วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต วัดป่าถ้ำหีบ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต

วัดป่าถ้ำหีบ
ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต วัดป่าถ้ำหีบ บ้านนาอ่าง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต วัดป่าถ้ำหีบ บ้านนาอ่าง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต “พระอริยสงฆ์ผู้มีปฏิปทาเรียบง่าย” แห่งวัดป่าถ้ำหีบ บ้านนาอ่าง ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

○ ชาติกำเนิด
หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต ท่านเกิดในสกุลกองมณี ที่บ้านเหล่าคาม ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี วันเสาร์ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ยี่ ปีระกา พุทธศักราช ๒๔๖๔ บิดาชื่อ นายทา กองมณี มารดาชื่อ นางพา กองมณี มีบุตรทั้งหมด ๗ คน หลวงปู่เป็นบุตรคนแรก การศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต ท่านได้ออกบวชเมื่ออายุ ๔๗ ปี ณ วัดศรีชมภู ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมี พระครูอดุลสังฆกิจ (หลวงปู่มหาเถื่อน อุชุกโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการลี ฐิตธัมโม พระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการสุภาพ พระอนุสาวนาจารย์

หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต อุปสมบทเมื่อวันที่ ๗ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๐ เวลา ๑๓.๓๕ น.

มรณภาพ เมื่อ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อเวลา ๒๒.๐๕ น. ที่วัดป่าถ้ำหีบ จ.อุดรธานี สิริอายุรวม ๘๖ ปี ๖ เดือน พรรษาที่ ๔๑

หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต วัดป่าถ้ำหีบ บ้านนาอ่าง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต วัดป่าถ้ำหีบ บ้านนาอ่าง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

○ โอวามธรรมหลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต
“..อย่าสิไปขัดดีหลายเถอะ ขัดเนื้อหนังหั่นน่ะ ขัดส่ำได๋มันกะสกปรกคือเก่ามันหั่นล่ะ ขัดจิตขัดใจหั่นน่ะ ขัดอยู่บ่เซามันกะสะอาดท่อนั่นล่ะ..”

“..คนเฮานิมันย่านแต่ตาย ผัดเกิดมันคือบ่ย่าน..”

“..อย่าไปเชื่อมันหลาย หูกับตา ถึงใครจะว่าเราไม่ดี ถ้าเรายังดีอยู่ เราก็ยังดีอยู่ ถ้าเขาว่าเราดี แต่เราไม่ดี เราก็เป็นคนไม่ดีอยู่นั่นแหละ..”

พระเจดีย์อนุสรณ์สถาน ธัมมาภิรตเจดีย์
พระเจดีย์อนุสรณ์สถาน ธัมมาภิรตเจดีย์
พระเจดีย์อนุสรณ์สถาน ธัมมาภิรตเจดีย์
พระเจดีย์อนุสรณ์สถาน ธัมมาภิรตเจดีย์
พระเจดีย์อนุสรณ์สถาน ธัมมาภิรตเจดีย์
พระเจดีย์อนุสรณ์สถาน ธัมมาภิรตเจดีย์

วัดถ้ำหีบ ตั้งอยู่ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวเทือกเขาป่าเขือน้ำ เป็นป่าโขดหินมีความสวยงามตามธรรมชาติ

วัดถ้ำหีบ เป็นวัดป่าสายกรรมฐาน มีความสงบร่มรื่น เหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยมีพระเกจิที่มีชื่อเสียงคือ หลวงปู่พงษ์ ธมฺมาภิรโต (ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะไว้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติธรรม ได้แก่ ถ้ำหีบ ภายในถ้ำมีวัตถุโบราณ จำพวกหีบสมบัติต่างๆ
พระเจดีย์อนุสรณ์สถาน ธัมมาภิรตเจดีย์ เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงาม ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ, พระธาตุหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง และอัฐิธาตุ-อัฐบริขารของ หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต ณ วัดป่าถ้ำหีบ บ้านนาอ่าง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ล็อกเก็ต หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต วัดป่าถ้ำหีบ อ.บ้านผือ อุดรธานี
(ด้านหน้า) ล็อกเก็ต หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต วัดป่าถ้ำหีบ อ.บ้านผือ อุดรธานี
ล็อกเก็ต หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต วัดป่าถ้ำหีบ อ.บ้านผือ อุดรธานี
(ด้านหลัง) ล็อกเก็ต หลวงปู่พงษ์ ธัมมาภิรโต วัดป่าถ้ำหีบ อ.บ้านผือ อุดรธานี

ขอบขอบคุณข้อมูลจากเพจ : ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง