วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

หลวงปู่ล้วน จันทสาโร วัดศรีมงคลเหนือ ละสังขารแล้ว

หลวงปู่ล้วน จันทสาโร ได้ละสังขารแล้ว

หลวงปู่ล้วน จันทสาโร วัดศรีมงคลเหนือ ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ
หลวงปู่ล้วน จันทสาโร วัดศรีมงคลเหนือ ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ
หลวงปู่ล้วน จันทสาโร วัดศรีมงคลเหนือ ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ
หลวงปู่ล้วน จันทสาโร วัดศรีมงคลเหนือ ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ
หลวงปู่ล้วน จันทสาโร วัดศรีมงคลเหนือ ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ
หลวงปู่ล้วน จันทสาโร วัดศรีมงคลเหนือ ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ

พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) วัดศรีมงคลเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
กราบน้อมส่งหลวงปู่สู่แดนพระนิพพาน
กราบลาหลวงปู่ตลอดอนันต์กาล
น้อมกราบถวายความอาลัยสุดหัวใจ
หลวงปู่ล้วน จันทสาโร ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ ณ รพ.มุกดาหาร เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๒๙ นาที
สิริอายุ ๙๓ ปี ๓๑๙ วัน พรรษา ๗๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๐๐ น.เคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่ล้วน จันทสาโร กลับถึงวัดศรีมงคลเหนือ โดยมี พระสุทธิสารโสภณ จจ.มุกดาหาร(ธ) พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก และหัวหน้าส่วนราชการ ศิษยานุศิษย์รอรับสรีระสังขารหลวงปู่พร้อมทำพิธีกราบขอขมาสรีระสังขารองค์หลวงปู่ล้วน จันทสาโร

กําหนดการ งานบําเพ็ญกุศล พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร)
กําหนดการ งานบําเพ็ญกุศล พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร)

◎ กําหนดการ งานบําเพ็ญกุศล

พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ(ธ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอเมือง – ดงหลวง (ธ)
สิริอายุ ๙๔ ปี ๗๔ พรรษา ณ วัดศรีมงคลเหนือ ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

เวลา ๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๖.๐๐ น.
วันศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ – คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ถวายน้ําสรงสรีระองค์หลวงปู่ – งดพิธีสรงน้ําสรีระองค์หลวงปู – พิธีพระราชทานน้ําสรงอาบศพพระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปูล้วน จนทสาโร)

ในการนี้ทางวัดได้ตั้งบําเพ็ญกุศลสรีระองค์หลวงปู่ เริ่มพิธี เวลา ๑๙.๐๐ น. ของทุกวัน ไปจนกว่าจะ ได้รับพระราชทานเพลิงต่อไป

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

◎ โอวาทธรรม
“…ภาวนา พุท โธ ให้ได้ตลอดทุกลมหายใจเข้าออก อย่าขี้เกียจ ให้ได้ขันติอดทน ใช้ความเพียรพยายาม วิริยะอุตสาหะ ค่อยๆทำ ขี้เกียจก็ต้องทำ สะสมไปตามกำลังของตัวเอง…”

“…เหตุดี ผลกะดี เหตุบ่ดี ผลกะบ่ดี ใจเฮานี้ละสำคัญ…”

“…จน ดี มี ชั่ว กะตายนำกันเบิ่ด…”

พระธาตุเจดีย์จันทรวิสุทธิ์วัดศรีมงคลเหนือ
พระธาตุเจดีย์จันทรวิสุทธิ์วัดศรีมงคลเหนือ

ขอเชิญร่วมบุญ​กับหลวงปู่ล้วน จันทสาโร
เพื่อสร้างพระธาตุเจดีย์จันทรวิสุทธิ์
วัดศรีมงคลเหนือ ให้แล้วเสร็จตามดำริหลวงปู่
ร่วมทำบุญได้ที่บัญชี
ธนาคารออมสิน เลขที่ 020-360-286-551
ชื่อ​บัญชี​ ร่วมสร้างเจดีย์​วัดศรีมงคลเหนือ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดศรีมงคลเหนือ
โทร 063-8789991, 094-9099991
พระอาจารย์อุทิศ อาสโภ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ