วันพฤหัสบดี, 2 ธันวาคม 2564

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร มรณภาพ​

แจ้งข่าวการมรณภาพ หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

อาการ​อาพาธ​และมรณภาพ​
แถลงการณ์อาการอาพาธหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร
ฉบับที่ ๒
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม

กราบนมัสการพระคุณเจ้าและกราบเรียนคณะศิษยานุศิษย์

ด้วยองค์หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร ได้เข้ารับการรักษาที่หอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔​ ด้วยเรื่องติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและมีแผลกดทับ ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรี นครินทร์ได้ถวายการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำและถวายการทำแผลอย่างต่อเนื่อง ขณะให้การรักษา องค์หลวงปู่มีปัญหาน้ำท่วมปอด อันเกิดจากภาวะหัวใจวายเรื้อรังเดิม ซึ่งได้ทำการรักษาโดยการให้ยาขับปัสสาวะ อาการและสัญญาณชีพโดยรวมขององค์หลวงปู่อยู่ในเกณฑ์ดี

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม มรณภาพ
หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม มรณภาพ
หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม มรณภาพ
หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม มรณภาพ
หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม มรณภาพ
หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม มรณภาพ

จนกระทั่งเวลา​ ๒๓.๕๐ น. วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔​ องค์หลวงปู่ มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำอย่างรวดเร็ว จากการสำลัก ทำให้ระบบหายใจล้มเหลว และเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น คณะแพทยศาสตร์ได้ถวายการรักษาอย่างเต็มที่ ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น
แต่เนื่องจากองค์หลวงปู่อายุมาก และมีโรคประจำตัวหลายโรค อีกทั้งปริมาณสารจากกระเพาะอาหารที่สำลักมี ปริมาณมาก ทำให้การช่วยฟื้นคืนชีพไม่ประสบผลสำเร็จ หลวงปู่ละสังขารด้วยอาการสงบ ณ เวลา ๐๓.๑๓ น. วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔​
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร มรณภาพ​
หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร มรณภาพ​
หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร มรณภาพ​
หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร มรณภาพ​

น้อมกราบขอขมาพ่อแม่​ครู​อาจารย์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
ลูกหลาน ศิษยานุศิษย์ ขอกราบขอขมาหลวง​ปู่​สมภาร​ ปัญญา​วโร​ ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ หากเคยทำผิดพลาดล่วงเกินต่อองค์พ่อแม่​ครู​อาจารย์​หลวง​ปู่​สมภาร​ ปัญญา​วโร​ ทั้งต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี หรือด้วยความขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ขอท่านโปรดเมตตางดโทษล่วงเกินนั้นด้วยเทอญ
กราบ กราบ กราบ