วันพุธ, 24 เมษายน 2567

หลวงปู่ลี อรุโณ วัดปทุมธรรมาราม (บ้านชะโงม) อ.เมือง จ.นครพนม

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ลี อรุโณ
วัดปทุมธรรมาราม (บ้านชะโงม) อ.เมือง จ.นครพนม

หลวงปู่ลี อรุโณ วัดปทุมธรรมาราม (บ้านชะโงม) อ.เมือง จ.นครพนม
หลวงปู่ลี อรุโณ วัดปทุมธรรมาราม (บ้านชะโงม) อ.เมือง จ.นครพนม

พระครูมงคลธรรมาภิราม (หลวงปู่ลี อรุโณ) วัดปทุมธรรมาราม บ้านชะโงม หมู่ ๕ ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม พระนักพัฒนา มีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่เคารพศรัทธาทั้งในพื้นที่ตำบลใกล้เคียงและในต่างจังหวัด

◎ ชาติภูมิ
หลวงปู่ลี อรุโณ นามเดิมชื่อ “ลี สุนา” เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๓ ปีระกา เป็นชาวบ้านชะโงม หมู่ ๕ บิดาชื่อ “นายโฮม” และมารดาชื่อ “นางบัวพา สุนา” เกิดในตระกูลชาวนา เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวนพี่น้องร่วมอุทร ๖ คน

ช่วงวัยเยาว์ขณะมีอายุ ๑๒ ปี เข้าพิธีบรรพชา บวชเรียนที่วัดสวัสดี บ้านชะโงม หลังบวชนาน ๑๐ ปี จึงลาสิกขา มีครอบครัวใช้ชีวิตฆราวาส แต่หลังภรรยาเสียชีวิต จึงตั้งใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์จวบจนสิ้นอายุ

◎ อุปสมบท
ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ขณะมีอายุ ๗๓ ปี เข้าพิธีอุปสมบท ที่พัทธสีมาวัดจอมศรี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีพระครูสิริปุญโญ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสิริปริยัติคุณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ เจ้าอธิการฉลาด เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ย้ายมาที่ป่าช้ารกร้างหนองอีเฒ่า ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบัน แต่สมัยก่อนพื้นที่แห่งนี้ เป็นป่ารกร้าง ยังไม่มีศาลาการเปรียญ มีเพียงผ้าเต็นท์เก่าคลุมโยงผูกกับต้นไม้ เป็นศาลาชั่วคราว มีเพียงแคร่ไม้เก่า ตั้งพระพุทธรูป หลังมาอยู่ได้ ๑ ปี จึงเริ่มลงมือถากถางป่า

ต่อมา ยายทุมมี ทุมมา ได้บริจาคที่ดินเนื้อที่ ๑๓ ไร่ให้สร้างวัด จึงเริ่มถากถางป่าและควักเงินส่วนตัว ๔-๕ หมื่นบาท ซื้อที่ดินเนื้อที่ ๓ ไร่ เพิ่มเป็น ๑๕ ไร่ มีเจ้าภาพที่ศรัทธาก่อสร้างอุโบสถ สิ้นงบไปกว่า ๒ ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ หลังดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาส

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ จึงได้สร้างกุฏิ ๖ หลัง ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ ตามลำดับจนวัดเจริญรุ่งเรืองสืบมา

กระทั่งปี พ.ศ.๒๕๕๒ ลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดและต่างแดน เล็งเห็นว่าเพื่อให้วัดมีปูชนียสถานไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวศูนย์รวมจิตใจ หลวงปู่จึงควักเงินส่วนตัวลงเสาเอก ก่อสร้างเจดีย์ด้านหลังอุโบสถ เป็นเจดีย์ความสูง ๓๐ เมตร สูง ๕ ชั้น

เจดีย์ชั้นบนสุดเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมพุ่มข้าวบิณฑ์ ฐานกว้างด้านละ ๑๐ เมตร การก่อสร้างคืบหน้าไปกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์และยังไม่ได้ตั้งชื่อเจดีย์

การก่อสร้างเจดีย์ใช้เงินกฐินและผ้าป่า ที่ลูกหลานในต่างจังหวัดและต่างแดนเดินทางมาทอดถวายปีละ ๕-๖ แสนบาท นอกจากนี้ ยังได้สร้างหอระฆัง ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ๑-๒ เดือน

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูมงคลธรรมาภิราม

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทาน ผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขาร

หลวงปู่ลี อรุโณ ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวพุทธศาสนิกชนอีกรูปหนึ่งของเมืองนครพนม เป็นพระที่ผู้ใดได้เข้ากราบไหว้จะพบว่าท่านเป็นพระ ที่เรียบง่าย ใจดี พูดจาไพเราะ ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคน เปี่ยมไปด้วยเมตตา ต้อนรับทุกคนด้วยความเสมอภาค พูดคุยกับญาติโยมอย่างเป็นกันเอง

หลวงปู่ลี อรุโณ ท่านมีเจตนารมณ์สืบทอดและเผยแผ่ธรรมะ ผู้ใดที่เข้ามากราบพบหลวงปู่ ทั้งที่มีปัญหาและไม่มีปัญหา จะได้รับคำแนะนำให้มุ่งมั่นทำแต่ความดี

◎ มรณภาพ
หลวงปู่ลี อรุโณ ท่านได้มรณภาพอย่างสงบภายในกุฏิ ด้วยโรคชรา เมื่อเวลา ๒๓.๓๐ น. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

คณะลูกศิษย์และญาติโยม จึงนำร่างมาประกอบพิธีสรงน้ำ เพื่อขอขมาต่อสรีระสังขารในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และตรงกับวันวิสาขบูชา โดยก่อนที่หลวงปู่ลี ท่านจะมรณภาพท่านอาพาธด้วยโรคชราภาพและโรคเกาท์มานานกว่า ๒ ปี สิริอายุรวมได้ ๙๙ ปี พรรษา ๒๖