วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ วัดถ้ำพระนอน อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ

วัดถ้ำพระนอน
ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ วัดถ้ำพระนอน
หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ วัดถ้ำพระนอน

หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ วัดถ้ำพระนอน อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
“วัดป่า” ที่เน้นธรรมชาติ ความเรียบง่าย สะอาด สงบ สว่างด้วยแสงธรรม พระสายนี้ ชาวบ้านศรัทธาเรียกว่า พระธุดงคกรรมฐานหรือพระป่าสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งดำเนินปฏิปทา ตามแนวพ่อแม่ครูอาจารย์ พระป่าพระธุดงคกรรมฐาน จะปฏิบัติต่อครูอาจารย์ ที่เรียกท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูงว่า “พ่อแม่ครูอาจารย์” ด้วยความเคารพนับถือ ดุจบิดรมารดาแลครูอาจารย์ ผู้เป็นพ่อแม่ ครูอาจารย์ ก็จะปกครอง อบรมดูแล ลูกศิษย์ ด้วยความเมตตาดุจพ่อแม่ แลเฉกเช่นเดียวกันกับสัมมาปฏิปทาพระป่าอย่าง หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ วัดถ้ำพระนอน- เทือกเขาดงมูล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ที่สันโดษมาตลอดชีวิตสมณะ

หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ เกิดเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ บ้านเกิด ที่อำเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โยมบิดาชื่อ อ่อน โยมมารดาชื่อ นุ่ย มีพี่น้อง ๙ คน หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ เป็นบุตรคนที่ ๕ หลวงปู่กล่าวว่าหลวงปู่เคยบวช ๒ ครั้ง ครั้งแรกสมัยอายุ ๒๔ ปี บวชได้ ๒ พรรษา หลวงปู่ว่าไม่อยากลาสิกขา แต่เนื่องด้วยภาระทางครอบครัวหลวงปู่จึงได้ลาสิกขาออกมาช่วยพ่อแม่ทำมาหากิน หลวงปู่จึงแต่งงานมีครอบครัว หลวงปู่เล่าว่า หลวงปู่มีภรรยาสองคน คนแรกอยู่ร่วมกันถึงอายุสามสิบกว่าก็เสียไป คนที่สองได้ห้าสิบกว่าก็เสียไป หลวงปู่เล่าต่อว่าหลวงปู่นั้นมีความอยากจะบวชอีกขอทางครอบครัวอยู่หลายรอบ ในขณะที่ยังเป็นโยมนั้น หลวงปู่มีสหายธรรมอยู่ ๒ ท่าน คือ นายสาย และนายเสน ปัจจุบันคือ หลวงปู่สาย กนฺตฐาโร วัดถ้ำสายบาตร อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธิ์ หลวงปู่เสน ปฺญญาธโร วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี

หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ วัดถ้ำพระนอน
หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ วัดถ้ำพระนอน

หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ ออกบวชในสายวัดป่ากรรมฐาน เมื่อภรรยา คนที่สองเสียชีวิต ท่านเลยออกบวชเข้าสู่ ร่มกาสาวพัสตร์ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๓ โดยมีพระอุปัชฌาย์คือ (สมณศักดิ์สมัยนั้น) พระสุเมธีธรรมภาณ (เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ รูปปัจจุบัน พระเทพสารเมธี (ธรรมยุต)) จำพรรษาตามวัดต่างๆ ดังนี้

๑. วัดป่า ณ ศีลวรรณ ๖ พรรษา
๒. วัดถ้ำวิมานเจีย ๑ พรรษา
๓. กลับมา วัดป่า ณ ศีลวรรณ ๓ พรรษา
๔. วัดป่าเอราวัณ ๑ พรรษา
๕. กลับมา วัดถ้ำวิมานเจีย ๑ พรรษา
๖. ลูกศิษย์ได้นิมนต์ขึ้นไปอยู่ วัดถ้ำพระนอน – ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวัดร้างไม่มีพระจำพรรษา

หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ วัดถ้ำพระนอน
หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ วัดถ้ำพระนอน

หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ กับพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่ากรรมฐาน
หลวงปู่เสน ปฺญญาธโร วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี ในช่วงออกพรรษาแล้วของแต่ล่ะปี หลวงปู่เสน จะนิมนต์หลวงปู่ศิลา ไปพักค้างแรมที่วัดป่าหนองแซงอยู่เป็นประจำ แต่ปัจจุบันนี้หลวงปู่ไม่ค่อยได้ไปเนื่องด้วยอายุที่ย่าง ๙๘ ปีแล้ว จึงมีแต่การแวะเยี่ยมเป็นครั้งคราวไป แต่ไม่ได้จำพรรษา เพราะถึงคราวจำพรรษา ก็จะกลับมาจำพรรษาที่วัดถ้ำพระนอนเสมอ อาจจะเป็นเพราะนิสัยคนแก่ชอบอยู่วัด

หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร วัดป่าวังเลิง มหาสารคาม สมัยนั้นหลวงปู่สิลา ได้มากราบและเยี่ยมหลวงปู่มหาบุญมี บ่อยมากๆ เนื่องจากวันการลงอุโบสถเพื่อฟังปาฏิโมกข์ หลวงปู่จะมาลงที่วัดป่าวังเลิงในสมัยนั้น และมาพักค้างแรมกับวัดลูกศิษย์ที่มหาสารคาม จนหลวงปู่มหาบุญมี มรณภาพ

หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร หลวงปู่พูดให้ฟังบ่อยๆถึงการไปกราบ หลวงปู่จันทา ถาวโร ท่านบอกเสมอว่างหลวงปู่จันทรา กับ ท่าน พูดจาชอบคอถูกใจ เนื่องด้วยเป็นคนบ้านเดียวกัน หลวงปู่ว่าที่ได้ไปอยู่ได้ไปรับใช้ก็มี ครูบาอาจารย์ รูปนี้แล ที่ได้ไปบีบแข่งบีบขาให้ท่าน แต่ไม่ได้จำพรรษา เพราะถึงคราวจำพรรษา ก็จะกลับมาจำพรรษาที่วัดตัวเองเสมอ

หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด หลวงปู่ศรีนี้เป็นคนบ้านเดียวกันนะ ไปมาหาสู่ท่านตลอด สมัยท่านยังแข็งแรง เอาหมากพลู ไปถวายท่านบ่อยๆๆ เคี้ยวหมากคือกัน ไปมาถึงกันตลอด

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานก็อาจารย์นี้แล สมัยท่านยังแข็งแรง ก็เอาหมากพลู ไปถวายท่านประจำ ไปนั่งฟังเทศน์ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นประจำ เคยไปค้างที่นั้นด้วย ไปกับพระอาจารย์มานะ วัดถ้ำวิมานเจีย จนรู้จักมักคุ้นกับพระอาจารย์สุดใจ นี้และหลักคำสอนยึดตามหลวงตามหาบัวเพียงรูปเดียว หลักเดียว ถึงใจไม่มีสอง ถ้าเป็นเรื่องกรรมฐานนี้

พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่ากุง (ปัจจุบัน) ได้ยกตัวอย่างพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อยู่ในป่าในดง เช่นห ลวงปู่สีลา(ศิลา) วัดถ้ำพระนอน ว่าเรื่องการรักษาใจ ภาวนา หลวงปู่สีลา นั้นเคร่งเรื่องนี้ ชอบอยู่ในป่า ไม่ชอบเมือง

ละสังขาร
องค์หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ ที่พักสงฆ์ถ้ำพระนอน วัดถ้ำพระนอน (ธ) อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ได้เข้ารับการรักษาธาตุขันธ์ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๑.๐๐ น. ถึง วัน ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์หลวงปู่ละสังขารสู่แดนนิพพานด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๑๙ น. ณ .อาคาร ๑๐๐ สธ. โรงพยาบาลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สิริอายุรวม ๙๘ ปี ๓๑ พรรษา

กำหนดการสรงน้ำ
วันที่๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาทำบุญ ที่พักสงฆ์วัดถ้ำพระนอน หมู่ ๘ ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

โอวาทธรรม หลวงปู่สีลา(ศิลา) จิตตสุโภ
“จะสร้าวัด ซื้อวัด ให้ใหญ่โตแค่ไหน สวยงามเพียงไหน แต่ใจมืดดำ ก็ไม่เห็นนิพพานไม่เห็นที่ไป”