วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร

วัดป่าพุทธมงคล
ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร) วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร) หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกท่านจนติดปากว่า พระอาจารย์หนูอินทร์ เป็นพระเถระผู้ มีความรู้ด้านวิทยาคม เคร่งครัดต่อการฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐาน และแตกฉานในพระธรรมวินัย

ด้วยกิตติศัพท์แห่งพุทธาคมทําให้ท่านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ท่านเป็นพระสงฆ์ที่รักความยุติธรรม ยกย่องคุณงามความดีของบุคคล และฟื้นฟูสภาพจากสํานักวิปัสสนาที่ไม่มีอะไรเลย จนกลายเป็นวัดที่โดดเด่น คือ วัดป่าพุทธมงคล จนกลายเป็นที่รู้จักกันทั่ว

◎ ชาติภูมิ
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร มีนามเดิมว่า หนูอินทร์ ธนคําดี เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ บ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๑ บ้านหลุบ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ บิดาชื่อ นายเกื้อ และมารดาชื่อ นางผอง ธนคำดี มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา ๗ คน

พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร) วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร วัดป่าพุทธมงคล (เมื่อสมัยพรรษายังไม่มาก)

◎ อุปสมบท
เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดโพธิ์ชัย ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมี พระครูสุขุมวาทวรคุณ (หลวงปู่สุข สุขโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมหาประพันธ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหากรม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พระธรรมวงศาจารย์ (หลวงสุข สุขโณ) วัดกลาง กาฬสินธุ์
พระธรรมวงศาจารย์ (หลวงสุข สุขโณ) วัดกลาง กาฬสินธุ์

ภายหลังอุปสมบท หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างมุ่งมั่น สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก

◎ ผลงานด้านการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูปริยัติธรรม สํานักเรียนวัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นกรรมการอํานวยการสอบธรรมสนามหลวง ที่วัดกลาง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับการแต่งตั้งจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เดินทางไปจาริกเผยแผ่พระธรรมคําสอนแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ฮ่องกง อังกฤษ สกอตแลนด์, มาเลเซีย สเปน

◎ ด้านสาธารณูปการ
ได้สร้างและอํานวยการสร้างเสนาสนะศาสนสถานภายในวัดป่าพุทธมงคล อาทิ สร้างวิหารไม้ ลักษณะทรงไทยประยุกต์ กุฏิรับรองลักษณะทรงไทยชั้นเดียว สร้างศาลาอนุสรณ์ ๑๒ ปี (๖ รอบ) พระสุขุมวาทเวที สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ จํานวน ๒ องค์ เป็นต้น

◎ งานการศึกษาสงเคราะห์
ได้มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา วัดป่าพุทธมงคลและโรงเรียนในเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่สถานศึกษา

◎ งานสาธารณะสงเคราะห์
สร้างอาคารสํานักงานมอบให้ศึกษาธิการอําเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปัจจุบันใช้เป็นสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ บริจาคยารักษาโรคแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

ได้บริจาคปัจจัยเพื่อปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ศาลา กลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า

พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีถวายวัดป่าอัมพวัน บ้านเหล่าโพนค้อ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดป่าอัมพวัน

พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร) วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร) วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

◎ ด้านการสร้างวัตถุมงคล
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่งในบรรดาคณะเกจิอาจารย์สายอีสาน ได้รับกิจนิมนต์ให้เป็น ประธานจุดหรือดับเทียนชัยและนั่งปรก อธิษฐานจิตในพิธีพุทธาภิเษกมากมายหลายแห่งในปีหนึ่งๆ และท่านได้สร้างวัตถุมงคล ไว้แจกและให้บูชาเป็นที่ระลึกเนื่องในงานต่างๆ มากมายหลายรุ่น ทั้งประเภทพระเครื่องเนื้อผง เหรียญรูปเหมือนของท่าน และเครื่องรางของขลังต่างๆ

เหรียญ นับประคำ รุ่นแรก พระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร วัดป่าพุทธมงคล กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๑๘ เนื้อทองแดง
เหรียญ นับประคำ รุ่นแรก พระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร วัดป่าพุทธมงคล กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๑๘ เนื้อทองแดง

วัตถุมงคลรุ่นต่างๆ ของ หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ล้วนเป็นที่ศรัทธาของมหาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสมเด็จเนื้อผงรุ่นแรก เหรียญรุ่นแรก รูปเหมือน ตะกรุดโทน ตะกรุด ๙ ดอก เป็นที่เลื่องลือว่ามีพุทธคุณสูง ด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ แคล้วคลาด และอยู่ยงคง กระพันเป็นยิ่งนัก

◎ ลําดับงานปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอเมืองกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระบัญชาแต่ง ๑ ตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

◎ ลําดับสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับพระราชทานเป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอําเภอชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูกิตติธรรมสาร
พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะอําเภอชันเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระสุขุมวาทเวที
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณ
ศักดิ์ พระสุขุมวาทเวที เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชศีลโสภิต

กล่าวได้ว่าวัดป่าพุทธมงคลเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ได้รับการบุกเบิกและพัฒนาจากความทุ่มเทแรงกายแรงใจของหลวงปู่หนูอินทร์ หรือพระราชศีลโสภิต

วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

◎ ประวัติวัดป่าพุทธมงคล
วัดป่าพุทธมงคล เดิมชื่อวัดพุทธคยา ตั้งอยู่ที่ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ บริเวณที่ตั้งวัดเป็นที่ดิน ที่ชาวบ้านได้สูงวนไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ใช้เป็นป่าช้าร่วมกัน เรียกว่าป่าช้าดอนบาก มีเนื้อที่ประมาณ ๓๖ ไร่เศษ

ต่อมาเจ้าคุณพิมลธรรม (อาสภเถระ) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ขณะนั้นดํารงตําแหน่งสังฆมนตรีองค์การปกครองสงฆ์ ได้เดินทางมาที่ จ.กาฬสินธุ์ ได้ปรารภกันเจ้าคุณพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์สมัยนั้น ว่าประสงค์จะให้มีสํานักวิปัสสนากรรมฐานสักแห่งหนึ่งใน จ.กาฬสินธุ์

ปรากฏว่ามีผู้เสนอบริเวณป่าช้าดอนบาก ด้วยเห็นว่าไม่ไกลจากตัวเมือง การคมนาคมสะดวก และอยู่ห่างไกลจากชุมชน ทั้งยังเป็นบริเวณป่า มีความวิเวก ร่มรื่นด้วยแมกไม้ธรรมชาติ เหมาะแก่การทําวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้ติดต่อสอบถาม และขอความร่วมมือจากราษฎรในหมู่บ้านดังกล่าวแล้วเห็นชอบด้วย จึงได้จัดตั้งเป็นสํานักวิปัสสนาขึ้นเรียกว่า วัดพุทธคยา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ครั้นเมื่อตั้งเป็นสํานักปฏิบัติธรรมแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่ามีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสดูแลสํานักสงฆ์แห่งนี้อย่างเป็นทางการ

กระทั่งเมื่อพระอาจารย์หนูอินทร์ได้เริ่มเข้ามาพัฒนาวัดอย่างจริงจัง และรับตําแหน่งเจ้าอาวาส หลังจากที่ท่านได้ศึกษาสําเร็จนักธรรมชั้นเอก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓

ภายใต้การพัฒนาของท่านวัดป่าพุทธมงคลได้รับ รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และยังเป็น ศูนย์อบรมกรรมฐานอําเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมกันนี้ท่านยังได้จัดทําพิพิธภัณฑ์ของดีอีสาน อนุรักษ์ศิลปะของเก่าแก่ตามประเพณี

พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร) วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร) วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ปัจจุบัน พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร) สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๓ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

◎ โอวาทธรรม หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร
“…ขยันหา รักษาดี
มีมิตรแท้ เลี้ยงตัวพอควร
เจริญสุขปีใหม่ ห่างโรคห่างภัย
ขอให้มีธรรมประจำจิต ดุจเข็มทิศประจำใจ…”