วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

หลวงปู่บุญเฮ้า สุเมโธ ละสังขาร​ด้วย​อาการ​สงบ​แล้ว​วันนี้

หลวงปู่บุญเฮ้า สุเมโธ ละสังขาร​ด้วย​อาการ​สงบ​แล้ว​วันนี้
เมื่อเวลาประมาณ​ ๑๒.๓๐ น. ตรงกับวัน​เสาร์​ที่ ๓๐ กันยายน​ พ.ศ.๒๕๖​๖​
ณ วัดป่าโพนทอง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด สิริอายุรวมได้ ๗๓ ปี พรรษา ๕๐

หลวงปู่บุญเฮ้า สุเมโธ วัดป่าโพนทอง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
หลวงปู่บุญเฮ้า สุเมโธ วัดป่าโพนทอง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

องค์​ท่านหลวง​ปู่​บุญ​เฮ้า สุเมโธ ท่าน​เป็นศิษย์​ในองค์​ หลวงปู่​ขาว อนา​ลโย​, หลวง​ปู่​จวน กุลเชฏโฐ ได้ร่วมสร้างสะพานรอบภูทอกด้วย, หลวง​ปู่​ผาง จิตฺตคุตฺโต

น้อมกราบขอขมาพ่อแม่​ครู​อาจารย์ หลวง​ปู่​บุญ​เฮ้า สุเมโธ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.

ลูกหลาน ศิษยานุศิษย์ ขอกราบขอขมา หลวง​ปู่​บุญ​เฮ้า สุเมโธ​ ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ หากเคยทำผิดพลาดล่วงเกินต่อองค์พ่อแม่​ครู​อาจารย์​ ทั้งต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี หรือด้วยความขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ขอหลวง​ปู่​บุญ​เฮ้า สุเมโธ ท่านโปรดเมตตางดโทษล่วงเกินนั้นด้วยเทอญ

กราบ กราบ กราบ