกเจ็ดสี) บ้านดอนเสียด อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ปัจจุบันทั้ง หลวงปู่เสถียร คุณวโร และหลวงปู่ทองคำ กาญจนวัณโณ ยังดำรงขันธ์ อยู่ ณ เวลานี้ หากมีโอกาสผ่านไปจ.บึงกาฬ ไปกราบหลวงปู่กันครับ