วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

หลวงปู่สา สาสนปวโร วัดสมศรีสะอาด อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่สา สาสนปวโร

วัดสมศรีสะอาด
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (หลวงปู่สา สาสนปวโร) วัดสมศรีสะอาด

พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (หลวงปู่สา สาสนปวโร) วัดราชนัดดา กรุงเทพมหานคร พระเกจิอาจารย์ระดับประเทศอีกรูปหนึ่งที่มีคนเคารพนับถืออย่างมากมาย ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่จันทา วัดปะโค หลวงปู่อ่อนสี วัดกงพาน หลวงปู่บุญตา วัดศรีนคราราม และหลวงปู่ดีเนาะ วัดมัชฌิมาวาส หลวงปู่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเชียงแหว กุมภวาปี เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดสมศรีสะอาด บ้านเชียงแหวอยู่หลายปี ก่อนท่านจะลาออกและย้ายไปอยู่วัดมัชฌิมาวาส และลงไปอยู่กรุงเทพมหานคร ท่านเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างเหรียญดังหลายๆเหรียญเช่นเหรียญพระครูอ่อนสี เหรียญหลวงปู่บุญตา เป็นต้น นอกจากนั้นหลวงปู่ยังเก่งโหราศาสตร์การคำนวนเลข๗ตัวมาก โดยท่านเรียนมาจากหลวงปู่ดีเนาะท่านสามารถคำนวนได้อย่างแม่นยำ จนศิษย์ท่านหลายๆคนเรียกท่านว่าหลวงปู่สา ตาทิพย์เลยทีเดียว

หลวงปู่สา สาสนปวโร นามเดิมชื่อ สา นามสกุล วงษ์ศรีรักษา เป็นบุตรของ นายลา และ นางอ่อน วงษ์ศรีรักษา เกิดเมื่อวันอังคาร ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๕ ณ บ้านเชียงแหว ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๑๒ คน โดยท่านเป็นบุตรคนโต เมื่ออายุได้ ๘ ปีบิดามารดาได้นำไปฝากเรียนหนังสือกับ พระอาจารย์ซาเคน ที่วัดสมศรีสะอาด เล่าเรียนหนังสือ เรียนอยู่ ๓ ปี สามารถอ่านออกเขียนได้จึงได้ลาพระอาจารย์กลับมาอยู่บ้านเพื่อช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพทำนา เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี ได้ติดตามพระอาจารย์วัน และพระอาจารย์ภูคำตา วัดทุ่งสว่าง บ้านเชียงแหว

◎ ออกเดินธุดงค์ไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศลาว
บรรพชาเป็นสามเณรท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดทุ่งสว่าง มีพระอาจารย์วัน เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อบรรพชาแล้วได้เรียนลูกคิดและเรียนหนังสือตัวธรรม โดยมีพระอาจารย์วันเป็นผู้สอน ได้เดินทางไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดบ้านจีต อำเภอหนองหาน มีพระอาจารย์อ่อนสี วัดบ้านดอนเงิน ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้สอน ในขณะที่ปฏิบัติธรรมอยู่นั้นพระอาจารย์อ่อนศรี ได้สอนธรรมรักษาคมป่วยให้ด้วย เมื่อกลับมาอยู่วัดสมศรีสะอาด แล้วได้พยายามปฏิบัตะรรมและเจริญวิปัสนากรรมฐานตามสถานที่ต่าง ๆ อยู่เป็นเวลา ๒ ปี ท่านก็ได้ลาสิกขาออกไปช่วยบิดามารดาทำนา เพราะทางบ้านไม่มีคนช่วยทำนา ประกอบกับท่านเป็นบุตรคนโต

◎ อุปสมบท
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๕ อายุได้ ๒๑ ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดศรีมงคล บ้านปะโค ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี มีพระครูพิทักษ์คณานุการ (หลวงปู่จันทา สิริจนฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอ่อนสี สีลธโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระวิชัยธรรมาจารย์ (บุญตา กุสโล) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

(ซ้าย) หลวงปู่สา สาสนปวโร (ขวา) หลวงปู่ดีเนาะ วัดมัชฌิมาวาส 

เมื่ออุปสมบทแล้วได้ไปจำพรรษาที่วัดบ้านหมากบ้า ตำบลเชียงแหว ๑ พรรษา และกลับมายังวัดสมสะอาด ต่อมาพระอธิการเคน เจ้าอาวาสได้ลาสิกขา ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมา จากนั้นทราบว่าพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ได้เดินทางมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในเขตจังหวัดหนองคาย ได้ติดตามพระอาจารย์เที่ยง เป็นผู้นำได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล จากนั้นพระอาจารย์เที่ยงได้พาเข้าไปกราบพระอาจารย์เสาร์ๆได้สั่งให้พระอาจารย์เที่ยงเป็นผู้แนะนำหลักการปฏิบัติแทน โดยได้ปฏิบัติอยู่ที่วัดบ้านดอนก่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นเวลา ๖ เดือนได้ลากลับมายังวัดสมศรีสะอาด ต่อมาท่านได้ย้ายเข้าไปเรียนหนังสือที่วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี อยู่วัดมัชฌิมาวาส ๑ พรรษา จากนั้นได้เดินทางมาศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยการชักนำของพระมหาบุญมา เศษสิลา และมาอยู่วัดราชนัดดารามวรวิหาร

◎ วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๔๖๘ สอบได้นักธรรมัช้นตรี
พ.ศ.๒๔๗๙ สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งการปกครอง
พ.ศ.๒๔๖๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดสมศรีสะอาด บ้านเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนัดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

◎ สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๐๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูปลัด ฐานานุกรมของพระธรรมวินยานุยุตต์ (บุญ ปุญฺญสิริ) วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี
พ.ศ.๒๕๐๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูพิทักษ์วิหารกิจ

◎ ความชำนาญพิเศษ
ท่านพระครูพิทักษ์วิหารกิจ (สา สาสนปวโร) มีความชำนาญทางโหราศาสตร์มาก ผูกดวง คำนวณดวง ได้แม่นยำ จนมีลูกศิษย์มากมาย ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดและท่านมีความชำนาญในทางพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีพุทธาภิเษก ตรวจชะตาราศีต่างๆ จนเป็นที่เชื่อถือและศรัทธาจากสาธุชนทั้งหลายท่านให้ความเป็นกันเองแก่ผู้มีเรื่องเดือนร้อน ให้ความช่วยเหลือ โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ จนเป็นที่ซาบซึ้งแก่ศิษยานุศิษย์ ในความเมตตาจิตงของท่านเป็นอย่างดี นอกจากนั้นท่านยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางคาถาอาคมพอสมควร ได้เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเษกตามงามสำคัญต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (หลวงปู่สา สาสนปวโร) วัดราชนัดดา กรุงเทพมหานคร 

พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (หลวงปู่สา สาสนปวโร) ได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๖ เวลา ๐๐.๐๕ น.เข้าสู่วันที่ ๕ ได้เพียง ๕ นาทีเท่านั้น สิริรวมอายุได้ ๘๑ ปี ๖๐ พรรษา

ที่มา :ขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่ม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และพระเถระ จังหวัดอุดรธานี