วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร ละสังขารแล้ว

พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร)
วัดโป่งจันทร์ อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี

หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วัดโป่งจันทร์ อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วัดโป่งจันทร์ อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี

หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร ละสังขารแล้ว ด้วยอาการสงบ​ เมื่อ​เวลา​ ๑๑.๒๒ น.​ ตรงกับวันเสาร์​ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วัดศรีประทุมวนาราม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น สิริอายุ​ ๗๕​ ปี​ ๑๐​ เดือน​ ๕​ วัน​ ๕๕ พรรษา

เกิด วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๙
บรรพชา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
บวช วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘

หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร ละสังขารแล้ว
หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร มรณภาพแล้ว
หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร ละสังขารแล้ว
หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร มรณภาพแล้ว
หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร ละสังขารแล้ว
หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร ละสังขารแล้ว
หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร ละสังขารแล้ว
หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร ละสังขารแล้ว

​น้อมกราบขอขมาพ่อแม่​ครู​อาจารย์หลวง​ปู่​สวาท​ ปัญญา​ธ​โร​นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะมหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

ลูกหลาน ศิษยานุศิษย์ ขอกราบขอขมาหลวง​ปู่​สวาท​ ปัญญา​ธ​โร​ ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ หากเคยทำผิดพลาดล่วงเกินต่อองค์พ่อแม่​ครู​อาจารย์​ ทั้งต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี หรือด้วยความขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้
ขอหลวง​ปู่​สวาท​ ปัญญา​ธ​โร​ ท่านโปรดเมตตางดโทษล่วงเกินนั้นด้วยเทอญกราบ​ กราบ​ กราบ

หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วัดโป่งจันทร์ อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วัดโป่งจันทร์ อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วัดโป่งจันทร์ อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วัดโป่งจันทร์ อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี

◉ กำหนดการ
พิธีบำเพ็ญกุศลสรีรสังขาร พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโป่งจันทร์ อ.เขาคิฎชกูฏ จ.จันทบุรี ณ วัดศรีปทุมวนาราม ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

○ วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
15.00 น. เคลื่อนสรีรสังขารจากกุฎีไปยังศาลาการเปรียญ
15.30 น. สรงน้ำสรีรสังขาร (ภายใน)
18.30 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อสวัสดิ์ ปิยธัมโม วัดป่าคูขาด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสกุล

○ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564
7.00 น. ถวายภัตตาหาร
13.00 น. สรงน้ำสรีรสังขาร
16.00 น. บรรจุสรีรสังขาร
18.30 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อคำสด อรุโณ วัดป่าบ้านเพิ่ม อ.นายูง จ.อุดรธานี
พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสกุล

○ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน – 7 ตุลาคม 2564
18.30 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา (ทุกวัน)
พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสกุล

○ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
7.00 น. ถวายภัตตาหาร
9.00 น. เคลื่อนสรีรสังขารไปยังเมรุ
18.30 น.ทำวัตรสวดมนต์เย็น
19.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
หลวงพ่อสามดง จันทโชโต วัดอรัญพรหมาราม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสกุล

○ วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564
7.00 น. ถวายภัตตาหาร
13.00 น. สวดมาติกาบังสกุล จำนวน 200 รูป
14.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
15.00 น. ถวายเพลิงสรีรสังขาร
18.30 น.ทำวัตรสวดมนต์เย็น
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา

○ วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564
6.00 น. เก็บอัฐิ
6.30 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร (ภายในวัด)
7.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ พิจารณาผ้าบังสกุล พระสงฆ์ให้พร เสร็จพิธี

***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
◉ ติดต่อสอบถาม
พระครูพิศาลปัญญาคุณ 0862215367
ครูบาจ่อย 0847936930
ผู้ประสานงาน 0808549899 (พระอาจารย์นิธิ)