วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

หลวงปู่สงวน ยุตฺตธมฺโม ละสังขารแล้ววันนี้

หลวงปู่สงวน ยุตฺตธมฺโม ละสังขารแล้ววันนี้

หลวงปู่สงวน ยุตฺตธมฺโม วัดธุดงคนิมิต (เขาพุรางล่าง)​ ต.ปากแพรก​ อ.เมือง​ จ.กาญจนบุรี
ท่านละสังขารด้วยอาการสงบแล้วเช้านี้
ตรงกับวันอังคารที่​ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๒๐​น.
สิริอายุ​ ๙๓​ ปี​ ๑๐​ เดือน​ ๒๔​ วัน​ ๗๓​ พรรษา​

หลวงปู่สงวน ยุตฺตธมฺโม วัดธุดงคนิมิต (เขาพุรางล่าง)​ ต.ปากแพรก​ อ.เมือง​ จ.กาญจนบุรี
หลวงปู่สงวน ยุตฺตธมฺโม วัดธุดงคนิมิต (เขาพุรางล่าง)​ ต.ปากแพรก​ อ.เมือง​ จ.กาญจนบุรี
หลวงปู่สงวน ยุตฺตธมฺโม วัดธุดงคนิมิต (เขาพุรางล่าง)​ ต.ปากแพรก​ อ.เมือง​ จ.กาญจนบุรี
หลวงปู่สงวน ยุตฺตธมฺโม วัดธุดงคนิมิต (เขาพุรางล่าง)​ ต.ปากแพรก​ อ.เมือง​ จ.กาญจนบุรี
หลวงปู่สงวน ยุตฺตธมฺโม วัดธุดงคนิมิต (เขาพุรางล่าง)​ ต.ปากแพรก​ อ.เมือง​ จ.กาญจนบุรี
หลวงปู่สงวน ยุตฺตธมฺโม วัดธุดงคนิมิต (เขาพุรางล่าง)​ ต.ปากแพรก​ อ.เมือง​ จ.กาญจนบุรี

• คติธรรมหลวงปู่สงวน ยุตฺตธมฺโม
สมบัติอะไร ไม่ได้เท่ากับสมบัตคือ “ใจ”
“ใจ” เป็นที่ตั้งแห่งสมบัติทั้งปวง
” จิตนี่มีพลังนะ เหมือนน้ำตอนที่ฝนตกไม่ได้เก็บกักก็ไหลเรื่อยเปื่อยหายไปหมด แต่ถ้าเก็บกับรวมกันเป็นเขื่อน พลังกระแสน้ำก็รวมตัวปั่นเป็นกระแสไฟได้ ก็เหมือนกระแสจิตของเรานี่แหละ กลับไปฝึกจิต นั่งสมาธิมากๆ นะ “
” ให้ภาวนาไว้ตลอดนะ จิตว่างเป็นบุญ จิตวุ่นเป็นบาป จิตเป็นกลางพ้นทุกข์ ใจความสำคัญมันก็มีอยู่แค่นี้ เท่านี้ “
” ให้ทำใจเราเป็นเหมือนถังขยะ ระหว่างวันก็รับเอาความรู้สึกต่างๆ ทั้งดี และไม่ดีเข้ามาสู่ใจ พอหมดวันก็ให้เททิ้งไป “