วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

หลวงปู่สุวัฒน์ ญาณวโร วัดสารภาณนิมิตร อ.เมือง จ.นครพนม

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่สุวัฒน์ ญาณวโร

วัดสารภาณนิมิตร
อ.เมือง จ.นครพนม

พระราชสารโกศล (หลวงปู่มหาสุวัฒน์ ญาณวโร)

พระราชสารโกศล (หลวงปู่สุวัฒน์ ญาณวโร) พระเถระผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม ประกอบคุณูปการมากมาย โดยเฉพาะด้านการศึกษาสงฆ์ เป็นที่เคารพศรัทธาแก่ ชาวนครพนม และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

หลวงปู่สุวัฒน์ ญาณวโร ท่านเป็นศิษย์พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) พระเถรานุเถระชื่อดังรูปหนึ่งของเมืองไทย

พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย)

หลวงปู่สุวัฒน์ ญาณวโร มีนามเดิมว่า สุวัฒน์ วงษ์สารี เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๒๔๗๔ ปีมะแม ณ บ้านดงโชค ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม บิดา-มารดา ชื่อ นายทองคำ-นางหนูขำ วงษ์สารี

ในวัยเยาว์หลังจบชั้น ป.๔ ที่โรงเรียนบ้านดงโชคราษฎรอุปถัมภ์ ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนา ก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

บรรพชาเป็นสามเณรสุวัฒน์ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๐ ขณะ อายุ ๑๖ ปี ได้รับฉายาว่า ญาณวโร ณ พัทธสีมาวัดศรีเทพประดิษ ฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม มี พระสารภาณมุนี เป็นประอุปัชฌาย์

อุปสมบทเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๔๙๔ ที่อุโบสถวัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีพระสารภาณมุนี (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูวิจิตรวินัยการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูศาสนกิจวิจารณ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ภายหลังอุปสมบท มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ณ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนม วัดศรีเทพประดิษฐาราม

ก่อนที่ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็น พระสารภาณมุนี นำไปฝากเรียนที่สำนักเรียนวัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร สามารถสอบได้เปรียญ ธรรม ๔ ประโยค เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙

หลวงปู่สุวัฒน์ ญาณวโร ยังมุมานะแสวงหาความรู้ ปักหลักตั้งใจร่ำเรียนที่วัดบรมนิวาสราชวรวิหารนานหลายสิบปี ก่อนสำเร็จชั้น ป.ตรี (สน.บ. B.A) จากมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗ และสำเร็จวิชาชีพครูพิเศษ (พ.ม.) ตามลำดับ

ลำดับงานด้านปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส และเป็นกรรมการสงฆ์วัดบรมนิวาส ในปีเดียวกัน

พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พ.ศ.๒๕๒๗ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นพระอุปัชฌาย์

ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๒๙ รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระกิตติสารสุธี
พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชสารโกศล

พระราชสารโกศล (หลวงปู่สุวัฒน์ ญาณวโร) วัดสารภาณนิมิตร

ด้านการเผยแผ่ธรรม
พระราชสารโกศลเป็นวิทยากรเทศน์ธรรมะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.นครพนม) ทำนุบำรุงพระศาสนาสร้างวัดที่บ้านดงโชค ทั้งเป็นครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี สำนักเรียนวัดบรมนิวาส สำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนม (ธ) เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดสารภาณนิมิต

จนวัยล่วงเลยอายุครบ ๘๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม

ในช่วงบั้นปลายชีวิต พระราชสารโกศล (หลวงปู่สุวัฒน์ ญาณวโร) อาพาธด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย ลูกศิษย์นำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลนครพนม เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ก่อนสิ้นลมด้วยภาวะไตวายเฉียบพลัน ในกุฏิ เวลา ๐๖.๐๐ น. วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สิริอายุ ๘๒ พรรษา ๖๒

พระราชสารโกศล (หลวงปู่สุวัฒน์ ญาณวโร) มรณภาพ
พระราชสารโกศล (หลวงปู่สุวัฒน์ ญาณวโร) วัดสารภาณนิมิตร

ถึงแม้หลวงปู่สุวัฒน์ ญาณวโร จะละสังขารไปแล้วก็ตาม แต่คุณงาม ความดีที่ได้ประกอบศาสนกิจมาตลอดชีวิต ยังคงปรากฏอยู่ ในใจของพุทธศาสนิกชนชาวเมืองนครพนมอย่างมิลืมเลือน ในฐานะปูชนียบุคคล

หลวงปู่สุวัฒน์ ญาณวโร และ หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม
ณ วัดศรีวิชัย บ้านสามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ที่มา : ขอขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวสดออนไลน์