วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

หลวงปู่มหาคำแดง ฐานทัตโต วัดคำภีราวาส อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่มหาคำแดง ฐานทัตโต
วัดคำภีราวาส อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

หลวงปู่มหาคำแดง ฐานทัตโต วัดคำภีราวาส อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่มหาคำแดง ฐานทัตโต วัดคำภีราวาส อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

พระครูมงคลคำภีรคุณ (หลวงปู่มหาคำแดง ฐานทัตโต) วัดคำภีราวาส พระเถระผู้เรืองวิทยาคมเป็นที่เลื่องลือสืบสายธรรมสำเร็จลุนแห่งเมืองดอกบัว

◎ ชาติภูมิ
หลวงปู่มหาคำแดง ฐานทัตโต นามเดิมชื่อ “คำแดง พึ่งบารมี” เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๕ ตรงกับวันพุธ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ ณ บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ ๑๐ ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี บิดาชื่อ “นายถาวร” และมารดาชื่อ “นางใหม่ พึ่งบารมี” มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน ๘ คน คือ
๑. นายทุย เขียวแก้ว
๒. นายผุย เขียวแก้ว
๓. นางสอน พึ่งบารมี ถึงแก่กรรม
๔. นายพร พึ่งบารมี
๕. หลวงปู่มหาคำแดง ฐานทัตโต (พระครูมงคลคัมภีรคุณ)
๖. นางสร้อย พึ่งบารมี
๗. นางบุญเสริม พึ่งบารมี
๘. นายเฉลิม พึ่งบารมี

มีเรื่องเล่าว่า ก่อนท่านมาเกิด นางใหม่ ผู้เป็นมารดาฝันว่ามีพระธุดงค์เดินมามอบหนังสือใบลานก้อมให้แล้วเดินจากไป ต่อจากนั้น นางใหม่ก็ตั้งครรภ์ ๑๐ เดือน ก่อนคลอดเด็กทารกเพศชายตัวเล็ก สุขภาพไม่แข็งแรง บิดาจึงเอาไปถวายพระอาจารย์ใหม่ บัวแดง ให้ท่านผูกข้อมือรับเป็นพ่อบุญธรรม

ครั้นอายุ ๙ ขวบ เข้าโรงเรียนประชาบาล ต.นาพิน จบชั้น ป.๔ สอบชิงทุนได้ นายฮง มณีภาค ศึกษาอำเภอ ได้ส่งไปเรียนที่โรงเรียนกสิกรรม (ท่าวังหิน) แต่นายถาวร ผู้บิดาขอสละสิทธิ์ นำบุตรชายให้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๙-๒๔๙๙ อยู่วัดคัมภีราวาส

พ.ศ.๒๔๘๐ ย้ายไปอยู่จำพรรษาวัดสิงหาญสะพือ กับพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.๒๔๘๑ ออกเดินธุดงค์ไปอยู่ภูขาม แล้วไปจำพรรษาอยู่วัดบูรพา ในเมืองอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๔๘๑ อยู่ ต.นาจิก จ.อำนาจเจริญ สามารถสอบนักธรรมชั้นโทได้

ครั้นอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดฉิมพลี อ.เมือง จ.สกลนคร

หลังอุปสมบทได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมวินัยในหลายจังหวัดทางภาค อีสาน ก่อนกลับมาจำพรรษาที่วัดศรีโพธิ์ชัย พ.ศ.๒๔๘๖ เรียนบาลีไวยากรณ์อยู่

พ.ศ.๒๔๙๑ ย้ายไปเรียนบาลีไวยากรณ์ อยู่วัดกลาง อำเภอเขมราฐ

ในปี พ.ศ.๒๕๐๑ ย้ายมาอยู่จำพรรษา วัดพาราณสี ต.นาพิน แต่ท่านบวชได้เพียง ๖ ปี ท่านตัดสินใจลาสิกขาไปใช้ชีวิตแบบฆราวาส

เมื่อ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๐ นายคำแดง ป่วยหนักพวกญาตินำส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี หมอผ่าตัดถุงน้ำดี หลังจากนั้น ท่านได้หายป่วย

หลังผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ ท่านจึงเริ่มนึกปลงชีวิต ตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมอีกครั้ง ตัดสินใจอุปสมบท เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๒ ที่วัดกุญชราราม ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล โดยมี พระครูไพโรจน์ปรีชากร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูภัทรญาณปยุต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูสิริธรรมมากร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ฐานทัตโต

ภายหลังอุปสมบท พระคำแดง ได้ออกธุดงควัตรไปสร้างวัดบ้านโนนฮาง หมู่ที่ ๙ ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล

พ.ศ.๒๕๓๓ สามารถสอบได้เปรียญธรรมประโยค ๑-๒
พ.ศ.๒๕๓๘ สอบได้เปรียญธรรมประโยค ๓

ต่อมา พ.ศ.๒๕๔๑ จึงได้ย้ายมาจำพรรษา ที่วัดคัมภีราวาส และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดคัมภีราวาสจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

หลวงปู่มหาคำแดง เป็นพระเกจิอาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตายามได้รับกิจนิมนต์ไปงานบุญต่างๆ ท่านไม่เคยปฏิเสธ แม้ว่าท่านจะย่างอายุเข้าสู่วัยชราและมีปัญหาด้านสุขภาพตามวัย

ส่วนงานกิจนิมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลตามวัดต่างๆ ท่านต้องเดินทางเข้าร่วมพิธีเสมอ แม้นจะไกลหรือจะเหน็ดเหนื่อยเพียงใด ท่านก็มีความสุขที่ได้ปฏิบัติเช่นนั้น ศิษย์ผู้คอยดูแลปรนนิบัติก็ไม่สามารถทัดทานได้

◎ มรณภาพ
หลวงปู่มหาคำแดง ฐานทัตโต วัดคัมภีราวาส บ้านนาพิน ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ในวันที่ ๒ พฤศจิกาบยน พ.ศ.๒๕๕๖ ท่านได้อาพาธ คณะศิษย์จึงได้นำท่านส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ แต่อาการไม่ดีขึ้น หลังจากนั้นไม่นาน ท่านก็ได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกาบยน พ.ศ.๒๕๕๖ สิริอายุได้ ๙๒ ปี พรรษา ๒๔

พระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลคัมภีรคุณ (หลวงปู่มหาคำแดง ฐานทัตโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดคัมภีราวาส ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗

◎ ด้านวัตถุมงคล
ส่วนในด้านวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ ที่ท่าน หลวงปู่มหาคำแดง ฐานทัตโต ได้สร้างและอธิษฐานจิตปลุกเสกนั้น ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์เล่าขาน วัตถุมงคลหลายรุ่นที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกได้รับความนิยมจากนักสะสมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น เหรียญ รูปเหมือน หรือเครื่องรางของขลังต่างๆ

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่พระมหาคำแดง ฐานะทัตโต วัดคัมภีราวาส อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่พระมหาคำแดง ฐานทัตโต วัดคัมภีราวาส อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

เกียรติคุณของหลวงปู่มหาคำแดง เป็นที่รู้จักศรัทธาเลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก