วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ วัดถ้ำเขาปรางค์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ

วัดถ้ำเขาปรางค์
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ วัดถ้ำเขาปรางค์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ ท่านบรรพชา เป็นสามเณรสุวัฒน์ สุมงคล บรรพชาเมื่ออายุ ๑๔ ปี เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๐ ที่วัดศรีสุมังคลาราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระครูสิริสารคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์

หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๒ ปี วันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ พระอุโบสถ วัดอโศการาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระราชวรคุณ แป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดสิงห์ สุขปญโญ เป็นพระกรรมวาจา และ พระปลัดเฟื่อง โชติโก เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ วัดถ้ำเขาปรางค์ จ.ลพบุรี ท่านได้มรณภาพ ด้วยอาการสงบ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ สิริอายุ ๗๗ ปี พรรษา ๕๖

หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ วัดถ้ำเขาปรางค์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ วัดถ้ำเขาปรางค์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ วัดถ้ำเขาปรางค์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ วัดถ้ำเขาปรางค์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระครูภัมภีรปัญญาคุณ (หลวงปู่สุวัฒน์ คมฺภีรปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาปรางค์ จ.ลพบุรี ณ เมรุชั่วคราว วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ วัดถ้ำเขาปรางค์ มรณภาพ
วัดถ้ำเขาปรางค์
วัดถ้ำเขาปรางค์
หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ วัดถ้ำเขาปรางค์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ วัดถ้ำเขาปรางค์

วัดถ้ำเขาปรางค์ ลพบุรี

วัดถ้ำเขาปรางค์ ตั้งอยู่ในตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเดิมเป็นวัดป่า ได้มีการพัฒนาและสร้างเจดีย์ เพื่อเก็บพระบรมสาริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย รวมทั้งอัฐิบริขารของบูรพาจารย์สายกรรมฐาน จนถึงอัฐิธาตุของบูรพาจารย์ทั่วประเทศ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาเอกของโลกบนยอดเจดีย์ องค์เจดีย์สวยเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้แต่ไกล นักท่องเที่ยวที่ขยันเดินขึ้นไปบนยอดเจดีย์ นอกจากจะได้กราบไหว้พระธาตุแล้ว ทิวทัศน์ด้านบนเมื่อยามแดดร่มลมตกก็มองดูสวยงามคุ้มค่าจริงๆ กับการเหน็ดเหนื่อย คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะกลายเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของคนอำเภอชัยบาดาล จ. ลพบุรี ได้ภูมิใจกัน

ประวัติวัดถ้ำเขาปรางค์

เมื่อ พ.ศ.๑๕๑๖ มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินธุดงค์ผ่านมาทาง อ.ชัยบาดาล มาถึงที่ซึ่งเป็นป่ารกชัฏและไร่ข้าวโพดของชาวไร่ ในภูมิภาคแถบนี้ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า เขาล้อมฟาง ท่านได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นที่ สัปปายะ ถูกจริตของตน อากาศ อารมณ์ อาหาร เหมาะที่จะเป็นที่ปลีกวิเวกหาความสงบหลีกหนีจากความวุ่นวายภายนอก เพื่อความหลุดพ้นของตนตามที่ได้ตั้งใจไว้ จึงหยุดพักและตั้งสัจจาอธิษฐานในการสร้างวัด ณ ที่แห่งนี้ซึ่งยังเป็นป่า อุดมไปด้วยสัตว์ป่าอันตรายนานาชนิด ท่านจึงได้อาศัยจำวัดและปฏิบัติกิจของสงฆ์บนยอดเขาในเบื้องต้นเป็นเวลา ๑๕ ปี เป็นที่ทุรกันดาน ขาดแคลนไปทุกอย่าง ขาดน้ำกิน น้ำใช้ โดยท่านใช้น้ำหนึ่งขันต่อหนึ่งวัน เป็นเช่นนี้นานนับ ๑๕ ปีแต่ก็เป็นที่พอใจและภูมิใจของพระธุดงค์รูปนั้น ซึ่งภายหลังได้ทราบชื่อว่า หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ แห่งสำนักวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ศิษย์เอกของท่านพ่อลี หรือ พระเดชพระคุณท่าน เจ้าคุณพระสุทธิธรรมรังษีคัมภีย์ เมธาจารย์ ผู้จัดงานเฉลิมฉลอง ๒๕ ศตวรรษหรือ งานกึ่งพุทธกาลของไทยและเป็นผู้นำกองทัพธรรมของพระอาจารย์มั่น ภูสิทัตโต ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๗ มีคณะศรัทธาได้ซื้อที่บริเวณเชิงเขาล้อมฟางถวายจำนวน ๒๐ ไร่ และได้ขออนุญาตจัดสร้างวัดในปี พ.ศ.๒๕๓๑ หลวงปู่สุวัฒน์ จึงได้ลงจากเขามาอยู่ในที่ดินที่สร้างวัด บริเวณเชิงเขาล้อมฟางอย่างถาวร และได้สร้างเสนาสนะกุฏิ โบสถ์ วิหาร และถาวรวัตถุต่าง ๆ และได้รับพระราชทานวิสูตคามสีมาเมื่อพ.ศ.๒๕๓๙ และในปี พ.ศ.๒๕๔๔ หลวงปู่สุวัฒน์ ได้ดำริสร้างเจดีย์ นวโลกุตตระหรือเจดีย์ ๙ ยอด งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท เพื่อรวบรวมอัฐบริขารของบูรพาจารย์สายกรรมฐานรวมถึงอัฐิธาตุของบูรพาจารย์ทั่วประเทศ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาเอกของโลกบนยอดเจดีย์ และเป็นที่กราบไหว้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๓ หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรที่ พระคัมภีร์ปัญญาคุณเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท