วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

หลวงปู่พระมหาศิลา สิริจันโท พระอริยะสงฆ์เหนือโลก

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่พระมหาศิลา สิริจันโท

วัดโพธิ์ศรีสะอาด
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

หลวงปู่พระมหาศิลา สิริจันโท
หลวงปู่พระมหาศิลา สิริจันโท

หลวงปู่พระมหาศิลา สิริจันโท พระอริยะสงฆ์สายเหนือโลก

หลวงปู่พระมหาศิลา สิริจันโท มีนามเดิมชื่อ ศิลา นิลจันทร์ เกิดเมื่อ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๘ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีระกาเป็นบุตรของนายแก่น และ นางน้อย นิลจันทร์บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อครั้งอายุ ๑๕ ปี ณ วัดธาตุประทับ และอุปสมบท สังกัด มหานิกาย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ ณ วัดบูรพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด โดยพระสิริวุฒิเมธี (เจ้าคณะ จ.ร้อยเอ็ดสมัยนั้น) หลวงปู่พระมหาศิลา ศึกษาปริยัติอย่างมุ่งมั่น จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม ๖ ประโยค รับพัดเปรียญกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่ รร.วัดนิคมคณาราม จ.ร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาฏิโมกข์ในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมา

หลวงปู่พระมหาศิลา สิริจันโท

เมื่อแตกฉานด้านปริยัติแล้ว หลวงปู่พระมหาศิลา ได้จาริกแสวงบุญ ปลีกวิเวกไปหลายจังหวัด เช่น จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.ชัยภูมิได้เดินธุดงค์ ป่า ณ ภูเขา อ.สังคม จ.หนองคาย สู่ ภูเขาควาย สปป.ลาว ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติ วัดบ้านชาติ จ.ร้อยเอ็ด (มรณะภาพแล้ว)ได้พบกับครูบาอาจารย์มากมาย เช่น หลวงปู่ทองมา ถาวโร , หลวงปู่มหาบุญมี สิรินธโร, หลวงปู่ลี กุสลธโร และเป็นสหธรรมมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูป เช่น หลวงพ่อสมาน ธัมรักขิตโต , หลวงปู่หนู อินทวัณโณ, หลวงปู่สมสิทธิ์ รักขิสีโล, หลวงปู่ล้อม สีลสังวโร

หลวงปู่พระมหาศิลา ได้ร่ำเรียนวิปัสนาและเรียนอักษรธรรมลาว และอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉาน และได้ศึกษาคัมภีร์ใบลานสายสมเด็จลุนจาก สปป ลาว หลายฉบับ ศึกษาจนแตกฉาน

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมา หลวงปู่พระมหาศิลา ได้ปลีกวิเวกหลายที่ ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่ง จนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสะอาด ซึ่งเคารพนับถือท่านมาก ได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัด โดยหลวงปู่ประสงค์จะปลีกวิเวก ณ สวนสงฆ์บ้านแกเปะ เหล่าศิษยานุศิษย์จึงร่วมกันสร้างกุฏีถวาย หลวงปู่ได้จำพรรษาตลอดมาพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม ได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธาภิเษกพระกริ่งวัดสุทัศน์ฯ และหลายๆวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมปรกแทบทุกงาน เนื่องจากเหล่าศิษยานุศิษย์ได้ประจักษ์แก่สายตา เรื่องพุทธาคม วัตรปฎิบัติ ความเมตตา ความสันโดษ และเรื่องญาณหยั่งรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์

หลวงปู่พระมหาศิลา สิริจันโท

พระผู้เฒ่าที่จำวัดในป่าเพียงรูปเดียวมานาน พระผู้ไม่หวังในลาภยศสรรเสริญ พระผู้เมตตา ฉันอาหารและอยู่กับหมาแมวมาทั้งชีวิต ไม่หรูหราไม่ฟุ่มเฟือย เมื่อ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นาวาตรีหม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร โปรดให้ หม่อมราชวงศ์นิวัติ กัลยาณวงศ์ และราชนิกูลหลายพระองค์เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีเถราภิเษกถวายผ้าไตรน้ำอบไทย และ แจกันดอกไม้ถวายแด่องค์หลวงปู่ แม้ปัจจุบันท่านก็ยังอาศัยอยู่ในกฏีเล็กๆเพียงลำพัง มีลูกศิษย์ ตลอดจนชาวบ้านไปพึ่งบารมีและใบบุญของท่าน ท่านได้เป็นผู้อุปถัมภ์ ร.ร. บ้านธาตุประทับ จ.ร้อยเอ็ด ร.ร. เหล่านาแกวิทยา และ ร.ร. แกเปะราชนิยม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวได้อย่างเต็มหัวใจว่าหากจะมีพระสงฆ์สักรูปที่กราบได้อย่างสนิทใจ คือ ท่านหลวงปู่พระมหาศิลา สิริจันโท

ปัจจุบัน ท่านหลวงปู่พระมหาศิลา สิริจันโท ปธ.๖ วัดโพธิ์ศรีสะอาด บ้านแกแปะ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ท่านมีอายุ ๗๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓)