วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

หลวงปู่ประสาร ปัญญาพโล วัดป่าคามวาสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

วัดป่าคามวาสี
บ้านหนองดินดำ ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่ประสาร ปัญญาพโล

วัดป่าคามวาสี
บ้านหนองดินดำ ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

หลวงปู่ประสาร ปัญญาพโล

หลวงปู่ประสาร ปัญญาพโล นามเดิมท่านชื่อ ประสาร นามสกุล รำไพ เกิดเมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๓ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ณ บ้านหนองดินดำ ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

บิดาท่านชื่อ นายสอน รำไพ มารดาท่านชื่อ นางชอม รำไพ ท่านเป็นคนมานะบากบั่น หนักเอาเบาสู้ ช่วยการช่วยงานบิดามารดา จนท่านทั้งสองไว้วางใจ ขณะที่ท่านอยู่ในวัยหนุ่ม น้องชายของท่านที่บวชเป็นสามเณรเกิดล้มป่วยและมรณภาพลง หลวงปู่หอม ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ที่วัดป่าสามัคคีบำเพ็ญผล บ้านนาเตียง จังหวัดสกลนคร จึงมาทำพิธีฌาปนกิจ และได้ชักชวนท่านออกบวช ด้วยใจที่ใฝ่ในทางธรรม จึงออกปากขอโยมพ่อ โยมแม่ ออกบวช ก็เป็นที่น่ายินดีกับทุกคนที่ได้รับฟังเวลานั้น ช่วงนั้นเป็นเดือน ๑๑ เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าว พอตอนเย็น ท่านกับเพื่อน ๆ ที่พร้อมจะบวชด้วยกันทั้ง ๔ คน ก็มาฝึกขานนาคกับหลวงปู่หอม

หลวงปู่ประสาร ปัญญาพโล ท่านอุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ ปี ตรงกับวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ณ ณ สิมกลางน้ำ วัดป่าบ้านหนองดินดำ (ภายหลังเปลี่ยนเป็น วัดป่าคามวาสี) ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมี พระอธิการพุฒิ ยโสธโร วัดคามวาสี เป็นพระอุปัชฌาย์ (ภายหลังได้รับสมณศักดิ์ เป็นพระครูพุทธิวาคม) เป็นอุปัชฌาย์ หลวงปู่นนท์ โกวิโท เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงปู่หอม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลวงปู่ประสาน ปัญญาพโล (พระครูพิศาลปัญญาคม)
วัดคามวาสี บ้านหนองดินดำ ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
หลวงตาแหวน ทยาลุโก กับ หลวงปู่ประสาร ปัญญาพโล วัดคามวาสี จ.สกลนคร
ที่อเมริกา USA.
หลวงปู่ประสาร ปัญญาพโล (พระครูพิศาลปัญญาคม)

ในการบวชครั้งนั้นได้มีการเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทพร้อมกัน ๔ นาค ซึ่งต่อมาเป็นเพื่อนสหธรรมิกที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่เป็นเด็ก มี

๑. นาคประสาร รำไพ หรือ หลวงปู่ประสาร ปัญญาพโล

๒. นาคเคน ฤกษ์งาม หรือ หลวงปู่เคน เขมาสโย วัดป่าหนองหว้า อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (ท่านมรณภาพแล้ว วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗)

๓. นาคสมัย โสภาจาร หรือ หลวงปู่สมัย ทีฆายุโก วัดป่าโนนแสงทอง ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (ท่านมรณภาพแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑)

๔. นาคชาลี โคตรสมบูรณ์ บวชเป็นสามเณร เพราะอายุยังไม่ถึง ต่อมาได้ลาสิกขาบท

ครั้นบวชแล้ว ก็ได้พักจำพรรษาอยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับพระอุปัชฌาย์ รวมทั้งได้เดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปตามสถานที่ต่างๆ ในแถบเทือกเขาภูพาน

หลวงปู่ประสาร ปัญญาพโล มรณภาพลงด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ สิริอายุ ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา

เจดีย์ ๓ บูรพาจารย์ พระครูพิศาลปัญญาคม (หลวงปู่ประสาร ปญฺญาพโล) ณ วัดป่าคามวาสี