วันอังคาร, 5 มีนาคม 2567

พระอาจารย์เดช ฌานรโต วัดป่าหนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

ประวัติและปฏิปทา
พระอาจารย์เดช ฌานรโต

วัดป่าหนองปลิง
อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

พระอาจารย์เดช ฌานรโต วัดป่าหนองปลิง

พระอาจารย์เดช ฌานรโต ผู้ที่ถือยึดวัติปฏิบัติตามรอยพ่อแม่ครูอาจารย์ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นับเป็นศิษย์ยุคท้าย ๆ ในดินแดน แห่งเมืองสกลนคร

พระอาจารย์เดช ฌานรโต ท่านบวชเป็นสามเฌร และอุปสมบท ณ วัดป่าอุดมสมพร กับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร

หลวงปู่เดช ฌานรโต วัดป่าหนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
ภาพถ่ายหน้าสรีระหลวงปู่ฝั้น อาจาโร

ปี พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๑๖ บวชสามเณร ณ วัดป่าอุดมสมพร กับ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
ปี พ.ศ.๒๕๑๗ บวชพระ ณ วัดป่าอุดมสมพร กับพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และจำพรรษา
ปี พ.ศ.๒๕๑๘ ติดตามพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จำพรรษา ณ วัดถ้ำขาม พรรณานิคม
ปี พ.ศ.๒๕๑๙ – ๒๕๒๒จำพรรษา ณ วัดป่าอุดมสมพร
ปี พ.ศ.๒๕๒๓ จำพรรษา ที่เชียงใหม่
ปี พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๕๒ จำพรรษา ณ วัดป่าถ้ำพระ (ภูวัว) จ.บึงกาฬ นานถึง ๒๙ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๒๔ เกิดเหตุการณ์อันสำคัญท่านถูกคอมมิวนิสจับเข้าป่าวินาทีชีวิต ระลึกถึงบารมีพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รอดกลับมาได้
ปี พ.ศ.๒๕๕๓ จำพรรษา ณ วัดป่าภูริทัต อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (หลวงปู่เจี๊ย จุนโท)
ปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘ จำพรรษา ณ วัดถ้ำขาม พรรณานิคม สกลนคร
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดป่าหนองปลิง บ้านโคกมะนาว

ญาติโยมบุตรหลานและคณะศิษย์ เห็นว่าหลวงปู่เดช ท่านจากถิ่นฐานไปนานแล้วจึงได้นิมนต์กลับ จำพรรษา ณ วัดป่าหนองปลิง บ้านโคกมะนาว ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร เพื่อโปรดญาติโยม ซึ่งสถานที่แห่งนี้ในสมัยก่อนเคยเป็นที่พักสงฆ์ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม และ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร เคยมาพักอาศัยจำพรรษาอยู่ ณ ที่นี้ และ ปรารกกับญาติโยมไว้ว่า ณ ที่แห่งนี้ต่อไปจะเจริญรุ่งเรือง เป็นที่พึ่งพาอาศัยของชาวบ้าน ขณะนี่ท่านอาศัยอยู่กฎิเล็ก ๆ เรียบง่าย ซึ่งกุฏิหลังใหม่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ตั้งแต่หลวงปู่เดช มาจำพรรษาได้พาญาติโยมพัฒนา ปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ และเสนาสนะต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ปัจจุบัน พระอาจารย์เดช ฌานรโต จำพรรษา ณ วัดป่าหนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

พระอาจารย์เดช ฌานรโต วัดป่าหนองปลิง

ปัจจุบัน พระอาจารย์เดช ฌานรโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าหนองปลิง บ้านโคกมะนาว ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร สิริอายุ ๖๗ ปี พรรษา ๔๗ (พ.ศ.๒๕๖๓)

พระอาจารย์เดช ฌานรโต ผู้นับว่าเป็นหน่อเนื้อนาบุญสืบทอดพระพุทธศาสนา สายพระป่าสายกรรมฐานอีกรูป ผู้ยึดถือปฏิบัติตามรอยบูรพาจารย์ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตลอดมากระทั่งปัจจุบัน