วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

หลวงปู่สุดใจ อนุตตโร วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่สุดใจ อนุตฺตโร
วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

หลวงปู่สุดใจ อนุตตโร วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
หลวงปู่สุดใจ อนุตตโร วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

หลวงปู่สุดใจ อนุตฺตโร วัดดอยเทพเนรมิต พระที่มีวัตรปฏิบัติดีสมถะเรียบง่าย สืบสายธรรมจากบูรพาจารย์สายพระป่าหลายท่าน อาทิ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร , หลวงพ่อพุธ ฐานิโย, หลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโต, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

● ชาติภูมิ
หลวงปู่สุดใจ อนุตฺตโร นามเดิมชื่อ “สุดใจ พาพิจิตร” เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธิ์ พ.ศ.๒๔๘๙ ณ ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร บิดาชื่อ “นายคำ พาพิจิตร” และมารดาชื่อ “นางอ่อน พาพิจิตร” ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนา

หลังจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนในหมู่บ้านออกมาช่วยงานครอบครัวด้วยความขยันขันแข็งแต่ด้วยความที่เป็นผู้มีจิตใจเอนเอียงเข้าหาพระธรรม

● บรรพชาอุปสมบท
อายุ ๑๘ ปี บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดในหมู่บ้าน เมื่ออายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ได้เข้าพิธีอุปสมบท ที่พัทธสีมาวัดคามวาสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมี พระครูพุฒิวราคม (หลวงปู่พุฒ ยโส) เป็นพระอุปัชฌาย์, หลวงปู่ประสาร ปัญญาพโล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระเกื่อ วิชิโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “อนุตฺตโร

ศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ที่วัดบ้านเกิดแต่ด้วยความต้องการศึกษาพระธรรมวินัยที่ลึกซึ้งจึงย้ายไปจำพรรษาอยู่วัดถ้ำขามอ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร อุปัฏฐากรับใช้และฝึกกัมมัฏฐานจาก หลวงปู่ฝั้น อาจาโร อยู่ระยะหนึ่ง

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ให้หลวงปู่สุดใจไปฝึกกัมมัฏฐานกับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน โดยหลวงปู่สุดใจ อนุตฺตโร ใจฝึกนานถึง ๑๘ พรรษา

จากนั้นจึงกราบลาหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เดินทางออกธุดงค์ขึ้นไปตามป่าเขาทางภาคเหนือ มีโอกาสเข้ากราบสักการะพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูป อาทิ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่, หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

ต่อมาเดินทางกลับมายังภาคอีสานบ้านเกิดเข้ากราบสักการะขอฝากตัวฝึกเรียนกัมมัฏฐานจากบูรพาจารย์ที่มีชื่อเสียงภาคอีสานยุคนั้น อาทิ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เป็นต้น

หลายปีต่อมาเดินทางกลับ จ.สกลนคร จำพรรษาอยู่ที่วัดศรีจำปาชนบท อ.พังโคน จ.สกลนคร จนถึงปี พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับมอบหมายให้มารับหน้าที่เจ้าอาวาสวัด ดูแลพัฒนาวัดดอยเทพเนรมิต ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางลำน้ำอูน บ้านนาเลา ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า ๑๐๐ ปีอีกทั้งยังเป็นวัดที่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยมาจำพรรษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่แห่งนี้รวมทั้ง หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ก็เคยธุดงค์วัตมาปฎิบัติธรรมที่ วัดดอยเทพเนรมิต แห่งนี้เช่นกัน

วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
หลวงปู่สุดใจ อนุตตโร วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
หลวงปู่สุดใจ อนุตตโร วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

หลวงปู่สุดใจ อนุตตโร ท่านได้ทุ่มเทพัฒนาวัดแห่งนี้จนเจริญรุ่งเรือง ด้วยความที่เป็นพระปฏิบัติดีทำให้ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจำนวนมาก ในแต่ละวันจึงมีญาติโยมจำนวนมากเดินทางมากราบนมัสการรับฟังธรรมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลอย่างไม่ขาดสาย

สำหรับปัจจัยที่ได้จากการบริจาคนำมาพัฒนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดแห่งนี้อาทิสร้างถนนขึ้นวัดกุฏิวิหารทรงเหลี่ยม ๓ ชั้น พระพุทธลีลา สูง ๙ เมตร ชื่อพระพุทธรูปลีลาภูมินพคุณ ประดิษฐานบนดาดฟ้าวิหาร เป็นต้น

พระพุทธลีลา วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
พระพุทธลีลา วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ถึงแม้จะอยู่ในช่วงปัจฉิมวัยแต่ร่างกายยังคงแข็งแรงเนื่องจากไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยหากว่างจากงานศาสนกิจก็จะพาพระภิกษุ–สามเณรพัฒนาบริเวณวัดให้มีความสะอาดสวยงามสร้างความเจริญหูเจริญตาแก่พระอาราม

โดยเฉพาะช่วงวันหยุดธรรมดาและวันนักขัตฤกษ์มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาจำนวนมากเนื่องจากวัดแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่สำคัญของสกลนคร

ส่วนหลักธรรมคำสอนที่พร่ำสอนประชาชนเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตคือการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ร่วมโลกและให้ยึดศีล ๕ ไว้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

จึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนสำหรับพระภิกษุ–สามเณรรุ่นหลัง รวมทั้งชาวบ้านได้เจริญรอยตาม

หลวงปู่สุดใจ อนุตตโร วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
หลวงปู่สุดใจ อนุตตโร วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ปัจจุบัน พระครูวรธรรมโชติ (หลวงปู่สุดใจ อนุตฺตโร) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอยเทพเนรมิต (ธ) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร สิริอายุ ๗๘ ปี พรรษา ๕๘ (พ.ศ.๒๕๖๖)

● ด้านวัตถุมงคล
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของวัดดอยเทพเนรมิต อยู่บนที่สูงถนนที่ขึ้นสู่วัดยังเป็นดิน ในช่วงหน้าฝน จึงเกิดปัญหาสร้างความยากลำบากในการสัญจรไปมา

หลวงปู่สุดใจ อนุตตโร จึงมีโครงการที่จะเทคอนกรีตถนนทางขึ้นวัด แต่ยังขาดปัจจัยจำนวนมาก

คณะศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธา ได้ขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคล “รูปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สุดใจ” เพื่อมอบให้กับพุทธศาสนิกชนที่ร่วมบริจาคทำบุญทำถนนคอนกรีตขึ้นวัดให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

รุ่นนี้พุทธศิลป์เป็นรูปเหมือนหลวงปู่ห่มจีวรเฉียง นั่งในท่าขัดสมาธิบนฐานเขียง ด้านล่างสุดมีตัวอักษรเขียนว่า หลวงปู่สุดใจ ส่วนด้านหลังบริเวณฐานด้านล่างมีอักขรยันต์ พุทธคุณเด่นรอบด้าน อาทิ แคล้วคลาด โชคลาภ เป็นต้น

จำนวนการสร้าง อาทิ เนื้อทองคำ ๒ องค์ เนื้อเงิน ๕๐ องค์ เนื้อนวะ ๗๘ องค์ เนื้อชนวนโบราณ ๓๕๐ องค์ เนื้อทองแดงแช่น้ำมนต์ ๙๙ องค์ เนื้ออัลปาก้า ๑๒๓ องค์

รูปหล่อ หลวงปู่สุดใจ อนุตตโร วัดดอยเทพเนรมิต
รูปหล่อ หลวงปู่สุดใจ อนุตตโร วัดดอยเทพเนรมิต

นอกจากนี้ คณะศิษย์ยังได้ ขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคล “เหรียญเสมารุ่นแรก หลวงปู่สุดใจ อนุตตโร วัดดอยเทพเนรมิต” เพื่อมอบให้ผู้ที่ร่วมบริจาคทำบุญร่วมปฏิสังขรณ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์
ด้านหลังจากด้านขวาของเหรียญขึ้นไปด้านบน วนลงไปด้านซ้ายและบริเวณกลางเหรียญ เป็นอักขรยันต์พระศรีอริยเมตไตรย พุทธคุณเด่นรอบด้าน ด้านล่างเป็นตัวอักษร เขียนคำว่า หลวงปู่สุดใจ อนุตตโร วัดดอยเทพเนรมิต อ.พังโคน จ.สกลนคร พ.ศ.๒๕๖๖

เหรียญเสมา หลวงปู่สุดใจ อนุตฺตโร วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เหรียญเสมา หลวงปู่สุดใจ อนุตฺตโร วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

จำนวนการสร้างน้อยมาก ประกอบด้วย เนื้อทองคำ ๓ เหรียญ เนื้อเงินหลังเรียบ ๑๙ เหรียญ เนื้อเงินลงยา ๔๙ เหรียญ เนื้ออัลปาก้า ลงยา ๑๖๘ เหรียญ เนื้อชนวน ๕๐๐ เหรียญ เนื้อทองแดงโบราณ ๕๐๐ เหรียญ หลวงปู่สุดใจ อนุตฺตโร อธิษฐานจิตเดี่ยว

หลวงปู่สุดใจ อนุตตโร วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
หลวงปู่สุดใจ อนุตตโร วัดดอยเทพเนรมิต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำโรงทาน
ณ วัดดอยเทพเนรมิต (เขื่อนน้ำอูน) บ้านนาเชือก ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๕-๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ทอดกฐินในวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

มีภาพถ่ายรูปเหมือนหลวงปู่เป็นที่ระลึกแจก

ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุวรรณะสุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทางเจ้าภาพ
064-862-8470 (คุณแม่น้อย)
ร่วมสมทบทุนที่บัญชีวัด ธนาคารกรุงไทย 419-3-15008-9

เรื่องที่เกี่ยวข้อง