วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

หลวงปู่สุพรรณ กนโก วัดซำตาโตง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ประวัติและปฏิปทา
พระญาณวิเศษ (หลวงปู่สุพรรณ กนโก)

วัดซำตาโตง
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

พระญาณวิเศษ (หลวงปู่สุพรรณ กนโก)
วัดซำตาโตง ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

องค์หลวงปู่สุพรรณ ท่านเป็นศิษย์ของท่านพ่อลี ธมฺมธโร ครั้งหลวงปู่ท่านยังเป็นพระหนุ่ม ท่านเคยธุดงค์กับท่านพ่อลี ศึกษาธรรมกับท่านพ่อลี อยู่หลายปี

หลวงปู่สุพรรณ กนโก ท่านถือกำเนิดตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๖ ณ บ้านบอน ต.ตองปิด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ บิดาท่านชื่อ นายสี ครรไลรักษ์ (ต่อมาบวชเป็นพระภิกษุ มรณภาพเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓) มารดาท่านชื่อ นางคำเพย ครรไลรักษ์ (ถึงแก่กรรมขณะที่ท่านมีอายุประมาณ ๔ ขวบ)

๏ อุปสมบท
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖ ณ วัดหลวงสุมังคลาราม จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระญาณวิเศษ (หลวงปู่ศรี ฐิตธมฺโม) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาหน่วย ขนฺติโก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาสาย เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พระญาณวิเศษ วิ. (หลวงปู่สุพรรณ กนโก) วัดซำตาโตง จ.ศรีสะเกษ

๏ เริ่มสร้างวัดซำตาโตง
ท่านได้มาอยู่ที่วัดซำตาโตงเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ ออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่ออบรมประชาชน ฝืกปฎิบัติจิตภาวนา ทำการพัฒนาหมู่บ้านให้มีอยู่มีกิน และได้มีโอกาสนำพาชาวบ้านกระแซงใหญ่วางรากโบสถ์ วางศิลาฤกษ์ เมื่อวัดซำตาโตงมั่นคงแล้ว จึงขยายไปวัดต่างๆ ตามลำดับ
๑.วัดอัมพวนาราม – ซำม่วง
๒.วัดศรีอุดมวรรณพาราม – บ้านศรีอุดม
๓.วัดหนองหญ้าลาด
๔.วัดป่าเหรียญทอง
๕.วัดป่าประชาเนรมิตร
๖.วัดป่าโนนจักจั่น
๗.วัดหนองบัวพัฒนา
๘.วัดป่าบ้านด่าน
๙.วัดสวนกล้วย
๑๐.วัดป่าศรีสมบูรณ์ภูดิน

พระญาณวิเศษ วิ. (หลวงปู่สุพรรณ กนโก) วัดซำตาโตง จ.ศรีสะเกษ

๏ ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
พ.ศ.๒๕๑๖ – เป็นเจ้าคณะตำบล เขต ๒ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ.๒๕๑๙ – ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๒๖ – เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองหญ้าลาด
พ.ศ.๒๕๒๙ – เป็นเจ้าคณะอำเภอกัณทรลักษณ์, ขุขันธ์, ขุนหาญ, ภูสิงห์, ไพรบึง, เบญจลักษณ์ (ธรรมยุต)
พ.ศ.๒๕๕๓ – รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต)
ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต)

๏ ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสังฆรักษ์
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูญาณประพัฒน์
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิสุทธิญาณ”
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ “พระญาณวิเศษ

พระญาณวิเศษ (หลวงปู่สุพรรณ กนโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต)วัดซำตาโตง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
เข้ากราบเยี่ยม หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม ณ วัดกระดึงทอง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ปัจจุบัน พระญาณวิเศษ วิ. (หลวงปู่สุพรรณ กนโก) วัดซำตาโตง จ.ศรีสะเกษ ท่านเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๗ ปี พรรษา ๖๗ (๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓)

พระญาณวิเศษ วิ. (หลวงปู่สุพรรณ กนโก) วัดซำตาโตง จ.ศรีสะเกษ
พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี ๖๘ พรรษา
พระเดชพระคุณพระญาณวิเศษ วิ.(หลวงปู่สุพรรณ กนโก) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต) ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่าประชาสามัคคี อ.ขุนหาญจ.ศรีสะเกษ

โอวาทธรรม พระญาณวิเศษ (หลวงปู่สุพรรณ กนโก)
“..ปล่อยวาง คือทางสู่พระนิพพาน..”

“…ไผละ ไผวาง ได้หลาย ผู้นั่นบ่ทุกข์..”

“…จะให้กลางวันเป็นกลางคืน จะให้กลางคืนเป็นกลางวัน
เรียกว่าขัดความจริง ความจริงทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจ เมื่อใจได้ชัดแล้ว ใจมันจะวางเอง นั่นเห็นธรรมะ”

สมบัติที่เป็นของกาย เรียกว่า โลกียทรัพย์ สมบัติที่เป็นของใจเรียกว่า อริยทรัพย์ สมบัติของกายอาศัยใช้ได้เฉพาะแต่ในโลกนี้ แต่สมบัติของใจใช้ได้สำหรับโลกหน้า…”

“…แฮงอ่อนน้อม ธรรมแฮงสูง
ธรรมข้อได๋ ธรรมข้ออัตตาตัวตน
พอบ่มีตัวตน บ่มีแนวเป็น กะบ่มีแนวทุกข์
แฮงอัตตาหลาย แฮงยึดหลาย ยึดหลายแฮงทุกข์

ฐานะตำแหน่งมีไว้ใช้สร้างคุณความดี
มีไว้บอกหน้าที่ตัวเองจะทำหน้าที่หยัง
บ่แม่นมีฐานะไว้กดขี่ข่มเหงกัน
แบบนั้นเรียกว่า บ่มีธรรม มีแต่กรรมบ่ดี

ถึงเวลาใช้กะใช้ ถึงเวลาอ่อนน้อมกะต้องอ่อนน้อม
เรียกว่า บ่หลง…”

“…การให้ทานบ่อยๆนั้นคือการฝึกการสละ
เพื่อเข้าถึงความละ ผู้ที่รู้จักคำว่า ละ คือการให้ นั้น
คือผู้มีธรรม ฝึกตน ก่อนสิ้นลม จะไม่ทุกข์ ไม่กะวนกะวาย
ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ เพียงสักว่า ธรรมชาติของโลก
มันเป็นของมันอย่างนั้นเอง…”

“…เฮา บ่มีมนต์บ่มีคาถาหยังนำเขาดอก ท่านพ่อลี บอกให้เฮาเอาแต่ พุทโธ อย่างเดียว! เข้าป่าขึ้นเขาลงห้วยสมัยก่อนกะมีแต่ พุทโธ…”

ที่มา : ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ ท่องถิ่นธรรม พระกรรมฐาน